torsdag den 14. maj 2009

Velkommen til USSR 1920

Velkommen til USSR, 1920

Henry Lamb

Da præsidenten meddelte sidste uge at han ville "fjerne mellemledet" og give direkte regeringslån til studerende blotlagde han sin foragt for det frie initiativ. Han er ved at opfylde et løfte fra valgkampen om at ændre systemet fordi som han påstår "private udlånere koster amerikas skatteydere mere end 15 millioner dollars om dagen, og samtidig ikke giver noget virkelig afkast andet end til banken selv."

Læg mærke til filosofien bag hans udtalelse. Hvis regeringen fjerner mellemledet, og tilbyder servicen i stedet for vil det blive billigere og mere effektivt, ræsonnerer han. Anvend samme ræsonnement på, lad os sige, bankvirksomheden. Regeringens direkte engagemenent i bankvirksomheden kan således fjerne alle de lønninger der betales til grådige bestyrelser og udbytterne til grådige aktieejere, og sikre at lån kan udbydes til lavindkomst lånere uanset om de er kvalificerede eller ej. Direkte regeringskontrol over bankvirksomheden vil helt sikkert gøre det bedre og mere effektivt.

Det var dog en gennemført fantastisk ide. Den var der nogen der skulle have tænkt på noget før!

Anvendt dette ræsonnement på, lad os sige, bilindustrien. Regeringens direkte indblanding kan tvinge bilindustrien til at droppe den ledelse der ikke levede op til produktionen af de legetøjsbiler som regeringen sagde ville mindske den globale opvarmning. Regeringskontrol med bilindustrien kan fjerne de væmmelige, unødvendige monsterbiler, såsom Pontiac og flere andre. Direkte regeringskontrol med bilindustrien ville helt sikker være mere effektiv og ville rette hele industrien ind på en mere miljøvenlig kurs.

Direkte regeringskontrol med bilindustrien ville eliminere de ressource krævende produkter og services. Hvorfor skal der dog være tre store bilkoncerner? Den nuværende ordning kræver tre designafdelinger, tre fabrikationsenheder, tre forskellige, men næsten ens salgsnet og tre forskellige reparations og vedligeholdelsessystemer. Forestil dig alle de besparelser der kan opnås ved ganske enkelt at samle bilindustrien i en enkelt fabrikationsenhed under regeringens kontrol og ledelse.

Dette princip kan anvendes på alle industrier, og resultatet vil være gigantiske besparelser, sikre den sociale lighed på arbejdspladsen og gøre miljørisikoen langt mere sikker. Hallo! Hvem kan dog være imod disse forandringer? Denne nye 'vej' udstukket af denne nye administration lyder vidunderligt for en generation der ikke kan huske, eller aldrig vidste, hvorfor Amerika blev den mægtigste og mest velstående nation på jorden!

Amerikas storhed skyldes fraværet af regeringskontrol.

Det var så sandelig en helt fantastisk ide der formuleredes af Forfatningens gædre, de der skrev US Constituion. På to korte århundreder har Amerika opnået, hvad resten af verden ikke kunne på to årtusinder. Når mennesker er frie til at søge deres egen lykke, er der ingen grænser for, hvad der kan opnås. Når regeringen kontroller, hvad folket skal stræbe imod, bliver initiativet begrænset til, hvad regeringen tillader. Forestil dig direkte regeringskontrol med uddannelserne: De Studerende vil være på regeringsudvalgte skoler og studere de emner der er godkendt af regeringen.

Forestil dig direkte regeringskontrol med bankvæsenet: Investorerne vil ikke tjene mere end regeringer synes er rimeligt, og lånerne vil blive belønnet med lån kun til de formål som regeringen mener er nødvendige.

Forestil dig direkte regeringskontrol med bilindustrien: Enhver vil køre den bil regeringen beslutter er miljøvenlig rigtig og kun de som opfylder regeringens kriterier for ejerskab vil få lov til at få en bil.

Når jeg nu tænker efter, så var der altså nogen, der havde denne ide førhen. Det var i de vanvittige år i 1920' og 1930'erne. Der havde ideerne rigtig godt fat i Sovjetunionen og Østeuropa. Dumme amerikanske bondeknolde forkastede dog Folkeforbundet og megen af Roosevelts bestræbelser for at regeringen skulle kontrollere industrien og markedet.

Præsident Obama og andre der abonnerer på denne filosofi med direkte regeringskontrol har fastholdt den i årevis. Ved dramatisk at ændre den offentlige skolepolitik i årenes løb, og ved at opfinde miljøkriser for at retfærdigøre stringente regereringsregulativer har et flertal af befolkningen - de som valgte Obama - åbenbart accepteret ideen om, at regeringskontrol er bedre end frihed og individuelt ansvar.

Den gamle talemåde om at de der glemmer historien er sand, ligeså sand som Sovjetunionen kollapsede, derfor vil det Obama påbegyndte system med regeringskontrol også kollapse - før eller senere. De som glemte eller ikke kendte til, hvorfor Amerika er gået fremad i velstand i toårhundreder kan ikke begribe, at Amerikas nuværende økonomiske problemer skyldes vor regerings tidligere indgreb.

Regeringens påstand om, at huse skulle være til rådighed for mennesker som ikke havde råd til de lån som regeringen stod som garant for er roden til den bristede boligboble og det efterfølgende kollaps af prioritetsfinansieringsmarkedet. Regeringens fastholden ved at "beskytte" de håbløse projekter - der ikke burde have fået beskyttelse - har indskrænket de private ejendomsrettigheder og det frie markeds muligheder i den næste generation.

Obama's fastholden ved "direkte regeringskontrol" over markedet og over enkeltindividernes liv er dræbende for hønen med guldægget - friheden - som er kraftværket ved Amerikas storhed.

Henry Lamb Andre artikler af Henry Lamb ved klik

http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=96772

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails