onsdag den 19. august 2009

Frihedstest

En quiz om frihed

Frygt for misbrug af regeringsmyndighed var så udbredt hos Grundlæggerne, at der i tilgift med de klart definerede pligter hos de tre grene af regeringen i Forfatningen da tilføjede man Bill of Rights for at begrænse mulige forringelser hos fremtidige generationer. Nogle var dog imod denne tilføjelse og argumenterede for at nedskrivningen af visse rettigheder, som burde være indlysende, ville lade andre være sårbare for angreb. De havde ikke behøvet at være bekymrede. Deres forudvidende forbehold har ikke været i spil; ikke på grundaf mangel på klarhed, men på grund af efterfølgernes ladhed.

The Nation's Pulse


De fleste af Grundlæggerne vidste, at for at sikre friheden da måtte fremtidige amerikanere være modige og nidkære overfor deres, af Gud, givne rettigheder. Som Samuel Adams udtrykte det: "Intet folk vil passivt overgive deres friheder, heller ikke kan nogen let lade sig underkaste når kundskab er udbredt og dyden bevaret. Tværtimod, når folket, er i det store og hele uvidende og udsvævende i vaner, da vil de gå under af egen kraft uden hjælp af fremmede erobrere."

I årenes løb er de værste forudanelser hos Franklin og Adams sket fyldest. Den udbredte nedgøren af amerikanske borgere og latterliggørelsen af dyd, og om den åbenbare sandhed som denne nation blev grundlagt på, har været fremherskende i generationer. Dog kan man ikke undgå at lægge mærke til, at der stadig er nogle ting der ligger dybt i amerikanerne, kærligheden til frihed banker stadig i det nationale bryst, selvom det forsøges druknet i mange sammenhænge midt i kakofonien af medie propaganda og populistiske slogans.

Det der er brug for, for at dæmme op for den nedbrydende vugge-til-grav regeringskontrol over vore liv er en række direkte spørgsmål til det amerikanske folk for at ryste dem i deres selvtilstrækkelighed og uvidenhed. Enkle og åbenbare spørgsmål, er kun nogle af de få forslag der burde igangsættes blandt de som håber at kunne holde socialismens bølge tilbage, den bølge der nu skyller ind over vore kyster.

Bør regeringen være involveret i den private industri? Hvis mennesker der har brugt årevis i disse industrier ikke kan få dem til at løbe rundt -- delvis på grund af regeringsindgriben og regulativer -- kan regeringen så? I løbet af de sidste otte år er mænd som George W. Bush og Dick Cheney, selv forretningsmænd i det private, blevet latterliggjort og forhånet, mens den nuværende administration er fyldt op med mennesker der aldrig har tjent deres løn i den private sektor - nogensinde. Alligevel forventer vi, at de skal redde banksystemet og bilindustrien. Giver det mening?

Er friheden til at dyrke sin religion offentligt såvel som privat helt uigendriveligt beskyttet under First Amendment? Man behøver blot at kigge gennem de daglige aviser for at finde beretninger om studerende der ikke får lov til at bede, eller skoler der ikke må nævne ordet Jul, for at kende svaret. Bør denne afskyvækkende krænkelse fortsætte?

Bør der være noget der hedder "hadrelaterede forbrydelser," der altså straffer tanken? Fortjener visse grupper af borgere af have særlige rettigheder baseret på deres seksuelle orienteringer? Er hadrelaterede love blot beregnet på at gøre de tavse, som vover at tale imod at der gives sådanne særlige rettigheder?

Stoler du på fremmede som opdragere af dine børn? De seneste lovforslag mod hjemmeundervisning og tvungen undervisning i homoseksuelle "livsstile" i offentlige skoler burde få det til at gyse i alle amerikansek forældre. Har forældre lov til at opdrage deres børn som de finder passende?

Har nogen, som har øjne og ører og hukommelse, tro på at forsoning vil give resultater når det drejer sig om islamofascisterne? Præsident Obama har gjort det til et vigtigt emne, at forsikre den muslimske verden om at vi holder af dem; ja vi faktisk elsker dem. Mener du at denne naive tilgang til problemet vil virke overfor de som har sværget død over alle ikke-troende og sender deres kvinder og børn ud i selvmordsaktioner?

Er offentligt sundhedssystem det største problem i Amerika? Hvis det er tilfældet da følger vi blot de katastrofale fortilfælde i Canada og Europa, hvor f.eks. briterne udfører hjerteoperationer og ballonudvidelser til hjertepatienter svarende til en fjerdedel af det amerikanske antal? Eller skal vi gå til selve problemets rod ved at forsøge at nedbringe omkostningerne ved at begrænse de overflødige søgsmål for dårlig behandling?

Tror du at amerikanerne skal straffes ved ganske radikalt at ændre deres levevis for et problem som den globale opvarmning, der i bedste fald er baseret på falsk videnskab? Kan en bevægelse der beskylder køers prutter for forandringer i jordens atmosfære virkelig tages alvorligt? Skal vi fortsætte med at finansiere vore fjender i Mellemøsten og andre steder ved at købe olie af dem som meget nemmere kan bores efter herhjemme?

Hvordan disse spørgsmål skal besvares af det amerikanske folk vil manifestere sig ved de kommende valg. Der er grund til håb. Californiens befolkning har forkastet højere skatter og påvirkningen fra bøsselobbyister, der søger at fremme deres seksuelle præferencer som et "borgerrettigheds" emne. Nyhederne fra den anden side af Atlanten er også opmuntrende. Socialisterne taber vind i Europa; lider nederlag i Tyskland, Frankrig, England, Italien, Spanien og Polen.

Vi skal ikke kun vedblive med at stille disse spørgsmål, og mange flere: vi skalogså kræve at få svar. Vi skal genindføre ønsket om kritisk tænkning hos det amerikanske folk og opmuntre dem til at benytte det offentlige rum for at bevare vor hæderværdige levevis. Som dr. Franklin sagde: "Uden tankens frihed kan der ikke være nogen visdom; og ingen offentlig frihed uden ytringsfrihed."

http://spectator.org/archives/2009/06/10/an-american-quiz

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails