mandag den 10. august 2009

Er inderne bare for dumme?

Indien og den globale opvarmning

Bruce Walker

Udenrigsminister Hillary Clinton har været i Indien og forsøgt at overtale landets ledere til at adoptere venstrefløjens dilettantiske holdning til CO2 udledningerne. I diskussionen om virkningerne af den globale opvarmning burde det så ikke at være fornuftigt først at overveje, hvem der vil blive værst ramt af den globale opvarmning og, hvilke nationer der vil kunne få gavn af den globale opvarmning?

Overvej for eksempel, hvad det vil betyde for Rusland og Canada hvis verdens temperaturen steg et par få grader, Disse nationer ville i store områder få et temperet klima. Der ville være mere opdyrkeligt land, mere land som mennsker kunne bo på uden at skulle bruge energi på opvarmning i hjemmene og kontorerne, og i det store og hele , et mildere klima. Værdien på jorden ville stige i de to nationer.

Fordi disse enorme landområder i altovervejende grad befinder sin inde i landet da vil en stigende havstand (en af de apokalyptiske "tegn" hos de ultraortodokse gejstlige globale opvarmningstilhængere) knap berøre russerne og canadierne. De fleste mennesker kunne få lyst til at flytte til Canada eller Rusland, men store dele af Rusland og Canada står lige for tiden overfor det problem at landområderne mister befolkningstal, og de mennesker der bliver tilbage er de ældre, og de enlige. Faktisk er det svært ikke at forvente en russisk eller canadisk renæssance som følge af global opvarmning. ¨

Uanset om der egentlig er en betydelig klimaforandring, uanset om klimaforandringen er menneskeskabt eller naturlig, og uanset om klimaforandringen medfører varmere eller koldere temperaturer er der kun en ting der er sikkert. Indflydelsen af klimaforandringen, hvis den er tre grader eller deromkring, vil hjælpe visse dele af verden og gøre skade på andre dele af verden. Forestillingen om, at en gradvist, beskeden klimaforandring automatisk er en katastrofe for alle er bare for tåbelig.

En god metode for at teste om den menneskeskabte globale opvarmning er virkelig videnskab og kan holde, eller blot en druide kult, er at betragte den reaktion den afstedkommer hos de der ville lide mest skade af menneskeskabt global opvarmning. Indien har det varmeste klima hos nogen af verdens store magter. En forøgelse på selv tre grader af gennemsnitstemperaturen i Indien ville få indflydelse på dette subkontinent i langt højere grad end en forøgelse på tre grader i Sverige eller Minnesota, fordi denne effekt vil medføre at visse dele af Indien vil blive næsten ubeboeligt.

Fordi Indien er et subkontinent der stikker ud i Det Indiske Ocean, og - som Tsunamien i 2004 demonstrerede - da vil Indien blive ramt langt voldsommere af nogen menneskeskabt global opvarmning, der vil forårsage af havsstanden stiger eller der kommer mere skadeligt vejr. Ingen behøver minde den indiske regering om, hvor mange menneskeliv og hvor megen ejendom der ville kunne blive vasket bort når havforholdene bliver virkelig farlige.
Er den indiske regering så bare spadedum? Kan landets universiteter og ministerier ikke se, hvad Al Gore kan se? Skønt Indien er et subkontinent med store kontraster, da har de forskellige befolkninger i Indien nogle af verdens bedste videnskabstænkere. Det er både absurd og fornærmende at antage, at Indiens regering og dets videnskabelige rådgivere ikke kan forstå "Den Ubekvemme Sandhed" som fjoget Al Gore eller den snedige advokat Hillary tror på.

Bekymrer den indiske regering sig mindre om sin egen befolknings velfærd, end Gore og Clinton? Indien er det største demokrati i verden, ikke et tilbagestående dikatur. Selvfølgelig bekymrer Indiens regering sig mindst lige så meget om befolkningens velfærd som de rige og verdensfjerne venstrefløjs medløbere.

Der er faktisk kun en logisk konklusion på den empatiske afvisning hos den indiske regering til CO2 udledningshandlerne som udenrigsminister Hillary Clinton bad Indien om at acceptere: Eftertænksomme, bekymrede videnskabsfolk og administratorer der ville blive næsten direkte skadet af farerne ved menneskeskabt global opvarmning accepterer allligevel ikke præmisserne hos dennes fortalere. Måske fordi Indien ikke tror på at Planeten opvarmes, eller måske tror de ikke at opvarmningen er et resulat af menneskets aktiviteter, eller måske tror de at enhver opvarmning kun indebærer mindre fare for selv det land der ligger direkte er udsat for risikoen ved at blive skadet af en eventuel global opvarmning.

Hovedrige personer som Al Gore, Hillary Clinton med magt og som bor i Amerika vil klare sig uanset hvad der sker med klimaet. Hvis det værste skulle ske som præsterne i den globale opvarmningskult forudsiger, da vil Gore og Clinton stadig bo komfortabelt og i sikkerhed. Når de mest sårbare, såsom menneskene i Indien forkaster argumenterne om global opvarmning - se det burde indikere en hel del for alle der bekymrer sig om sandheden.

Bruce Walker is the author of two books: Sinisterism: Secular Religion of the Lie, and his recently published book, The Swastika against the Cross: The Nazi War on Christianity.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails