tirsdag den 12. maj 2009

Jeg ved det er tortur når jeg ser den

Jeg ved det er tortur når jeg ser den

Leksikonet Random House definerer tortur som en handling der medfører uudholdelig smerte, som straf eller hævn eller som et middel til at få en tilståelse eller oplysninger, eller af ren og skær ondskab. Hr Yoo og de andre havde ganske ret i at påpege i deres memos at FN Konventionen mod tortur definerer tortur som påførelsen af "alvorlig smerte, som er på et lavere niveau. Når jeg omhyggeligt læser de memos kan jeg kun med meget stor velvillighed finde, at nogen af de udvidede afhøringsteknikker skulle passe på den definition. Men jeg er sikker på, at mange venstreorienterede mener at alle udvidede afhøringsteknikker automatisk vil resultere i alvorlig smerte hos den afhørte.

Jeg kan næppe tro indespærring i små rum, frarøven af søvn eller at placere en bille i samme lille rum som den tilbageholdte egentlig nærmer sig tortur, uanset hvilken definition der bruges. Jeg vil argumentere for at modtageren af velfærdsydelserne i mit eksempel langt hellere vil være underlagt disse situationer og udsat for disse teknikker i kortere perioder fremfor at skulle udholde en hård arbejdsuge på 40 timer, selvom waterborarding indgik i aftalen.

Jeg tror at det at flyve Air Force One kun 1000 fod over Ground Zero, som fik tusinder af rædselsslagne kontorassistenter i området og i New jersey til at flygte ud af skryskraberne af frygt for deres liv, helt sikkert er tortur. Det er lige præcis det Air Force One gjorde over New York City til en fotooptagelse nær Frihedsstatuen. Den begivenhed traumatiserede tusinder af granatchokerede New Yorkere der aldrig, aldrig vil glemme 9/11 angrebene. De udholdt ubeskrivelig smerte og lidelse. Mange Obama tilhængere var på randen af selvmord da de så flyet havde et kampfly lige bag ved, og de kunne forledes til at tro at Air Force One var blevet kapret med præsidenten ombord, og al Queda piloter ville flyve det ind i Empire State Building. Tanken om, at Joe Biden skulle være præsident forøgede i alvorlig grad deres pinsler. Se det overgår langt, langt det at sætte en uskadelig bille på en person.

Angrebene 9/11 førte til en global krig mod terror med mange fjender og planlæggere der blev fanget. De modstod deres afhørere der havde grund til at tro, at disse mennesker kendte til detaljer om yderligere angreb mod Amerika. Det førte så til skabelsen af de udvidede afhøringsteknikker, detaljeret beskrevet i de nu berygtede tophemmelige memoer frigivet af præsident Obama. Yderligere angreb blev dog forhindret, og nu skal forfatterne til disse memoer retsforfølges og eventuel indespærres. Det har allerede medført uoprettelig skade på deres professionelle rygte.

Det er således gået i ring siden 9/11. Retsforfølg de gode, frigiv de slemme, dem fra Guantanmo og lad dem komme til Amerika. Drop tilmed anklagerne mod nogle af dem og lad dem bosætte sig i Amerika fordi Kina "måske" vil lade dem underkaste tortur, hvis de vendte tilbage til deres hjemland. Ikke som Det Hvide Hus vil Kina aldrig overveje at sende et lavtflyvende handelsfly over deres landsby for at skræmme livet ud af dem.

Jeg kan, som med pornografi, genkende tortur når jeg ser det. Indtil nu er jeg bange for at jeg ikke ser noget der blot nærmer sig den tortur vore soldater og borgere er blevet undsat for ved al Queda operationerne. Var de udvidede afhøringsteknikker der blev indført af CIA afhørere virkelig tortur? Jeg tror det afhænger fuldstændigt af den livserfaring den udsatte person har.

Under alle omstædigheder bør vi ikke gå efter advokaterne der blot gav os deres ærligste mening om hvad afhørere lovligt kunne foretage sig. Det vil blive meget svært i fremtiden at finde nogen der er villige til at give sin ærlige lovlige mening af frygt for retsforfølgning af en næste administration.
Gregory D. Lee. Andre artikler af denne ved klik

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Gregory D. Lee is a retired DEA Supervisory Special Agent. He writes a weekly syndicated column for North Star Writers Group and can be reached through his website: http://www.gregorydlee.com/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails