mandag den 11. maj 2009

Hvordan lov har erstattet høflighed

Hvordan lov har erstattet høflighed


Walter E. Williams

Et civiliseret samfunds første forsvarslinje er ikke loven, poltiet eller retsinstanserne, men vanerne, traditioner og de moralske værdier. Normer for god opførsel der oftest overdrages gennem eksemplet, det talte ord og religiøs oplæring repræsenterer et legeme af visdom opbygget gennem tiderne ved erfaringen og ved afprøvning og ved fejltagelser. De indbefatter vigtige - du må ikke - såsom ikke myrde, ikke stjæle, ikke lyve og bedrage, men de indbefatter også de høfligheder man kunne kalde ladylike og gentlemanlike opførsel. Fiaskoen ved helt gennemført at overføre værdierne og traditionerne til efterfølgende generationer repræsenterer en af manglerne ved den såkaldte - 'største' generation.

Den opførselsnorm som vi har i dag ville have forekommet ganske afskyelig i forgårs. Der er fjernsynsreklamer for hjælp til gældsbyrder der lover at hjælpe skyldnerne med kun at tilbagebetale det halve af hvad de skylder. Dårlig sprog bliver talt af børn til voksne og sommetider til lærerne. Da jeg var en ung knægt var det utænkeligt at benytte grimt sprog overfor en voksen, og det ville have betydet en lussing. Dengang havde forældre og lærere ikke børneopdragelses "eksperter" til at fortælle dem "nu stopper det!", et disciplinredskab.

Kurser for ugifte mødre afholdes. Det at få et barn udenfor ægteskab var ikke almindeligt. Det var utænkeligt dengang.

At se mænd sidde ned mens en kvinde eller ældre person står op i en overfyldt bus eller sporvogn så man bare ikke. Det var almindelig anstændighed, at en mand afgav sit sæde til en kvinde. I dag, i visse byer, er der påbud om at der i offentlige trafikmidler skal være sæder der er beregnet til "Ældre medborgere." Love har erstattet anstændighed. For år tilbage blev en ung dame, der tillod, at en fyr havde sin hånd i hendes baglomme mens de gik på gaden, betragtet som en billig pige. Børn der henvender sig til voksne ved fornavn var uacceptabelt.

Dukunne måske blive fristet til at udbryde "Williams du er en snerpe!" Så vil jeg spørge dig om de høje rater af ulovligheder udgør et positivt bidrag til et civiliseret samfund. Hvis ikke hvad vil du så foreslå til at kontrollere disse ulovligheder? Før i tiden blev de kontrolleret gennem sociale sanktioner, som vanære, og udstødelse. Er dårligt sprog til, eller i nærværelse af læreren, medvirkende til en atmosfære af disciplin og respekt som er nødvendig for en effektiv undervisning? Hvis ikke, hvad vil du så forslå for at kontrollere det? For år tilbage var det blot at være fræk overfor en lærer ensbetydende med en tur direkte op til skolerektor for at modtage en justering af ens indstilling, på den ene eller anden måde. For år tilbage ville selv det laveste udskud af mænd ikke sige det som ofte siges til eller foran kvinder i dag. Gentleman opførsel beskyttede kvinder fra rå omtale og behandling. I dag sætter vi vor lid til love om seksuelle krænkelser for at begrænse en brutal opførsel.

I 1940'er boede min familie i North Philiadelphia's Richard Allen boligkomplekset. Mange familier låste ikke dørene før sent om natten eller aldrig. Ingen skænkede det en tanke at sætte tremmer for vinduerne. På varme, lumre sommernætter sov mange udenfor på balkonerne eller i stole på græsplænen. Fra begyndelsen af 60'erne og 70'erne ville det at gøre det samme i visse nabolag have været det samme som at begå selvmord. Husk på, at 1940'erne og 50'erne var en tid med stor racediskrimantion, megen fattigdom blandt sorte og kun få muligheder sammenlignet med i dag. Den kendsgerning at de sortes nabolag var langt mere civiliserede på den tid burde give stof til omtanke over de undskyldninger som gives idag, hvor man giver fattigdom og diskrimination skylden for tingenes tilstand.

Politi og love kan aldrig erstatte vaner, traditioner og moralske værdier som et middel for reguleringen af den menneskelige opførsel. Når det virker bedst er politi og retssystemet det sidste desperate forsvarsværk for et civiliseret samfund. Vor stedse større afhængighed af love til at regulere vor opførsel er et bevis på, hvor uciviliserede vi er blevet.

Walter Williams Walter E. Williams


http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=96411


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails