mandag den 18. maj 2009

Dræb svin - de nedstammer fra jøderne

Dræb svin - de nedstammer fra jøderne


Alle svin der er i live idag er efterkommere af jøderne der blev forvandlet til svin af Allah, ifølge en ledende ægyptisk religiøs leder. Da svin således er efterkommere af jøder er det en nødvendig pligt at slå alle svin ihjel, siger sheik Ahmed Ali Othman.

Hvis nu svin blot var en dyreart, må man formode, da ville de ikke være i fare for udslettelse. Det er det der jødiske slægtskab der har dømt dem til døden.

Den jordanske avis Al-Hakika al-Dawliya tilføjer at det ikke er den eneste grund. Den citerer sheik Ali Abu Al-Hassan, overhoved for Fatwa Komiteen ved Al Azhar (et sunni muslimsk universistet) der tror at alle jøderne der blev forvandlet til svin af Allah døde uden at reproducere sig og der er der ingen slægtskab mellem dagens svin og jøderne.

Følgende er en afskrift fra Al-Moheet Arab News Network:

"CAIRO -- Sheikh Ahmed Ali Othman, overhoved for Da'awa (Islamisk indoktrinering) ved den ægyptiske Waqf (islams hellige steder) har udstedt en religiøs edikt (fatwa) om, at nutidens svin har deres oprindelse gennem jøderne der gjorde Allah vred, så han forvandlede dem til aber, svin og tilbedere af Satan og at det er en pligt at dræbe og slagte dem (altså svinene)

Othman begrunder det med de anerkendte Koranvers der siger 'Sig til Bogens folk - (jødenre og kristne), Kom og jeg skal lade Jer vide, hvem der skal få den værste straf af alle fra Allah: De som Allah har forbandet og på hvem han har overøst sin vrede, dem som han har forvandlet til aber og svin, og som har udført afskyelige ting. Deres sted er det værste af alle og deres afvigelse er den største af alle....' (Koranen, sura 5, vers 60)

Sheik Othman bemærkede, at dette vers der omhandler profetens Moses's nation stammer fra (Allah til Koranen) og de kommenterende bøger bekræfter dette. Der er to meninger blandt Ulama (islamiske lærde) i denne sag: Den første er at jøderne som Allah forvandlede og gjorde til svin forblev i den tilstand til de døde, uden at få afkom. Den anden mening er, at jøderne der blev til svin mangfoldiggjorde sig og fik efterkommere og deres slægt fortsætter til denne dag. Shaik Othman citerer også fra Hadith som en støtte for denne holdning.....

Den jordanske avis Al-Haikka al-Dawliya citerer Othman: "Personligt hælder jeg til det synspunkt at svinene der eksisterer nu har deres oprindelse hos jøderne og derfor er det at fortære dem forbudt med Allah's ord: "Et kadaver, og blodet og kødet fra en gris er forbudt for jer...'Ydermere, har vor mester Jesus, må fred være med ham, - som en af sine opgaver at opfylde, når han kommer til Jorden igen, at dræbe svinene og dette er bevis på at deres oprindelse er jødisk.

Sheik Othman sagde, at enhver der spiser svin er som om han spiser en uren person, og han understregdede at denne Religiøse Regel får støtte af islamiske vismænd fra Al Azhar, men at de er bange for at sige det offentligt.....fordi så ville disse vismænd blive anklaget for anti-semitisme.

Sheikh Ali Abu Al-Hassan, overhoved for Fatwa Komiteen ved Al Azhar (sunni universitetet) sagde at det førstnævnte synspunkt er det rigtige fordi når Allah straffer en gruppe mennesker da er det kun dem han straffer. Da Allah blev vred på Moses' nation forvandlede han dem til svin og aber som en særlig straf...men at de døde uden at efterlade sig efterkommere."
[Al-Moheet Arab News Network, May 10, 2009]
[Al-Hakika al-Dawliya, May 9, 2009]

Itamar Marcus is the founder and director of Palestinian Media Watch. He was appointed by the Israeli government to be the Israeli representative (communication specialist) to the Trilateral (Israeli-American-Palestinian) Anti-Incitement Committee established under the Wye Accords. From 1998 to 2000, Mr. Marcus served as research director of the Center for Monitoring the Impact of Peace, writing reports on PA, Syrian, and Jordanian schoolbooks. He holds a BA in political science from City College of New York and an MA in Hebrew culture from New York University. Barbara Crook is associate director and North American representative of Palestinian Media Watch. She teaches at the School of Journalism and Communications at Carleton University in Ottawa, Canada. She holds an Honors BA in English literature from Queen's University, an MA in journalism from the University of Western Ontario, and is a Southam Fellow at the University of Toronto.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Ha,ha, oink, oink, øf, øf.
Den var god, den burde være under kategorien humor, hvis det ikke var fordi mente det.

Related Posts with Thumbnails