lørdag den 23. februar 2013

Skatter og frihed ifølge Reagan


Ronald Reagan’s advarsel mod progressive skatter


Terence P. Jeffrey

Ronald Reagan, der dengang var filmskuespiller gav en af sine største og mest profetiske taler i det 20. århundrede da han stod foran Orange County Press Club den 28. juli 1961.
Vital Speeches of the Day offentliggjorde hele teksten under overskriften: “Knusende kontrol: Hold regeringen fattig og forbliv fri.”


Reagan leverede et alarmerende budskab og knusende argument: Amerikanerne var langsomt ved at overgive sig til socialismen som netop nogle socialister havde forudsagt de ville.

“For ikke så lang tid siden,” sagde Reagan, “kommenterede Norman Thomas, seks gange kandidat som præsident for Socialist Party, at ‘det amerikanske folk aldrig fuldt vidende ville stemme på socialismen, men under liberalismen etiket ville de adoptere ethvert fragment af de socialistiske program.”

Reagan pegede på adskillige eksempler, begyndende med sundhedssystemet.

“Traditionelt, har et at de nemmeste første skridt for indførelse af socialisme på et folk været regeringsbetalt medicin,” sagde Reagan. “Det er det letteste at præsentere som en humanitær opgave. Ingen ønsker at være imod at der tages hånd om den syge.”

Fire år før Mediare blev indført ved lov, og 50 år før Obamacare forklarede Reagan, hvordan venstrefløjen allerede skubbede på for at indføre tvungen sundhedsforsikring som et midlertidigt skridt mod fuldstændig regeringskontrol over lægeverdenen.

“Det er nu foreslået at alle mennesker i Social Security alderen skal have regeringsbetalt lægehjælp og hospitalomsorg,” sagde Reagan. “Endnu engang fremføres argumentet om nødvendigheden og vi bliver præsenteret for et billede af millioner af ældre borgere der er i desperat behov for lægehjælp, og som ikke er i stand til at betale for den. I alle de emotionelle præsentationer synes støtterne for dette program at være betænkeligt tøvende overfor at stå ansigt til ansigt med kendsgerningerne.”

Disse kendsgerninger, sagde Reagan, var at i 1961 havde flere end totredjedele af de amerikanske seniorer allerede privat sundhedsforsikring og procentdelen af forsikrede amerikanere var støt stigende.

“Så præcist som det kan afgøres,” sagde han, “så har mindre end 10% af vore ældre medborgere behov for hjælp med deres medicinske problemer.”

Men socialisternes mål var at kontrollere mere end blot sundhedsområdet for de ældre. Tilbage dengang var de allerede i færd med at fremme en lov i Kongressen “for at tvinge alle ind i et tvungent sundhedsforsikringsprogram, uanset behov.”

“Hvorfor?” spurgte Reagan. “Nuvel, tidligere kongresmedlem (Aime) Forand giver svaret. Han siger, ‘hvis vi blot kan få et gennembrud og få foden inden for døren så kan vi udvide programmet’”

Og det gjorde man så selvfølgelig. Medicare og Medicaid førte til Obamacare. Obamacare, hvis den får lov at bestå, vil føre til et envejsbetalt system.

Reagan anvendte den samme korrekte ræsonneren over for Social Security.

“Gennemsnitsborgeren er blevet forledt til at tro, at han og hans arbejdsgiver bidrager til en fond, og at en eller anden dag vil han gøre brug af denne, hans egne penge, så han kan klare sig i de år han ikke tjener penge,” sagde Reagan. “Med dette er ikke hvad Social Security repræsentanterne sagde foran United States Højesteret. De fastslog at Social Security ikke var et forsikringsprogram, og at det ikke var baseret på aktuar standarder. De fastslog at gebyrer for Social Security er en skat for den generelle brug af regeringen, og betalingen af den skat ikke automatisk berettiger nogen til goderne. Betaling for goder er et velfærdsprogram, der kan reduceres eller annulleres på et hvilket som helst tidspunkt, dersom Kongressen beslutter det.”

Denne filmskuespiller forudså derpå, at de yngre amerikanere med tiden ville blive beskattet for at dække Social Securitys underskud, og således blive frarøvet egne midler de kunne have benyttet på sig selv og på en bedre måde.

“Og hvad med vore sønner - den unge mand der kommer på arbejdsmarkedet i løbet af de næste få år?” sagde Reagan. “Han vil blive beskattet i forsøget på at indhente det voksende underskud. Hvis han kunne have sin Social Security skat og investere den i privat forsikring så ville det give næsten det dobbelte i goder, end det der gives ved Social Security.”...

“Dette er ikke den eneste pris vi betaler i individuel frihed,”sagde Reagan. Han gik videre med at beskrive, hvordan subsidier fra forbundsregeringen og regulativer ville forøge magten i Washington D.C. over de lokale offentlige skoler. “Forbundshjælp er foden i døren til forbundskontrol,” advarede han.

Men socialisternes ultimative værktøj var den progressive skat. “Et grundprincip at huske,” sagde Reagan, “er at ingen af disse socialismens udvidelser kan effektueres uden penge.”

“Engang fik vi at vide at indkomstskatten aldrig ville blive større end 2%, og kun fra den rige,” sagde Reagan. “I vor levetid er denne lov øget fra 31 til mere 440000 ord. Vi har modtaget denne progressive skat direkte fra Karl Marx, der betegnede den som værende den primære nødvendighed i en socialistisk stat.”

“For den progressive skat kan der ikke være nogen moralsk retfærdiggørelse,” sagde han. 

Mod slutningen af sin tale kom Reagan med en historie om vidnerne ved skattereformen i
House Ways and Means Committee. Han opdagede at komiteen ikke var interesseret i hans ideer eller fra de mange andre der var vidner.

Senere sagde Reagan: “En håndplukket gruppe af overvejende universitetsøkonomer dukkede op og talte om at lukke smuthullerne for at øge regeringens skatteprovenu. De fleste af disse såkaldte smuthuller er de lovlige fradrag uden hvilket hele skattestrukturen for lang tid siden ville have vist sig uhåndterlig. Forslagene omfattede sløjfning af fradrag for ejendomsskatter og renter på lån i indkomsten, og endog elimineringen med 100% af bidrag til velgørende formål.”

“Vi har en skattemaskine, der i direkte modstrid med Forfatningen, ikke er beregnet til blot at øge skatteprovenuet, men benyttes, helt åbenlyst for at kontrollere og dirigere økonomien og udligne indtjeningen hos vort folk,” sagde Reagan.

“Regeringer beskatter ikke for at få de penge den har brug for,” sagde han. “Regeringer finder altid et behov for de penge den får.”

“Her er selve hovedslaget i kampen!” deklamerede den mand der ville blive den største præsident i det 20. århundrede. “Vi skal reducere regeringens forsyning af penge og nægte den ret til at låne.”

http://www.humanevents.com/2012/12/05/ronald-reagans-warning-on-progressive-taxes/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails