søndag den 10. februar 2013

Burkaer til små piger og mord på småbørn

Burkaer og babyer


Glenn Fairman

Idet jeg løb Drudge report igennem (nyhedssite med nyheder fra nær og fjern) for et par dage siden, fangede mit øje en overskrift der vakte min nysgerrighed - “Burka Babier.” Da jeg besidder et sind der gerne går i dybden, og som ikke er immun overfor sensationsoverskrifter eller National Enquirers stillen sig an over for markedet, så bed jeg på følgende nyhedshistorie fra Al Arabiya:

“En saudisk gejstlig opfordrer til at alle små pigebabyer skal være fuldt dækket af ansigtsslør, eller burka, idet han omtaler rapporter om små piger der er blevet seksuelt misbrugt.”
 

I et TV interview på det i slamiske al-Majd TV, der synes at stamme fra juni sidste år, understregede Sheik Abdullah Dauod, at det at være iført slør beskytter babypiger. Sheiken forsøgte at støtte sin holdning med påstand om seksuelle overgreb på babier i kongedømmet, og citerede unavngivne læge- og sikkerhedskilder.

....Sheikh Mohammad al-Jzlana, tidligere dommer ved  Saudi Board of Grievances, fortalte Al Arabiya at Dauod's erklæring nedværdigede Islam og Sharia og stiller Islam i et dårligt skær. Han sagde at han bliver ked af det hver gang han ser en familie der går rundt med en baby iført slør, og beskriver det som en uretfærdighed mod børn.

Det viser sig, at denne saudiske gejstlige betragtes som en ekstrem skør galning, selv efter fundamentalistiske standarder; og flertallet af de trofaste har erklæret af Daoud er gået alt for langt ved at nedværdige Islams Ånd, hvilket i sig selv kan forekomme at være en vanskelig øvelse

Ganske så opmuntrende, så konkluderer denne korte artikel, med “logikkens kraft” i Olie Kongedømmet, at ved at sætte den “gale mullah” på plads, så gøres landet sikkert for den krybende “burkanisering” af babyer. Det siges at selv i et land fyldt med tåber, så er der dog en form fornuft og anstændighed af og til.
 

Men glemt i de sidste ord i artiklens tekst er en meget afslørende observation. På en eller anden måde fører den fordrejede og selektive logik hos Dommer Sheik al-Jzlana ham til den konklusion at det som er en uretfærdighed over for børn er det samme tegn på kundskab og lovlydighed, hvis det anvendes på voksne kvinder. Hvis jeg forstår dommeren korrekt, så er burkas og slør hjælpemidler for at beskytte voksne kvinder mod den flammende ild ved den uimodståelige rovdyrsagtige natur hos især mænd, og som derfor må overvåges hele tiden gennem en række restriktioner.

Hvis sløret til et barn eller en baby gør at Islam latterliggøres, hvad skal vi da sige om et religiøst-socioal system hvis ærværdige Grundlægger anså det for passende at give sin hellige velsignelse til at tilfangetagne kvinder holdes som sexslaver; og og som faktisk troede det var moralsk passende at gifte sig med barnet Aisha med den skrøbelige alder af seks år? Hvilket indtryk skal vi have af en mand hvis avancerede hellighed tillod ham at vente med ægteskabets fuldbyrdelse gennem sex til den unge pige havde nået de ni år?

I lyset af alt dette, så læser vi i nummeret fra 3. feburar af Examiner.com, om en saudisk islamisk gejstlig der indrømmede voldtægt, tortur, og mord på sin femårige datter, fordi hun ikke havde bevaret sin jomfruelighed. Udover de interne paradokser ved konceptet her, hvordan afgjorde de lærte mestre i Sharia lov så denne djævelske gerning -- mere noget der ligner en slanges end en hædret religiøs mand? Tilsyneladende med det som svarer til en bøde på 50000 dollars og ingen fængsel. Jeg citerer Michael Stone:

Fayhan al-Ghamdi, ofrets far og en populær islamisk prædikant der har optrådt adskillige gange på TV for at fremme Islam, indrømmede at have begået den skrækkelige forbrydelse. Ghamdi fortalte de saudisk embedsmænd at han benyttede ledninger og et rør på sin femårige datter med adskillige skader til følge, herunder kraniebrud, brækkede ribben, en brækket venstre arm, masser af blå mærker og brændemærker. En af Lamas fingernegle var flået af. Hospitalspersonalet rapporterer at barnets endetarm var flået op, og krænkeren havde forsøgt at lukke det ved at brænde det.

Artiklen fortsætter med at oplyse om, at dersom vor ædle gejstlige havde begået ugerningen mod en mand, da ville han have fået en dobbelt så stor bøde. Udover det så kan en far under Sharia lov ikke få en dødsstraf for at myrde enten hustru eller børn. Artiklens tema fortsætter med holdningen om at udvise Vagtsomhed i dette det allermest fundamentalistiske af de islamiske kongedømmer.

Det er denne strenge opdeling i forholdet mellem mand og hustru der går ind for at kvinden er mindre værd, og tillader manden at behandle sin datter som et stykke kvæg der kan bortauktioneres når det passer ham. Her fornylig var der en sag i Saudiarabien,  hvor en 15 årig pige blev solgt til ægteskab med en 90 årig olding for en pæn sum penge. Pigen låste sig klogeligt inde for ikke at være sammen med ham på bryllupsnatten, og flygtede derpå. Desværre er sådanne beretninger legio i den kultur.
 

Indtil nu, er det efterforskende blik, der ikke er blevet hypnotiseret af  den Progressive søvngængerverden, udmærket klar over relationen mellem Islam og voldtægt af europæiske kvinder.

Af disse nationer har Sverige oplevet voldtægter i astronomiske dimensioner der er nogle og tyve gange større end i Sydeuropa. Oveni, er hændelser om voldtægter af børn gået i vejret og langt største delen af disse sager kan føres hen til indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika.
Over hele Skandinavien, Frankrig, Nederlandene og Storbritannien er der rapporter om voldelige hold af voldtægtsudøvere som har oversvømmet politirapporterne og i mange tilfælde, har de politisk korrekte myndigheder været delagtige i forsøget på at skjule hændelser ved at identificere gerningsmændene med det udefinerlige “Asiater.”

Medmindre vi bliver anklaget for at forhåne Islam i vor undersøgelse da burde det understreges at Koranen og Hadith giver fuld sanktion til voldtægt af vantro kvinder med formålet - nydelse - i fremmede lande. I Sharia er der lovlig sanktion hos de islamiske jurister til sex og brutal afstraffelse som en efterfølgende straf for ikke-troende. Faktisk forekommer sex så gennemført i den islamiske bevidsthed, at det har givet anledning til en byzantinsk hoben af love der søger at opildne i steder for at dæmpe kødets lyst.

I Shia Islam, tjener en gammel institution ved navn M’uta som et kløgtig middel til at se stort på de strenge love mod hor i Islam. der kan straffes alvorligt. Under M’uta kan en ægteskabskontrakt indgåes af begge parter i så kort tid som en time for derved at lovliggøre et samleje mod en aftalt kontant erkendelse. Mens dette næppe er til at skelne fra prostitution, så forekommer denne foranstaltning ganske åbenlyst og med velsignelse af de Shia gejstlige.

Faktisk skrev den Shia gestlige af gejstlige, Ayatollah Khomeini en bog vedrørende menneskers forhold kendt som Den Grønne Bog, hvori han opstillede og legimitiserede et panorama af menneskelige handlinger, herunder bestialitet. Jeg citerer fra en af de mest chokerende: 
 

“En muslimsk mand kan nyde seksuel glæde med en lille pige så stor som en baby. Men han bør ikke trænge ind i hendes vagina, han kan imidlertid sodomisere hende.”
(Tehriro vasyleh, fjerde udgave, Qom, Iran, 1990).

Nu er vi så endeligt ved at slutte cirklen i vor lille forskning. Når en religiøst-politisk doktrin har accepteret slaveri, som kvæghold, og de facto ejerskab af mennesker i sit syn på verden, burde vi da være så forbløffet over at man forkaster rettigheder, ret til selv at bestemme og menneskelig moral?

Ved at få låst den uledsagede kvinde inde i hjemmet, er Islam skyldig i en synd der er mere afskyelig end sammenblanding af kønnene. Ved at nægte kvinder friheden til at vise deres ansigter - det ypperste symbol på individualitet og personlighed - udtrykker fundamentalistisk Islam så ikke en a priori aversion mod den frie vilje og skaber et klima hvor kvinder kommer i samme kategori som fugle og fisk - til nydelse og fortæring som de rene forbrugsvarer?

Hvis man kan nægte kvinder fundamental menneskelighed og lighed under lov, så vil kulturen helt sikkert og uundgåeligt gå i gåsegang i processionen af burkaer til plyndring. Der er en fundamental ondskab hos mænd når de ignorerer snavset, umådeholdet, og manglen på selvbeherskelse hos dem selv, mens de samtidig beskylder ofret for de selvsamme primitive moralnormer, som de selv har arbejdet på at skabe.
 
Ved helt psykologisk at projektere myten om at kvinder ikke er i stand til at udvise selvbeherskelse har grundlæggende mandlig stolthed ignoreret den enorme bjælke der er hamret ind i deres eget øje, samtidig mens de er fikseret på splinten der er skjult bag det skrækkelige linnedslør.

http://www.americanthinker.com/2013/02/burkas_and_babies.html#ixzz2K6byA5zH

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails