torsdag den 7. maj 2009

Vor globale storebror, FN

Vor globale Big Brother


Henry Lamb

Den 24. oktober, FN dagen, er af mange fejret som FN's fødselsdag. Med sine 63 års virke er der blevet forbrugt et ukendt antal milliarder af dollars i stræben mod en overordnet verdensledelse. Målet er næsten nået. Europæiske ledere skubber på for at få et topmøde for at skabe en ny global "centralbank" med autoritet til at kontrollere den monetære politik på omtrent samme måde som den monetære politik i USA er kontrolleret af Federal Reserve.

FN har fejlet ynkeligt på de fleste større projekter. Det første forsøg på at skabe en to-statsløsning i Palæstina i 1948 var som alle ved en katastrofe. Andre projekter er det gået endnu værre. Folkedrabet i Rwanda, olie-for-mad svindelen med Saddam Hussein og sexovergrebene, der stadig foregår, af FN's Fredsbevarende styrker er blot nogle få eksempler.

I de senere år er FN imidlertid blevet ekstrem effektiv, når det drejer sig om at få indflydelse på amerikansk politik, mere end de fleste forestiller sig. Kun få ved at den nuværende politik vedrørende brug af landbrugsjord i USA har sine grundlæggende rødder og genspejler den politik der blev sat igang i 1976 erklæringen der vedtoges ved FN's konference om bosættelser. USA's politik vedr. vådområder er resultatet af Ramsar Convention on Wetlands i 1971. Love i USA der drejer sig om udrydningstruede dyrearter er et direkte resultat af FN Konventionen om international handel med truede dyrearter . Menneskerettighedskommissionen fra 1960'erne blev skabt for at leve op til de forskellige Menneskerettighedstraktater vedtaget af FN.

Artikel 11 i International Pagt om Økonomi, Sociale og Kulturelle Rettigheder , gav stødet til Community Reinvestment Act fra 1977, som blev udvidet i 1995 således at bankerne faktisk fik påbud om at give lån til mennesker der ikke var kvalificerede til sådanne lån. Dette er selve betændelsesårsagen til det nuværende kaos på de finansielle markeder.

Konceptet "Bæredygtig Udvikling" stammer fra en konference i 1987 i FN om miljøet, ledet af Gro Harlem Brundtland, tidligere vicepræsident for det Internationale Socialist Parti. Konceptet blev indarbejdet i et andet FN dokument, Agenda 21, vedtaget i 1992 ved en anden FN konference om Biodiversitet. Denne konference har også været med til at skabe retningslinjerne for FN's Konvention om Klimaforandring. Disse er kun nogle få af de FN politik dokumenter og internationale traktater der har så voldsom en indflydelse på love, regler, reguleringer og politik, der bestemmer over enhver borger i USA.

De som sætter individuel frihed, privat ejendomsret og det frie marked højt kan kun se meget lidt grund til at fejre FN, og endnu mindre grund til at hylde ideen om en verdensregering.

Kun få er klar over, at mange af de mennesker og organisationer der skabte Folkeforbundet i 1921 faktisk er de samme som skabte FN i 1945. Folkeforbundet blev skabt på baggrunde af Edward Mandel House's "Inquiry" og af Woodrow Wilson's Demokratiske administration, med hjælp af Alfred Milner's "Chatham House Group" i Europa. Republikanerne var imod Folkeforbundet i Senatet. House's "Inquiry" mødtes med Milner's "Chatham House Group" ved hotellet Majestæt i Versailles i 1919, og besluttede at udarbejde formaliteterne for deres organisationer. Milner gruppen blev til Royal Institute of Foreign Affairs i Europa og House's gruppe blev til Council on Foreign Affairs i USA.

Planerne om et nyt Forenede Nationer var godt i gang selv før 2. Verdenskrig. To uger efter Pearls Harbor udpegede den Demokratiske præsident Franklin D. Roosevelt en komite der skulle planlægge verden efter krigen. Ti af de 14 medlemmer var medlemmer af Council of Foreign Affairs. Efter Roosevelt har faktisk hver eneste administration, både Demokrater og Republikaner, bestået af medlemmer fra Council of Foreign Affairs. Det store flertal af kabinetssekretærer har været medlemmer af CFR. Det er disse mennesker der udpeger delegerede som repræsentanter for USA ved de forskellige FN møder.

Derfor kan det ikke undre at FN har en sådan indflydelse over vor indenrigspolitik når de selvsamme mennesker, der udarbejder FN's politik er medlemmer af, eller udpeget af medlemmer af, Council on Foreign Relations , der arbejder for regeringen og har bemyndigelse til at implementere de FN politikker de selv skaber.

Da Barack Obama talte til publikum i Berlin erklærede han, at han var en verdensborger og at han, som præsident, ville leve op til de krav som Kyoto Protokollen opstiller. Han har støttet et lovforslag om forøget international hjælp til i nærheden af 800 milliarder dollars for at leve op til de anbefalinger der er fremsat i FN's Millennium Deklaration. Der er al mulig grund til at tro at FN's indflydelse vil fortsætte med at øges og endda blive udvidet i årene fremover. FN's politik er socialistisk. Alt mens FN's indflydelse øges, vil friheden formindskes.

Måske burde den 24. oktober blive til en national protestdag - fremfor fejring. Verdensledelsen der søges indført af FN skal først og fremmest fjerne frihedsprincipperne der ligger bag USA's Forfatning. Enhver FN politik USA vedkender sig fjerner en smule af vor frihed. Takket været FN's indflydelse er der snart ikke mere frihed at indskrænke.

Henry Lamb Henry Lamb

Andre artikler af Henry Lamb ved klik. Kan kun anbefale af følge de indlagte links i artiklen.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

FN skal gå samme vej som dets forgænger Folkeforbundet.
FN er totalt udueligt.
FN bør nedlægge sig selv, inden andre gør det.

falkeøje

Olsen sagde ...

Tak Falkeøje!

Vi er rørende enige, og Lammet her er god til at gøre opmærksom på farerne ved denne 'verdensregering' af uduelighed og magtliderlighed

Related Posts with Thumbnails