torsdag den 21. maj 2009

Kan tortur forsvares?


9 Spørgsmål venstrefløjen skal svare på om tortur


Ethvert menneske med en fungerende samvittighed eller et anstændigt hjerte tager afstand fra tortur. Udøvelse af tortur har været en ødelæggelsens byld på menneskeheden. Med dette i erindring kan de som var modstandere af Bush administrationens behandling af visse terrormistænkte være retfærdiggjorte. Men for at finde ud af, om de var det da bør de svare på nogle spørgsmål:

1. Med baggrund i, hvor meget du, med rette, hader tortur, hvorfor var du da imod fjernelsen af Saddam Hussein, hvis fængsler udøvede langt mere grusom tortur, på adskillige tusinde gange flere mennsker end Amerika gjorde -- ydermere var de fleste af dem individer og familier der enten intet havde gjort eller blot var imod tyranniet? Man må formode, at alle de irakiske uskyldige som Saddam flænsede eller hvis tunger blev revet ud og de andre afskyelige torturmetoder ville have tigget og bedt om at få waterboarding.

2. Er alle former for smertebetinget pres på lignende vis moralsk forkasteligt? Med andre ord, er du villig til at anerkende at der er gradsforskelle i tortur, ligesom for eksempel, der er gradsforskelle i forbrændinger, med tredjegradsforbrænding betydeligt mere skadeligt og smertefuldt en førstegradsforbrænding? Eller skal al smertebetinget behandling behandling betragtes som tortur? Netop fordi du ganske rigtigt beder modstanderne af waterboarding om at angive, hvor de trækker grænsen, da må du også forklare hvor du trækker grænsen.

3. Er enhver mishandling af nogen på noget tidspunkt -- selv en potentiel terrorist med kundskab om, hvad der med sandsynlighed kunne frelse uskyldiges liv -- forkert? Hvis den terrormistænktes identitet er helt klarlagt, og han kan give information om al-Queda -- lad os for klarhedens skyld forestille os at Osama bin Laden selv blev fanget -- kunne Amerika da udføre en slags udvidet afhøring der ville påføre ham smerte eller ydmygelse som du ville betragte som moralsk og derfor støtte?

4. Hvis sagførere skal anklages for at give juridiske råd til en administration som du mener er umoralsk og ulovlig, ville du da erkende at dette kunne forhindre sagførerne i, i fremtiden at give upopulære men oprigtige råd til regeringen på hvilket som helst følsomt område? De vil, trods alt vide at hvis den næste administration ikke bryder sig om deres arbejde, da vil de blive bagvasket af medierne og forfulgt af regeringen.

5. Formodentligt ville du anerkende, at frigivelsen af de hemmelige rapporter om behandling af højtstående terrormistænkte efter 11.09. opflammede lidenskaberne i mange dele af den muslimske verden. Hvis uskyldige blev myrdet på grund af offentliggørelse i en dansk avis af de ikke voldelige karikaturtegninger af Muhammed, da ville formodentlig langt flere uskyldige blive tortureret og myrdet ved frigivelsen af disse rapporter og fotos. Ville du påtage dig det moralske ansvar for enhver efterfølgende vold mod amerikanere og andre civile?

6. Mange medlemmmer af efterretningstjensterne føler sig nu forrådt og mener at efterretningstjenesterne vil blive svækket i deres evne til at bekæmpe de værste ondsindede grupper i verden. Som oplyst i Washington Post sagde tidigere efterretningsofficer (Mark) Lowenthal, "at frygt har lammet agenter i marken." Tilsyneladende er mange af de som har viden sikker på, at mange livreddende informationer blev lækket fra højrisiko terrormistænkte når de blev waterboarded. Som Mike Scheuer, tidligere chef for en CIA enhed med opgaven at opspore Osama bin Laden, sagde, "Vi var helt sikker på, at afhøringsprocedurerernes fremkomne informationer var værdifulde." Hvis derfor efterretningstjenesten var blevet hæmmet til stilstand, tror du da den stadig kan klare det nødvendige arbejde med at beskytte titusinder, måske hundredetusinder af mennesker fra død og lemlæstelse?

7. Vil du lægge sag an mod medlemmer af Kongressen, f.eks. Husets Speaker Nancy Pelosi, Demokrat, Californien, som havde kendskab til at højrisiko mistænkte blev waterboardeed og ikke sagde fra?

8. Ville du være enig i at frigive fotos af behandlingen af islamiske terrorister, men kun hvis de var ledsaget af fotos af hvad deres terror har gjort ved tusinder af uskyldige mennesker rundt om på jorden? Ville du være enig i disse fotos - eller i det mindste gengivelser - af lad os sige, irakiske børn hvis ansigter blev flænset af klavertråde af islamisterne i Irak? Hvis ikke, så hvorfor dog ikke? Er der ikke en vis lighed her?

9. Du hævder at Amerikas behandling af terrormistænkte vil forårsage at terroristerne behandler deres fanger, især amerikanere, endnu mere grusomt. Hvad vil du benytte som bevis for din vurdering? Havde Amerika's langt mere moralske behandling af japanske fanger end japanernes behandling af amerikanske fanger i 2. Verdenskrig nogen indflydelse på, hvordan japanerne behandlede amerikanske og andre krigsfanger? Tror du at onde mennesker bekymrer sig om, hvor moralsk ren Amerika er?

Hvis du ikke overvejer disse spørgsmål da kunne det se ud som om du er mindre interesseret i moral og tortur og mere i hævn mod Bush administrationen.

Dennis Prager hosts a nationally syndicated radio talk show based in Los Angeles. He is the author of four books, most recently "Happiness is a Serious Problem" (HarperCollins). His website iswww.dennisprager.com. To find out more about Dennis Prager, visit the Creators Syndicate Web page at www.creators.com.

Andre artikler af Dennis Prager ved klik

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails