torsdag den 21. februar 2013

Livslængde og ældrebyrde er der en sammenhæng?

Livslængden øges og dermed også ‘ældrebyrden’?                                             

80 årige  er faktisk de nye 70 årige.......

Theodore Dalrymple
               
Ved et middagsselskab forleden aften talte en kardiolog om den økonomiske byrde på samfundet ved de ældre. Dette, sagde han, kunne kun blive større nu, hvor livslængden er blevet forbedret.

Jeg er ikke sikker på han har ret, og ikke kun, fordi jeg nu hurtigt nærmer mig alderdommen, og ikke betragter mig selv (endnu) som en byrde for vort samfund. En meget stor procentdel af en persons livstids medicinske omkostninger stiger i de sidste seks år af hans liv; og trods alt, dør en person jo kun en gang. Ydermere, og langt vigtigere så er det klart, at en aktiv alderdom er meget mere almindelig, end det før har været tilfældet. En 80 årig er faktisk den nye 70 årige, og så videre. Det er langt fra klart, at antallet af år med svære handicap eller et liv, hvor man er afhængig af andre øges blot, fordi livslængden også forøges.

       
Der plejede at være en lignende pessimisme ved genoplivning efter hjertetilfælde. Hvad var hele meningen med at forsøge at genstarte hjertet hos nogen, hvor hjertet var gået i stå, dersom a) chancerne for succes ikke var store, b) de meget snart herefter ville få endnu et hjertestop, og således var deres overlevelsesrate på lang sigt kort, og c) selvom de fik genoplivning så ville personen, hvis hjerte det drejede sig om leve et byrdefuldt liv med neurologiske problemer grundet en periode med hypoxia (dårlig ilttilførsel)?

En artikel i New England Journal of Medicin undersøger spørgsmålet om, hvorvidt antallet af overlevende efter genoplivning ved hjertetilfælde er blevet forbedret i løbet af de seneste år, og hvis det er således, om de genoplivede patienter så har det bedre neurologisk.

Forfatterne benyttede 84625 tilfælde af hjertestop (enten fuldstændig asystolisk eller galoperende hjertefunktion) blandt indlagte patienter på 374 hospitaler i deres undersøgelse der dækkede årene 2000 til 2009. De fandt, at mellem disse år forøgedes raten for overlevelse til udskrivning fra hospitaler for patienter der var blevet genoplivet fra 13,7% til 22.3%. Denne forbedring var højst sandsynlig ikke en ren tilfældighed. Ydermere var procentdelen af de som forlod hospitalet med klinisk betragtelige skader som resultat af deres hjertestop gået ned fra 32,9% i 2000 til 28.1% i 2009. Ved extrapolering af tallene i USA som et hele, hvor der er cirka 200000 hjertestop om året hos hospitalsindlagte patienter, anslår forfatterne af 17200 ekstra patienter overlevede til udskrivning i 2009 sammenlignet med 2000, og 13000 ekstra uden nogen betydelige neurologiske skader - hvis det er således at de 374 hospitaler var repræsentative for U.S. hospitaler som et hele, hvilket de muligvis ikke har været.
Selvfølgelig er det som regel muligt at udlede pessimistiske data fra de mest optimistiske data. Undersøgelsen kunne have betonet, takket været forbedring i genoplivning af hjertetilfælde at 4200 flere patienter med betragtelig nedsat neurologisk handicap blev udskrevet fra hospitalet om året, en byrde som middagsgæsten ville have udtrykt det lå på samfundet.

I tilgift overlevede kun 22,3% af patienterne der fik CPR (genoplivning) til udskrivning,  mens 54,1% i begyndelsen reagerede på det. Dette betyder at i 2009, døde 31,8% af de genoplivede patienter på hospitalet efter den første succes; i 2000 havde tallet været blot 29.% Tilsyneladende brugte patienter der i begyndelse reagerede på genoplivning, men derpå døde, en masse kostbare ressourcer.

Forfatterne er forsigtigt optimistiske. De indrømmer at forbedringen kan skyldes noget andet end bedre CPR teknik: En forandring hos de patienter der har fået, den for eksempel. Ikke desto mindre er disse resultater mere opmuntrende end de som stammer fra en tidligere undersøgelse der ikke viste nogen bedring i overlevelsen af CPR patienter i Medicare systemet mellem 1992 og 2005.
 Theodore Dalrymple

http://pjmedia.com/lifestyle/2012/11/27/as-life-expectancy-increases-will-the-elderly-become-a-greater-burden-on-society/?singlepage=true

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails