mandag den 4. maj 2009

Mere jødehad på vej

Lad os igen se på Hezb'allahs folkemord mod Jøder overalt

Andrew G. Bostom

Ifølge efterretningsoplysninger fra USA og Canada er den Shiitiske terrororganisation Hezb'allah, støttet af sin 'fadder' Iran, kampberedt til endnu engang til at igangsætte et giftigt angreb mod "Jødiske mål" nu langt borte fra kampskuepladsen i Mellemøsten. Selvom der ikke er noget afgørende bevis endnu der peger på et specifikt mål, er Canada og Latin Amerika på listen over mulige steder, sidstnævnte, hvor Hezb'allah i løbet af 1990'erne gennemførte to angreb nemlig Buenos Aires, og der dræbte 29 ved den Israelske ambassade og myrdede mindst 85 ved et bombeangreb på et jødisk forsamlingscenter i 1994.

Den angivelige årsag til denne fornyede jihad terror aktivitet er "hævn" for drabet i februar 2008 på Hezb'allah's mester i mord og terror Se denne artikel på Synopsis Imad Mugniyah, der blev dræbt af en bilbombe i Damaskus, Syrien.. Hezb'allah beskylder Israel for dette drab, en beskyldning der afvises af de israelske myndigheder. Imidlertid giver det et endegyldigt bevis på Hezb'allah's konstante udslettelses-jihad rettet mod Israel, en streng fastholden i såvel klassisk jihad terror og de mest afskyvækkende elementer i islamisk teologi vedrørende jøder.


Den ærværdige Shiitiske teolog al-Amili (d. 1622) skrev følgende (side 213) om jihad krig i Jami-i-Abbasi, hans skelsættende Persiske manual til Shia-lovgivning:
"Islamisk Hellig Krig mod tilhængere af andre religioner, såsom jøderne, er nødvendig uanset om de konverterer til Islam eller betaler afgiften."

Og om jødernes genstridige ondskab - skildret med de dystreste farver i Islams helligste tekster -- er definitionen beskrevet med ord. Eksempler på det arketypiske jødehad fra Koranen og hadith (traditionen om Muhammed), forstærket af de første muslimske biografier om Muhammed, inkluderer:
Koran vers der stempler jøder som ondsindede fjender af Islam (5:82); ulydige mordere af deres egne profeter, der skal lide berettigede ydmygelser (2:61), herunder for nogles vedkommende forandring til aber og svin (5:60);
  • den kanoniske hadith (Sahih Muslimsk bog 026, Nummer 5432), og beretninger afgivet af tidlige muslimske biografer om Muhammed (såsom Ibn Saad, se forneden),at jøderne forårsagede Muhammed's langtrukne forfærdende død gennem forgiftning.
"Jøderne diskuterede indbyrdes om gifte og blev enige om en gift. Hun (en Khaybar jødinde, Zaynab Bint al-Harith) forgiftede geden ved at komme mere gift på dens forben. Allah's apostel tog et stykke af forbenet i munden...Allah's apostel sendte bud til Zaynab (og)...overbragte hende til de som derpå slog hende ihjel...Allah's apostel levede herefter i 3 år, hvorpå han som følge af sin smerte døde. Under hans sygdom plejede han at sige: "Jeg holdt ikke op med at mærke virkningen af den lækkerbidsken jeg indtog ved Khaybar..."

Hezb'allah's navn, "Allah's Parti" stammer fra Koranen 5:56:

"Og den der modtager Allah og hans Budbringers, og de der tror på dem som en beskytter, de skal helt sikkert tiumfere på Allah's side."

I en offentlig udtalelse fremkommet 15.16. februar 1986 understregede Hezb'allah sin uudslettelige forbindelse med Iran og Ayatollah Khomeini ("Vi adlyder ordrene fra den vise leder og retf....") og opfattede sig selv som en "nation" forbundet med muslimer over hele jorden ved "..et stærk ideologisk og politisk bånd, nemlig Islam." Som udtrykt i Koranens politiske sprog omslutter Hezb'allah's ideologi (ligesom sloganet tilknyttet partimærket, "Allah's Parti er Sikker på Sejr") mindst tre vigtige mål: At forvandle Libanon til en Sharia stat; at ødelægge Israel; at etablere en regional, dernæst en international Islamisk dominerende magt det vil sige, først regionen, derpå verden under Sharia Lov.

"...vi udgør ikke et organiseret parti i Libanon. Vi har heller ikke et nært forbundet politisk personel. Vi er en umma knyttet til muslimer i hele verden ved den sande doktrin og med religiøse forbindelse med Islam, hvis budskab Gud ønskede skulle opfyldes ved Profeternes Segl, det vil sig Muhammed. Det er derfor, at uanset, hvad der berører eller skader muslimer, i Afghanistan, Irak, Filippinerne,og alle andre steder, giver genlyd overalt i den muslimske umma, hvoraf vi er en uadskillelig del. Vor handlemåde er dikteret af lovlige principper grundlagt i lyset af en altoverskyggende politisk opfattelse der er defineret af de førende jurister (wilayat al-faqih)

Vor kultur er grundlagt på den Hellige Koran, Sunnaen og de lovbud givet af faqih, der er vor kilde til efterfølgelse (marja' al-taqlid). Vor kultur er krystal ren. Den er ikke indviklet og er tilgængelig for alle.

Ingen kan forestille sig vigtigheden af vor militære styrke da vort militærapparat ikke er adskilt fra vor overordnede sociale netværk. Hver af os er en kæmpende soldat. Og når det er nødvendigt at føre Hellig Krig (jihad), da påtager enhver af os sin opgave i kampen i overensstemmelse med Lovens påbud, og sørger for, at opgaven udføres under den ledende Jurist formynderskab.

....vor kamp (mod Israel) vil slutte når dets eksistens er tilintetgjort. Vi anerkender ingen traktat med dem, ingen våbenhvile, og ingen fredaftaler, det være sig delvis eller i enhed.

At dæmonisere jøder og Israel -- med henvisning til Koranen og Hadith -- Hezb'allah betragter således jihaden mod den "Zionistiske fjende" som en udryddelseskrig tilknyttet større konflikter: Kampen mellem den islamiske verden og den ikke-muslimske verden, og den historiske kamp mellem Islam og Judaismen.

Den højeste gejstlige autoritet hos Hezb'allah, Husayn Fadlalah har fastslået,
"Vi kan se i Koranen at jøderne er de mest agressive overfor muslimerne..på grund af deres agressive modstand til troens enhed."

Fadlallah henviser gentagne gange til anti-jødiske arketyper i Koranen, Hadith og sira: 'Den korrupte, forræderiske og agressive natur hos Jøderne; deres ry for at dræbe profeterne, som udbreder korruption på jorden; og opfattelsen af, at Jøderne er engageret i konspiratoriske bestræbelser mod den muslimske Profet.' Fadallah argumenterer endeligt for, ""Enten ødelægger vi Israel eller Israel ødelægger os." Muhammed Hassan Nasrallah, nuværende Generalsekretær hos Hezb'allah og en prot'ege af Ayatolah Khamenei, for tiden Irans højst rangerende politiske og religiøse autoritet ("Juridiske Vogter"), har gentaget disse antisemitiske ytringer og forestillinger om udryddelse med udpræget voldsomhed. Ved at påberåbe sig ret dertil gennem Islams grundtekster, har Nasrallah karakteriseret Jøderne som "børnebørn af aber og svin" og som "Allah's mest fejge og grådige skabninger." Han indarbejder disse emner i et udryddelses fjendskab mod alle Jøder, ikke kun Israelere.

"Enhver der læser i Koranen og i de hellige skrifter hos de monoteistiske religioner kan se hvad de gjorde ved profeterne, og hvilke vanvids handlinger og slagterier Jøderne har udført gennem historien...

Enhver der læser disse tekster kan ikke se nogen grund til sameksistens med dem, at holde fred med dem eller til at acceptere deres eksistens, ikke kun i Palæstina i 1948 men selv i en lille landsby i Palæstina, fordi de er en kræftsygdom, der er parate til at spredes hvert øjeblik...Der er ingen løsning på konflikten i denne region, kun ved at Israel forsvinder.

Hvis vi i hele verden ledte efter en person, mere fejg, afskyelig, svag og syg i sindet, ideologien og religionen , ville vi ikke kunne finde nogen som Jøden. Jeg siger ikke Israeleren...(Hvis)de(jøderne) alle samles i Israel vil de spare os besværet med at komme efter dem over hele kloden."

Husayn Fadlallah

Den Shiitiske jihad organisation Hezb'allah erklærer således med triumferende kådhed deres instinktive modstand mod Judaismen og Israels eksistens, derved understreges den evigvarende konflikt mellem Jøderne og Islam. At udslette Israel og terrorisere, måske endda ødelægge jødiske samfund overalt på jorden, udgør en vigtig del af Hezb'allah's Pan-Islamiske ambitioner, og dens jihad mod resten af den ikke-muslimske verden. Ubekymret ignoreres denne kendsgerning og der gives tilladelse til at steder som Toronto, Canada, eller Dearborn, Michigan bliver centrum for Hezb'allah's pengeindsamling og organiserering, det er både moralsk forkasteligt og ødelæggende for vore vigtigste grundlæggende Vestlige værdier som de udtrykkes med en sådan veltalenhed i George Washington's brev fra 1790 til det Jødiske samfund i Newport, Rhode Island.

'Borgerne i USA har ret til at rose sig af at have givet menneskeheden eksempler på en storslået og liberal politik: en politik der er værd at efterligne. Alle ejer, som ligemænd, samvittighedens frihed og borgerlige rettigheder. Det er nu ikke mere kun tolerance der er tale om, som om det var af overbærenhed hos en klasse af mennesker, at en anden skulle nyde retten til deres iboende nationale gaver. For lykkeligvis kræver Regeringen i USA, som ikke sanktionerer fanatisme, til forfølgelse ikke giver støtte, blot at de som bor under dens beskyttelse skal forsøge hver enkelt at blive gode borgere, ved at give, ved alle lejligheder, deres helhjertede støtte.

"Må børnene af Abrahams slægt, der bor i dette land fortsætte med ... at nyde den gode vilje hos de andre indbyggere; mens enhver skal sidde i sikkerhed under sin egen vinstok og figentræ, og der skal ikke være nogen der gør ham fortræd."

http://www.americanthinker.com/2008/06/renewing_hezballahs_jihad_geno.html

Andre artikler af Andrew G. Bostom ved klik

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails