fredag den 22. februar 2013

Blodbeslægtede og sundhed blandt muslimer

Blodbeslægtede og sundhed blandt muslimer


Bernie Planck

Blodslægtskab er at nedstamme fra den samme forfader, og derfor er et ægteskab mellem blodbeslægtede altså noget der vedrører biologisk-relaterede individer. I Denne artikel vil jeg fokusere på ægteskaber mellem par der er beslægtede som fætter/kusiner, hvilket er en almindelig praksi i næsten alle muslimske lande. 1.

Skønt blodbeslægtede ægteskaber har været praktiseret så længe menneskeheden har eksisteret, så forekommer her i de moderne tider de højeste rater af sådanne ægteskaber og især fætter/kusine forbindelser i muslimske lande. 2.

Kortet giver en skematisk opgørelse over blodbeslægtede ægteskaber i hele verden
(Table 1 - klik på kortet for et større billede). Kun fætter/kusine ægteskaber i anden række er repræsenteret. Jo mørkere farve des højere rate.

Javist, i nogle muslimske lande er flere end 50% af ægteskaberne mellem anden og første kusiner/fætre. For eksempel anslår  Dr. Roger Ballard, leder af Center for Anvendte Sydasisatiske Studier i UK at i Pakistans Mirpur distrik, “er over 60% af alle Mirpur ægteskaber en kontrakt mellem fætter og kusiner.” (Se også denne PDF om indvandring og slægtskab i Storbritannien)

Nogle af mine læsere vil spørge, hvorfor jeg dog interesserer mig det mindste om muslimernes indavl? Hvad så om ægteskaberne giver genetisk syge børn, hvad blander jeg mig i det for?

Sandt at sige, hvis muslimerne nu blev i deres egne hjemlande, så ville jeg være ligeglad. Imidlertid bliver de ikke i deres egne lande og derfor vil jeg med tiden komme til at betale for denne indavl ved omkostningerne for at tage sig  af deres syge børn. For eksempel da viste en forskning i 2005 at de pakistanske familier, på alarmerende vis, stod for 30% af UK genetisk syge børn. 13 gange højere end den almindelige befolkning. 3.

Det er slemt nok at resten af de ikke-muslimske samfund skal betale for deres kulturelle præferencer, men i tilgift forhindrer sådanne ægteskaber en muslimsk assimilation i deres værtslande 4, ved at parrene holdes i deres egen kulturghetto, og med tiden kan blive de rene krudttønder.

Islam, med dens intolerance overfor ikke-muslimer og primitive vilde traditioner, er slem nok i sig selv, men muslimske ægteskabstraditioner medfører også sygdom og fremmedgørelse. Kan det da undre at den tidligere pakistanske præsident kaldte sin medmuslimer “.....


Andre blogartikler om muslimsk indavl:
1389 Blog - Counterjihad!: Islam and Genetic DamageNoter


(1):
I klinisk arvebiologi er et blodbeslægtet ægteskab det samme som en union mellem par der er relaterede som fætre/kusiner [1,2]. Onkel-niece ægteskab er forbudt i Islam og findes derfor  ikke hos araberne. I befolkningsarvebiologi, kan blodbeslægtethed også henvise til foreninger af individere med mindst en fælles forfader sådan som det kan forekomme hos isolerede befolkninger, i små byer og i stammer; intra-foreninger eller endogame ægteskaber. Traditionen med endogami blandt individer tilhørende den samme stamme (hamula eller kabeela) er og har været stærkt favoriseret blandt araberne, med den konsekvens at der er en ulige fordeling af ‘grundlæggerens’ mutationer blandt befolkningen.
(2):
Blodbeslægtede ægteskaber er blevet praktiseret siden eksistensen af det moderne menneske. Indtil nu er blodbeslægtethed vidt udbredt i adskillige globale samfund med forskellige rater af hyppighed, afhængig  af religionen, kulturen og geografien. Arabiske befolkningsgrupper har en lang tradition med blodbeslægtethed grundet socio-kulturelle faktorer. Mange arabiske lande kan fremvise de højeste rater af sådanne ægteskaber i verden, og i særlig grad fætter/kusine ægteskaber, der kan nå op til 25-30% af ægteskaberne. I nogle lande som Qatar, Yemen, og Forenede Arabiske Emirater er raten forøgende i den nuværende generation.
(3):
Times of India, 17 Nov 2005, Ban UK Pakistanis from marrying cousins
Storbritanniens store pakistanske samfund burde ved lov forbydes at indgå ægteskaber mellem fætre/kusiner, har et Labour parlamnetsmedlem erklæret, efter en forskning viste at pakistanske familier stod for en alarmerende 30% andel af UK genetisk syge børn.

Undersøgelsen udført af BBC og sendt til en chokeret nation om tirsdagen fandt af mindst 55% af samfundet var giftermål mellem fætter/kusine.
Dette mener man er knyttet sammen med kendsgerningen at i en britisk pakistansk familie er der mindst en 13 gange større sandsynlighed, end hos befolkningen som et hele, at man få børn med genetiske fejl.
(4):
National Review Online, 22 Mar 2007, Assimilation Studies, Part II
Praksis med fætter/kusine ægteskab blandt pakistanske indvandrere har i betragtelig grad langsomgjort muslimers assimilation i Storbritannien. Muslimsk fætter/kusine ægteskab har været været med til at skabe en proces af “omvendt kolonisation,” hvori store kulturelt intakte sektioner af pakistanske muslimske samfund ganske så effektivt er blevet overført til britisk jord. ...
I den overvejenden del af menneskets historie er de politiske, kulturelle og økonomiske aspekter ved en persons liv uløseligt knyttet sammen med ægteskabsvaner og herkomst. Nutidens muslimske samfund er en stor del af den historie. Når vi derfor erfarer at den stor del af brtisike muslimer gifter sig indenfor slægten, er det ikke kun interessant statistisk set, men det er også et tegn på at mange aspekter af muslimsk socialt liv i Storbritannien formes og organiseres af slægtskabets forpligtelser.

Land
Rate af blodbeslægtethed
Algeriet
22.6-34
Bahrain
39.4-45.5
Egypten
20.9-32.8
Egypten (Nubien)
60.5-80.4
Irak
47-60
Jordan
28.5-63.7
Kuwait
22.5-64.3
Libanon
12.8-42
Libyen
48.4
Mauritanien
47.2
Marocco
19.9-28
Oman
56.3
Palæstina
17.5-66.3
Qatar
54
Saudi Arabien
42.1-66.7
Sudan
44.2-63.3
Syrien
30-3-39.8
Tunisien
20.1-39.3
Forenede Arabiske Emirater
40-54.2
Yemen
40-44.7

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails