søndag den 17. februar 2013

40000 iranske agenter i Vesten

40000 Iranske agenter på den vestlige halvkugle


REZA KAHLILI                                             
   
Iran har udvidet sit terrornetværk og har nu titusinder af agenter i Latin-Amerika ifølge en tidligere iransk embedsmand, der har set regimets forbrydelser mod menneskeheden indenfor i Iran, og har viden om dets terrornetværk rettet mod Vesten
.

I interviews med oppositionen uden for Iran har embedsmanden afsløret, at flere end 40000 af regimets sikkerheds- efterretnings- og propagandastyrker med succes over tid er blevet  placeret i Bolivia, Brasilien, Guatemala, Nicaragua, Ecuador og Venezuela.

Disse styrker består for de flestes vedkommende af tidligere forhørsledere, torturbødler sammen med medlemmer af Quds Enheden (Irans sikkerhedsstyrke).

Mange af dem er, ifølge kilden, af andre nationaliteter, såsom afghanere, libanesere, irakere og somaliere.

Hassan Rahim Pour Azghodi, medlem af Det Øverste Råd for Kultur Revolutionen i Iran, og en kendt ideolog og teoretiker om det islamiske regime, der besøgte Ecuador, Venezuela og adskillige andre latin.amerikanske lande sidste år, er tidligere forhørsleder og torturbøddel der nu er nærmeste rådgiver for Ghassen Soliemani, øverstkommanderende for Quds Styrken, sagde kilden.

Azghodi, fastslog i en forelæsning i september der blev sendt på statsejet iransk TV, “Vi skal være klar til en global operation. .....Vore medkrigere er på plads på verdens 5 kontinenter. ....En international jihad skal fremprovokeres; vi skal ikke frygte nogen.”

Ifølge kilden er mange af disse styrker blevet fløjet direkte fra Teheran til Caracas, Venezuela, hvis præsident Hugo Chavez er allieret med Teheran. Mange af dem er kommet til Bolivia. Deres pligter er at fremme regimets ideologi, indsamle efterretninger og være klar til handling mod Vesten.

“Vi har Imam Ali Mosques i Bolivia, i Venezuela Imam Ali centre, ligesom i Brasilien og andre af regionens lande,” sagde kilden. “Mange af styrkerne udgør en front der er beskæftiget med at hjælpe værtslandet i bygningen af huse, veje og andre ting. Disse styrker finder altid sammen og deler informationerne i moskeerne.”

Som omtalt i maj måned gennem en kilde der har tjent i Irans efterretningsvæsen og som fornylig er afhoppet til et land i Europa, leder Revolutionsgardens efterretningsdivisioner operationerne fra moskeerne.
 
Medlemmer af Quds der defilerer forbi Irans religiøse politiske ledelse

De operationer omfatter rekruttering, rekognoscering og overførsel af våben og kontanter. Denne kilde bekræftede også, at alle Imam Ali Moskeerne er kontrolleret af regimets efterretningsagenter og at cellerne er godt placeret i Europa og Amerika med henblik på terrorhandlinger.

“Quds Styrken har oprettet et kommando- og kontrolcenter i såvel Bolivia som Venezuela. Skønt den er tilstede i Europa og andre dele af verden har den fokuseret på Latin Amerika,” sagde den tidligere embedsmand. “De har styrker i Guatemala, men mest i optræning af torturmetoder - skønt de ikke er moderne er de effektive - da Guatemala er et af de bedste lande i verden til dette, og optræning er en indtægtskilde for landet.”

Mange af styrkerne er også oplært i Iran som selvmordsbombere. De er blevet hjernevasket og gennemgår et ritual, hvor de er kun er iført shorts og vaskes på en sten, hvor vers fra Koranen læses for dem. Derpå bringes de til Den Suveræne Leder til den endelige godkendelse.

Ifølge kilden inkluderer medlemsskaren også palæstinensere og irakere, og mange stod bag selvmordsbomberne mod de amerikanske styrker i Irak. Skulle der bryde krig ud, da skal disse styrker udføre terrorhandlinger i Europa og Amerika.
               

Reza Kahlili is a pseudonym for an ex-CIA spy who requires anonymity for safety reasons.  He is a senior fellow with EMPact America and the author of A Time to Betray, a book about his double-life as a CIA agent in Iran's Revolutionary Guards, published by Threshold Editions, Simon & Schuster, April 2010.  A Time to Betray was the winner of the 2010 National Best Book Award and the 2011 International Best Book Award.
                       


Læs denne: http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2013/02/jihad-i-mexico.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails