fredag den 22. maj 2009

Jødehad på mode


Nu er vi alle anti-semitter

Stuart Schwartz

"Nu er vi alle socialister" deklamerede Newsweek herostratisk i sin februar udgave i år. Derved lod den nationen vide at vor 'Kundskabselite' - det kulturelle establishment, der dominerer de højere uddannelser, medierne, regeringen og underholdningsverdenen, som det kollektiv der mener de sætter dagsordenen for alle os andre -- nu officielt satser på statssystemet i det økonomiske kapløb. Farvel til det frie marked, goddag socialisme. Hvorfor? Fordi vi siger det. Kald dem blot 'Kundskabseliten' der benytter deres position og informationsmidler til at omforme vor kultur.
Socialismen er kommet på mode -- betragt kun Harvard's konference afholdt fornylig, der var viet til at tilsvine det frie marked , eller betragt Obama administrationens krig mod den private sektor. 'Den politiske korrektheds' tankegang influerer korrektivt på vor handlemåde og derved vor kultur.

Nu er tiden kommet for Newsweek og for 'Kundskabseliten' til at foretage det næste officielle kulturelle udligningstræk: "Nu er vi alle anti-semitter."

Med Obama administrationens nye holdning til terror (det er Israels fejl) og dets omfavnelse af Jimmy Carter-stilen -antisemitismen (vi er med i det berygtede FN Menneskerettighedsråd, der bruger det meste af deres tid på at klandre Israel, zionismen og -- se det i øjnene - - jøderne), som universiteterne og medierne samles om, da er det helt tydeligt, at 'Kundskabseliten' nu har nået frem til endnu en bred enighed: Jøderne -- symboliseret ved politikken og kulturen i Israel og hos nogle helt tydeligt Nykonservative -- er bare helt ude af trit med den verden som de ønsker den skal være. Derfor tvinges de til at lade det frie marked, individualismen og de jødisk-kristne værdier forsvinde i glemsel.

Obama administrationen har officielt omfavnet de militante arabiske holdninger der i den ene eller anden form, er antijødiske. Den forsøgte at anbringe som chef for en af vore sikkerhedsbureauer, en arabisk lobbyist, hvis teorier om en international jødisk konspiration blev beskrevet af selveste den Obama-tossede Washington Post som "en kugleskør persons tirader." Carolyn Glick der med mellemrum optræder som kanariefuglen i minen med jødiske forbindelser hos en konservativ tænketank direkte i orkanens øje skriver i Jerusalem Post, at USA's ledelse allerede har besluttet at Israelerne/jøderne er "moralsk og politisk mindreværdige" lige som de værste terrorgrupper i verden. Claudia Rosett der skriver for Forbes Magazine udtrykker det således: "stadige tydeligere tegn viser sig på mange steder, og på alt for mange måder, at verden stiltiende vil komme til at acceptere ikke blot forfølgelse af jøderne, men også muligheden for endnu et folkedrab."

Man kan se det kommer. Kald det 1930 om igen. Judea Pearl, faderen til den Wall Street journalist der blev slået ihjel af islamister fordi han var jøde, kan se glidebanen og siger at "på en eller anden måde er barbarisme...blevet accepteret i de elitære cirkler i vort samfund. "Barbarismen" han henviser til er udslettelsen først af særligt udvalgte jøder -- hans søn var iblandt dem -- og derpå slagteriet der har fundet sted i Mellemøsten.

Som de har gjort det med de altomfattende forfærdelige socialistiske samfund har vor 'Kundskabselite' reageret med at holde sig for det blinde øje, fulgt op af rationalisering og endelig omfavnelse. Associated Press -- en mediehovedhjørnesten for 'Kundskabseliten' -- dækkede fornylig en Davis Cup tennismatch i Sverige hvor islamisterne samledes udenfor et stadion, hvor det israelske hold spillede, og de råbte 'død over spillerne, og alle jøder.' Det blinde øje, jo for man nævnede aldrig mængdens morderiske indstilling og de brutale råb om at udslette jøderne. En Pulitzer-vindende karikaturtegner, hvis arbejder benyttes i flere hovedmedier portrætterer jøder som strækmarcherende nazister i færd med at fortære uskyldige, forsvarsløse palæstinensere på en måde som ligner? -- netop det værste fra 1930'ernes nazistiske propangande. Den journalistisk bastion hos 'Kundskabseliten', The New York Times henviste til tegningen, og anbragte den nedenunder avisens logo.

På samme tid beskæftiger og opmuntrer vore bedste universitetsfakulteter sig med emner, der raser mod jøderne for at være årsagen til verdens problemer mens mange af administratorerne enten er enige eller blot spiller døve. På Boston College er anti-semitismen så dybt forankret at en professor mente han kunne beskrive palæstinensiske terroriser som værende i besiddelse af "mod og klogskab" i sin afhandling. Columbia University har længe tilladt anti-semitismen at få fodfæste på universitetsområdet, delvis finansieret af arabiske stater. Harvard har nu en afdeling for Mellemøstlige studier, hvor fakultetet og de ansatte ganske frit benytter Israel som kodeordet for 'Jøde' og det er et af mange pristigefyldte universiteter der hylder Hamas terroristerne i deres erklærede mål om af udslette jøderne. Lige bag ved dem er mange andre af vor store nations universiteter.

Den anerkendte palæstinensiske journalist Khaled Abu Toameh skriver om et besøg han netop har haft i USA's universitetsmiljøer, at han der finder "mere sympati for Hamas end der er i Ramallah." Mange universiteter står bag en boycot af israelske universiteter. Judea Pearl, der også er medlem af fakultetet på et stats universitet i Californien siger om det voksende had mod jøder på stederne, "Det sproglige misbrug er tilstede, intimideringen er der, følelsen af hjælpeløshed er der, ikke kun blandt eleverne men også i fakultetet." Fakultetet og gæstetalere på Harvard, Cloumbia, University of California-Berkley, blot for at nævne nogle få, nedgør rutinemæssigt jøderne, zionisterne og den amerikanske-jødiske imperialisme, og lyder stort set som den dårlige propaganda fra de gamle nazi og sovjet regimer.

'Kundskabseliten,' selv om den nu er udfordret af det voksende antal Internet sider og blogs, har traditionelt set sat dagsordenen for alle os andre. Det gjorde de med kommunismen og socialismen, de førte an i angrebet på Vietnamkrigen, og har nu skabt et klima i hvilken vor regerings og universitetselite kan se bort fra resultaterne - sandheden - og åbent erklære sig som ledere af økonomierne. Nu har de vendt sig mod det 'Jødiske problem.' Man kan få en fornemmelse af 'Kundskabselitens' tankegang ved at betragte Golden Globe prisvinderen, Paradise Now, der uden skam udforsker "den menneskelige side hos to unge terrorister der rekrutteres til at dræbe uskyldige jøder."

Regering, akademiet, medierne og underholdningsverdenens hastigt voksende enighed kan ses nu, måske ikke med Newsweek overskriften så helt forkert: "Nu er vi alle anti-semitter."

Stuart H. Schwartz, Ph.D., is a former newspaper and retail executive. He is on the faculty at Liberty University in Lynchburg, Virginia.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails