torsdag den 27. oktober 2016

Er valgsvindel så usandsynligt i USA?

Bevis: Tusinder af republikanske stemmer sandsynligvis forsvundet i PennsylvaniaPensioneret fabrikant fra Pittsburgh området Bill Been opdagede det som kan vise sig at være den mest markante skandale om svindel med stemmer til et præsidentvalg siden - mindst 1960.
Skønt Been ikke godtager myten om de manglende millioner af Republikanske stemmer til Mitt Romney i 2012, så var han dog dybt forundret over at Romney i den grad ‘faldt igennem’ i mindst tre Pennsylvania kommuner: Philadelphia, the suburban Philadelphia county of Delaware, og the Pittsburgh-area county, Allegheny.
Billedresultat for voter fraud allegheny
Faktisk klarede Romney sig bedre, i stemmer, end John McCain i 2008 i så at sige hver stat, herunder Pennsylvania, men i de tre nævnte kommuner fik han hele 35000 færre stemmer end McCain fik i 2008.
Been er en trænet matematiker og besluttede sig for at forstå den manglende lokale støtte til Romney i Allegheny County. Der var en åbenbar anden side ved problemet: Enten stemte færre Republikanere i 2012 end i 2008, eller den officielle  Allegheny County Voter History fik ikke opgivet alle afgivne stemmerne.
For at løse det problem planlagde Been at ville spørge de Republikanere der stemte i 2008 præsidentvalget, men som tilsyneladende ikke stemte i 2012 om de faktisk havde stemt eller ikke. Flere end 24000 personer er i denne kategori.
For at afprøve sin teori, foretog Been en foreløbig undersøgelser per telefon i Gibsonia området. Af de 21 han talte med, og som passer på hans beskrivelse, påstod 18 af dem (eller deres ægtefæller) at de faktisk stemte på Romney i 2012.
Telefonundersøgelsen er dog upålidelig i sig selv, men viste Been at der var brug for yderligere forskning. For at få god troværdighed med resultatet havde han brug for at gå fra dør til dør og få de som svarede til at underskrive en erklæring om rigtigheden af deres svar. Erklæringen lød som følger: “Jeg .................... der bor i Allegheny County, Pennsylvania, bekræfter at jeg stemte ved  General Election den 6. november 2012.”
Been besøgte 179 husstande. 130 af dem var ikke hjemme eller boede der ikke længere. Af de tilbageværende var 38 villige til at svare om de stemte i 2012. Af disse sagde 13 at de ikke havde stemt, og 25 sagde de havde stemt i 2012.
Sammenholdt med telefon forespørgslerne var der 49 der havde stemt, ingen af dem stod på listen som havende stemt i 2012 på CD’en fra the Bureau of Elections CD. Af de 49. var 22 villige til at underskrive erklæringen om at de vitterligt havde stemt i 2012. Adskillige udtrykte vantro over at deres stemme måske ikke var blevet talt med.
Selvom Been undersøgelser er alt for lille til at være helt præcis er det dog muligt at så mange som halvdelen af de 24000 manglende stemmer i Allegheny County faktisk ikke blev talt med i 2012.
Er det derfor rimeligt at stille spørgsmål ved om de ansvarlige embedspersoner for valget ganske enkelt valgte ikke at optegne tusinder af Republikanske stemmer? Hvis antallet i Philadelphia er nogen indikator er svaret Ja! En uge efter 2012 valget rapporterede the Philadelphia Inquirer for eksempel, at i 59 stemmafgivelsesområder i den indre by havde Mitt Romney ikke fået en eneste stemme.
“Det er den slags opgørelser over stemmeafgivning der gør at Republikanerne bliver yderst paranoide og bange for valgsvindel?” rapporterede the Inquirer lidt hånligt. Javel så. Da Barack Obama gennembankede Romney med samlet 19605 afgivne stemmer fra disse 59 valgsteder mod 0 (nul) til Romney så begynder der i sandhed at ‘lugte’ af svindel. Så godt klarede Fidel Castro sig aldrig. Når det er sagt fulgte ikke et eneste af de større medier op på episoden fra Philadelphia.
Det burde medierne i sandhed have gjort. Ifølge Roper, modtog Romney 6% af de sortes stemmer i hele landet. Hvis de tal skulle bruges i Philadelphia er der grund til at formode at næsten 1200 af disse vælgere i Philadelphia ville have stemt på Romney.
.Billedresultat for voter fraud allegheny
Hvis blot 14 personer stemte i de distrikter så skulle Romney have fået mindst een af stemmerne. Hvis 80 stemte, ville Romney have haft 99% chance for at få en af dem. Med næsten 20000 stemmer, ville det at Romney var helt ‘væk’ være en matematisk umulighed.
Dette er en historie som medierne burde have længtes efter. Det gjorde de så ikke. I stedet har de overladt efterforskningen til foretagsomme individer som Bill Been.
De ved sådan set absolut ingenting disse medier, men alligevel stiller de spørgsmål ved motiverne og troværdigheden hos enhver, og især præsidentkandidater, der påpeger det åbenbare, det soleklare.
author-imageMedia wishing to interview Jack Cashill, please contact media@wnd.com.

http://www.wnd.com/2016/10/proof-thousands-of-gop-votes-likely-stolen-in-pa/#7wY7vqCD9MqLyJsa.99

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails