onsdag den 12. august 2009

Iran henretter 'jomfruer'

Irans henrettelse af jomfruer

Deborah Weiss

Trods den kendsgerning at Irans straffelov forbyder henrettelse af jomfruer, da henretter Iran flere unge mennesker, end noget andet land i verden. Henrettelserne er udført ved hængning, stening og andre barbariske metoder indenfor Sharia Lov. Da alder for personligt ansvar i Iran er 13 år for drenge og kun 9 år for piger da er helt sikkert mange af de dødsdømte jomfruer. Hvordan klarer regeringen dette? En Basiji fangevogter der kræver at være anonym, fortalte fornylig om hvordan Iran henretter jomfruer.

Basiji er en frivillig paramilitær styrke der blev oprettet af Ayatolah Khomeini i 1979. Den er kendt som Folkets Milits og underlagt Irans Revolutionsgarde, og er forblevet trofast overfor Khomeinis efterfølger, Den Øverste Leder Khamenei.

Idet han forklarer hvordan han blev medlem af Basiji siger vagten, at hans far var en martyr i Irak-Iran krigen. Som 16 årig bragte hans mor ham til Basiji og bad om, at de antog ham så han ville få et bedre liv. Det gjorde de.

Vagten blev et kendt medlem af styrken. Hans overordnede var så imponerede og tilfredse med ham at de gav ham "æren" af, midlertidigt, at gifte sig med unge piger før deres henrettelse. Pigerne blev tvunget til ægteskab med en fangevogter, og derpå voldtaget på brudenatten før de blev slået ihjel næste morgen.

Pigerne gjorde altid modstand under 'fuldbyrdelsen' af deres ægteskab, så undertiden måtte vagterne give dem sovepiller i maden. Når voldtægterne var overstået kunne vagten høre pigerne græde og råbe. Han husker en pige der rev ham i ansigtet og i nakken, hvilket resulterede i dybe ar over det hele. Skønt disse ægteskaber anses som lovlige, indrømmede vagten at pigerne var mere angste for 'bryllupsnatten', end for den truende død. "Om morgenen havde pigerne det dér tomme udtryk: Det syntes som om de var klar til, eller ønskede at dø."

Sharia lov er visse forbrydelser strafbare med døden. Ifølge Amnesty International, fik Ayatollahen, der fulgte de strengeste Sharia love, omkring tyvetusinde piger og kvinder henrettet i løbet af hans første tre år som leder. Skønt Islam ikke tillader henrettelse af jomfruer, så lærer den dog at jomfruer kommer i Paradiset efter døden. Mange islamiske gejstlige er ikke tilfredse med blot at afkorte de unge pigers liv, de ønsker også at sikre sig, at disse piger lider i al evighed i Helvede.

Derfor gjorde Iran det lovligt at henrette jomfruer, ved at skabe et smuthul gennem at beordre vagterne at "gifte sig" og voldtage deres fanger. Myndighederne i mange islamiske lande beordrer også deres fangevogtere til systematisk af voldtage kvindelige fanger. I Iran er homoseksuelle forbrydelser, utugt, væbnet røveri, kidnapning, handel med stoffer blandt de der giver de hårdeste straffe. Ofte benyttes utugsankagen selvom den anklagede beviseligt er blevet voldtaget. Ofret er sjældent i stand til at "bevise" sin uskyld på grund af mangel på en ordentlig retssag, og på grund af den kendsgerning af kvinders vidnesbyrd kun er halvt så meget værd som mænds.

Basiji vagten udtalte sig kort tid efter han var belvet løsladt fra fængsel af de iranske myndigheder. Han var blevet fængslet for den forbrydelse det var at løslade en 13 årig dreng og en 15 årig pige, der var blevet arresteret for at protestere mod resultatet ved præsidentvalget i juni måned. Mange andre i politiet og medlemmer af sikkerhedsstyrkerne er også blevet arresteret for at udvise mangel på engagement overfor de protesterende og for at frigive dem fra tilbageholdelsen uden tilladelse fra højere instanser. Vagten løslod de to tenneagere, fordi de så så unge ud, og han vidste hvad der ville ske med dem. Han mener at det første og fremmest var frigivelsen af pigen der førte ham ud i problemer. Imidlertid blev han behandlet godt da han var i fængsel og tilbragte det meste af tiden med at bede og tænke på sin hustru og børn.

Ironisk nok er det ikke længere resultatet ved præsidentvalgt som iranerne protesterer imod, men den brutalitet og umenneskelighed som Basiji vagten selv har forklaret ved sine "midlertidige" ægtekaber. Iranerne er trætte af at leve under det islamiske teokratis undertrykkelse. Protesterende er villige til at risikere fængsling, gennembankninger og deres liv for frihedens skyld. Mange af dem er under 18.

Siden 30 juli er dusinvis af protesterende blevet dræbt og hundredevis er blevet arresteret. Mens de er i fængsel får de deres fingernegle flået af, de bliver tvunget til at slubre fra de beskidte toiletter eller de gennembankes til døde. Utallige islamiske gejstlige kræver helt formelt dødstraf til de protesterendes ledere.

Selvom Iran udadtil fordømmer henrettelser af mindreårige, så retfærdiggør det henrettelsen af deres egne unge ved at definere mindreårige som værende under 13 år for drenges vedkommende og under 9 år for pigers. Undertiden holder Iran mindreårige i fængsel indtil de bliver 18 og henretter dem derpå. Før optøjerne var der 140 piger på dødsgangen dømt for forbrydelser som unge. Antallet er dobbelt så stort som i 2007. Efter at demonstrationerne begyndte er det nuværende antal af unge på dødsgangen umuligt at anslå.

Iran står for to tredjedele af henrettelserne i verden af børn, og fortjener derved en verdensomspændende fordømmelse. Imidlertid har international kritik ikke resulteret i et tilstrækkeligt pres for at hindre Irans praksis med voldtægt og henrettelse af mindreårige. Lad os håbe at demonstrationerne vil føre til at der gøres en ende på den brutale praksis og krænkelserne af menneskerettighederne der udføres af Irans religiøse mullaher.


Deborah Weiss, Esq. lobbies for Vigilance, Inc. and is a freelance writer.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails