torsdag den 14. februar 2013

EU selv skyld i Hestekødskandalen

EU har selv skabt grundlaget for Hestekødskandalen

Synopsis-olsen

Fra 2009 blev det et krav at alle heste i EU skulle registreres, med en mikrochip, et Pas senest 6 måneder efter folingen. Så din hest hedder ikke Musse, og måske Vrinsk hos den nye ejer, eller Prust hos den tredje ejer, næh nej, den hedder det som EU har bestemt - nummeret på mikrochippen. Den har minsandtet fået et ‘CPR nr.’


Dette regulativ fra vor store EU Patiark er indført for at beskytte mennesker mod at spise kød fra dyr der lider af sygdomme eller har fået for meget medicin. Man kan spore kødet tilbage til sygdomskilden. Kogalskabsskandalen for snart mange år siden skræmte. (læs evt. denne på synopsis) Hvor er det dog en smuk tanke, at EU bureaukraterne således har vores helbred på sinde. Tak!

Hvad har dette regulativ så medført? Jo, bureaukrati, og endnu mere bureaukrati. Alle dyr registreres, og dermed registreres også landmandens dyrehold. Der beregnes, hvor meget dyrene udleder af gødning så der igen kan fastlægges regler, og dermed gives rum for endnu mere bureaukrati, for kontrol af pladsforhold, og opfyldelse af miljøkrav. Skemaer skal udfyldes, dyrlæger opretter arkiver, medicinforbruget skal dokumenteres, disse kontrolleres, og så videre. Hvor er hest/dyr XXX henne, har du solgt den uden at opgive fortjenesten? For du har jo måske fået et EU tilskud til dit dyrehold. Det samme med andre husdyr til konsumption. Kontrol, kontrol og atter kontrol. Big Brother is watching you. Alt sammen ud fra de smukkeste hensigter. Det må vi da kunne forstå!

Når der indføres regler, og regulativer og love og kontrolforanstaltninger åbner det samtidig op for svindel og menneskets medfødte frihedstrang kommer i aktion, og der udpønses underfundige metoder til at krybe udenom, metoder der ofte er i modstrid med regulativerne og dermed kriminelt. Jo flere regler des mere kreativitet. 
For et par år siden indførte EU et forbud mod eksport af levende heste fra Rumænien grundet smitsom heste-AIDS i landet. Derfor blev masser af heste slagtet og kødet i stedet eksporteret. Den økonomiske krise, har yderligere sat gang i slagtningen af heste, og det ikke kun i det forarmede Rumænien, også i andre mere velstående EU-lande, hvor hesteejere af økonomiske årsager må opgive deres hest.  Mange af de ludfattige rumænske bønder som har heste som eneste arbejdsredskab kan ikke opfylde EU krav, har ikke råd til foder og sælger deres dyr (der er masser af heste i Rumænien, også vilde) til bander af opkøbere der efterfølgende slagter disse og lader kødet blive blandet med godkendt ‘chippet’ kød. Alt ser fint ud, men svindelen er enorm og fortjenesten i samme størrelsesorden. Markedet som ellers ville have reageret på helt naturlig vis - udbud, efterspørgsel - er kunstigt pustet op, og vil bryde sammen.
EU’s enorme problemer er på mange områder selvskabte. Man har grebet ind på områder som ikke var ‘modne’ til det, og man har lukket lande ind som ikke har været klar til at opfylde kravene på ærlig vis. Grundet  dette embedsmandsstyre ryster EU i sin grundvold, en grundide som i bund og grund har været og vil fortsætte med at kunne være positiv, dersom man lader borgerne være mere frie og lade markedet styre handel og udvikling fremfor man lader regulativer og planøkonomiske tiltag styre.

Hvad er så løsningen på denne til dels selvskabte ‘skandale’? Mere kontrol, mere bureaukrati som åbenbaret af dagsorden for Kommissionen den 13. ds.

Sådan går det når man undlader at lade tingene tage den tid de skal tage. Når drømmen om ‘Nirvana, ’ ‘Det Fælles Gode’ udtænkt af embedsværket og bureaukraternes hjerner tager overhånd, og bliver til påtvungne krav, skjult planøkonomi (som i Østblokken) og lighedstyranniet nærmest kommer til at ligne et diktatur, som dog har den smukkeste hensigtserklæring.

Det er også langt de værste  - viser historien!

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails