tirsdag den 19. maj 2009

Løgn og hvidvask: Engle og Dæmoner

Løgn og hvidvask: De æreskrænkende anti-kristne fejl i Engle og Dæmoner.

Dr. Ted Baehr og Dr. Tom Snyder

"Engle og Dæmoner," Ron Howard's nye film baseret på forfatteren Dan Brown's romanserie der skilder en fiktiv anti-religiøs nidkærhed fremstillet ved en pseudo-intellektuel professor er endnu et kristofobisk og æreskrænkende venstreorienteret angreb på tro og fornuft.

Skønt filmen nedtoner heltens afgrundsdybe ateistiske holdning til den historiske kristne tro hos protestanter og katolikker så lykkes det dog at angribe de blandt os som har en stærk tro på Gud, Jesus Kristus og de bibelske beretninger om Guds handlemåde med hans Skabning. Med andre ord så afspejler filmen stadig Dan Brown's falske ant-kristne verdslige humanistiske verdenssyn.

For eksempel, selvom filmens dialog (til forskel fra bogen) har nogle positive udtalelser om tro på Jesus Kristus er personen der fremkommer med disse udtalelser i virkeligheden en skurk, en vanvittig gejestlig der også er en af de mest konservative kristne skildret i historien. Ydermere når han konfronteres med disse forskellige udtalelser om Jesus Kristus da bevarer helten sin agnostiske indstilling. Faktisk er indtrykket ved afslutningen af filmen, gennem historien for det meste er en samling velmenende men klodsede fjolser med nogle få virkelige slemme karle og hyklere i denne forsamling.

Også, og ikke som i bogen, er den gale gejstliges trofaste morderiske følgesvend i filmen ikke en fanatisk muslim, som er tilfældet i roman, men en meget lapset katolik. Han dræber ikke for Allah, men for penge.

En af de største løgne der fremføres både i bogen og i filmen er imidlertid den løgn at videnskab og religion står overfor hinanden. Ved at påstå dette tager filmen helt klart side for den ateistiske definiton af videnskab, den der benægter Guds eksistens.

For eksempel påstår filmen, at Den Katolske Kirke henrettede fire videnskabsfolk på grund af deres videnskabelige teorier eller tro. Den påstår også at Kirken fordømte astronomen/filosoffen Galileo som kætter på grund af hans synspunkt om, at Jorden drjede rundt om Solen.

Begge påstande er forkerte!

For det første, bemærker professor Thomas Lessl fra Univeristy of Georgia i "The Galileo Legend," at historiske beretninger henviser kun til, at en videnskabsmand blev dømt til døden af en offentligt domstol før det 20. århundrede - kemikeren Antoine Lavoisier, der blev henrettet under Den Franske Revolution. De verdslige, anti-gejstlige tyranner i Den Franske Revolution lukkede også landets Videnskabelige Akademi.

For det andet, har adskillige anerkendte historikere, herunder David Lindberg, Stillman Drake og Jeffrey Burtin Russell sammen med professor Lessl, bevist at Galileo blev sat i husarrest af embedsmænd fra kirken af teologiske og politiske årsager, ikke på grund af hans videnskabelige teorier, og undersøgelser om at Jorden drejer rundt om Solen. Indtil Galileo begyndte at gøre nar af og latterliggøre mennesker (herunder Pave Urban VII) der ikke accepterede hans terorier forsøgte Den Katolske Kirke ikke officielt at fordømme ham, blot han holdt sig områderne teologi og udlægning af Bibelen. Det var der for først da Galileo begyndte at tale om teologi og Bibelen på en ondsindet måde at nogle kirkeledere besluttede, at nu var det nok.

Faktisk, indtil det tidspunkt, var mange af Galileos hovedmodstandere andre videnskabsfolk, såsom Horatio Grassi, der stillede spørgsmål ved Galileo's forkerte teori om kometers natur. Faktisk var modstanden mod Galileo og hans teori om jorden der går rundt om solen igangsat af nogle videnskabsfilosoffer og af samtidens videnskabelige akademier. Disse spirende videnskabsfolk forkastede Galileo's teori, fordi de stolede på de forkerte videnskabelige teorier fra Aristoteles og andre hedenske filosoffer som Galileo og andre kristne videnskabsmænd mente var falske. Faktisk havde den udbredt accept af disse forkerte videnskabelige teorier af den respekterede filosof Aristoteles ført til, at mange mennesker på Galileo's tid forvanskede passager i Bibelen så de passede med Aristoteles hedenske synspunkter.

Det var derfor ikke Kirken der påbegyndte forfølgelse af Galileo. Den kom fra "videnskaben" selv!

Som dr. Jeffrey Burton Russell skriver, er de flaske historiske hændelser som den med de fire henrettede videnskabsmænd og den katolske forfølgelse af Galileo på grund af hans videnskabelige overbevisning, eksempler på forsøget hos anti-religiøse hyklere i den "videnskabelige" verden på at skabe en falsk opfattelse af en "evigvarende krig mellem videnskab (det gode) og religion (det onde) i Vestens historie." "Dette omfattende net af falskheder blev opfundet og fremført af den indflydelsesrige historiker John Draper (1811-1882) og mange højt værdsatte efterfølgere," skriver Russell.

Russell tror, at disse historiske løgne er æreskrænkende forsøg på at forsvare Darwins Evolutionsteri. Hvis det er tilfældet, som journalist George Sim Johnston bemærker så var det dog det teologiske verdenssyn hos middelalderens Kristendom der "muliggjorde den moderne videnskab, først og fremmest." Johnston tilføjer baseret på hans omfattende gennemgang af skriverier at moderne videnskabsfilosoffer som Stanley Jaki, "Det var denne insisteren på en fornuftens Gud og hans skaberværk af St. Thomas Aquinas og andre katolske tænkere der banede vejen for Galileo og Newton."

Derfor, i modsætning til hvad "Engle og Dæmoner" hævder så var det ikke Den Kristne Kirke, det være sig katolsk som protestantisk, der erklærede Galileo's videnskabelige teorier som kætterske. Den henrettede heller ikke fire videnskabsfolk på grund af deres videnskabelige teorier.

Af en eller anden grund (højst sandsynlig vor nedjusterede uddannelsessystem og de konstante angreb på Kristendommen af massemedierne) er alt for mange mennesker overbevist gennem denne slags dubiøse, fejlfyldte og løgnagtige genfortællinger af historien og videnskab der udspys i film og i bøger som "Engle og Dæmoner." Mennesker er modtagelige for disse besnærende teorier som forfattere som Dan Brown og filmproducenten Ron Howard fremfører fordi de er blevet narret af løgnen og de mytiske indvendinger mod Jesus Kristus og hans efterfølgere, som dennes fjender spreder.

Alt for mange kristne tror Dan Browns løgn i filmen om, at Kristendommen "er fuld af fejl, fordi mennesket er fuld af fejl." Den kristne tro stammer fra Bibelen der ikke har fejl, og Bibelen fortæller om Jesus Kristus der er uden synd. Hvis Jesus Kristus havde syndet da ville han ikke og kunne ikke have været et fejlfrit offer for vore synder, og vi ville være være kommet under dom. Den Gode Nyhed om Jesus Kristus der forvandlede kujoner til frygtløse trofaste apostle var og er det som Jeus Kristus giver os som en gratis frelsesgave ved at betale for vore synder. Han er fejlfri. Hans skrevne ord er uden fejl og mangler og selv hans Krop, den sande Kirke i Guds øjne er løskøbt fra verdens fejl gennem hans fuldkomne kærlighedsoffer for vore synder. Mennesket opfandt ikke Kristendommen. Gud, som er Jeus Kristus, gav os Kristendommen for at give os frihed for synden. Dette er de gode nyheder.

Det er på tide at kristne modstår kærligt, men standhaftigt disse æreskrænkende angreb i stedet for at ignorere dem eller, værre endnu, tilpasse sig dem.

Man behøver ikke slå ihjel for at vide det er forkert. Og du behøver ikke se eller læse "Engle og Dæmoner" for at erkende at Dan Brown og Ron Howard skærper en økse, ikke kun mod Den Katolske Kirke og bibeltroende kristne, men også mod Jesus.

"Og en Herrens tjener bør ikke leve i ufred, men være mild imod alle, dygtig til at lære fra sig, rede til at finde sig i ondt. Han bør med sagtmodighed tilrettevise de genstridige, om Gud dog engang ville give dem omvendelse, så de kom til erkendelse af sandheden og blev ædru igen og udfriedes af Djævelens snare, fangne som de er af ham, så de må gøre hans vilje".

Paulus' 2. brev tilTimoteus 2:24-16.


http://www.movieguide.org/articles/1/320


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails