fredag den 15. maj 2009

Duer, rotter og Demokrater

Duer, rotter og demokrater

Don R. Melquist

Jeg tog på fugleudflugt her i weekenden; ikke blot en gåtur, men en tur på 250 kilometer for at se på fugle. Jeg kørte op til Davis, Californien, gennem nogle frugthaver, landbrugsområder og store græsområder. Jeg endte i National Wildlife Refuge.

Dejlig tur; mandeltræerne blomstrede, landområderne var smukt grønne og saftige, masser af ungt kvæg med deres mødre græssede. Selvfølgelig så jeg mange forskellige arter af fugle: 62 forskellige, herunder skaldede og hvidhovede ørne. Det jeg ikke så fra det tidspunkt jeg forlod San Francisco til jeg kom hjem var Klippeduen , også kaldet den almindelige bydue.

Nuvel, San Francisco er simpelthen oversvømmet af disse sygdomsbefængte, skidende overalt på gaderne - fugle. Visse områder i vore gader og parker er så meget svinet til af disse afskyelige flyvende rotter, at folk, netop på grund af den overskedne tilstand, undgår de områder.

Duerne kunne med lethed udryddes. De fleste landområder har ikke et problem med duer. Duer eksisterer kun som et problem i de større byer i verden, fordi de har en ihærdig lobbygruppe der protesterer højlydt og længe ved ethvert praktisk forslag til at kontrollere antallet.

Det er sådan San Francisco, en by der pompøst kalder sig selv "Byen der ved bedre," behandler ømtålelige problemer. San Francisco havde nedsat en kommission om duer. Således beskriver San Francisco Chronicle denne: "Efter seks måneders undersøgelser kom kommissionen, udpeget af borgmester Willie Brown, der havde til formål at klare dueproblemet, med følgende tre løsningsforslag."

Første forslag var at indkøbe vandrefalke (eller almindeligvis kaldt duehøge i Amerika) der kunne æde duerne. Andet var at give penge til husejere og forretningsejere så disse kunne "duesikre" deres ejendomme. Tredje var at udstede bøder til mennesker der fodrer duerne på områder der ikke er beregnet til duefodring.

Disse løsninger kom altså som tillæg til de tre love San Francisco allerede har vedrørende duer; (1) Det er ulovligt af dræbe duerne. (2) Det er ulovligt at sterilisere duerne. (3) Det er ulovligt at fange duerne levende og transportere dem til steder udenfor San Francisco. Her afsløres med stor klarhed at de tre tilllægsforslag som komiteen kom med er så typisk for løsningsmodeller i San Francisco, - de fører til absolut ingenting.

Vandrefalke er ikke at sammenligne med en Rottweiler eller en baggårdshund. De bliver ikke der, hvor de bliver anbragt, de er meget territoriale og vil bekæmpe enhver anden vandrefalk. Dette vil medføre, at deres indflydelse på antallet af duer bliver meget ringe. Den anden løsning var at give støtte til ejendomsbesiddere til at "duesikre" deres bygninger. Dette vil betyde at skattepenge skal gives fra en skatteyder for at betale den anden så vedkommende kan duesikre hans ejendom. Resultatet vil uomgængeligt blive, at duerne blot flytter ind ved siden af, i en ikke duesikret bygning, hos netop den skatteyder der har betalt for at sikre naboen.

Den tredje metode var at udstede forhøjede bøder til folk der fodrer duerne. Dette er de selvsamme mennesker der har vedtaget love mod at gøre noget realistisk ved duerne lige fra begyndelsen der kommer med et sådant forslag.

I en by der intet gør ved problemet med folk der pisser og skider på gaderne og fortove, undertiden i fuld offentlighed, da vil det at udstede bøder til folk der fodrer duer ikke have anden effekt, end at gøre nogle forsvarsadvokater rigere, de vil nemlig få juryerne til at bryde ud i tårer over den søde ældre dame, der har fået en klækkelig bøde på 1000 dollars for blot at give sine gamle brødkrummer til en due. Så naturligvis vil antallet af duer iSan Francisco's forøges til endog endnu mere ubegribelige proportioner.

Hvor effektivt tror du så, at byrådsmedlemmene vil klare problemerne med de menneskelige indbyggere og de "hjemløse," når disse narhoveder ikke kan klare problemet med duerne?

Enhver 12 årig knægt fra landet ved, hvordan man klarer duer - det er derfor jeg ikke så nogen duer mens jeg kørte gennem landskabet på min fugleudflugt. Duerne spreder sygdomme og skal kæmpe om føden med indfødte fugle, (duer er oprindeligt fra Nordafrika). Ikke alene skal de kæmpe om føden; de skal også slås mod høge, ræve og andre rovdyr.

I verdens store byer lever duerne af affald og af det de bliver fodret med. Fugle der må slås om føden ude på landet lever ikke i byen af forskellige årsager. De bygger reder i træer og på græsarealerne. Duerne benytter ikke reder som sådan. De samler nogle få grene og lægger sig på gesimser og sålbænke. Høge, ræve og andre rovdyr findes ikke i byerne så duerne stortrives der. Duer er snyltere fyldt med parasitter, sygdomsbefængte og sygdomsspredende nytteløse skabninger, der klarer sig glimrende i større byer og som ikke kan overleve uden beskyttelse og gratis føde.

Denne forklaring om duer tjener som en analogi med politik. At betragte fugle er blevet en yderst populær fritidsbeskæftigelse i USA i løbet af de sidste tyve år. På grund af denne stigende hobby er der udgivet mange nye fuglebøger. De fleste af dem har, det man kan kalde for udbredelseskort for hver enkelt art, som viser de dele af landet, hvor man kan forvente at finde denne specifikke art. Disse kort er med farvekoder og i almindelighed rigtig godt lavet.

Nu tilbage til denne diskussions hovedpunkt vedr. duerne: Du skal tage et kort der dækker hele landet og se på, hvor den almindelige due med snyltervanerne, som jeg har beskrevet, befinder sig. Nu tager du dette kort og sammenligner det med et kort over USA (også med farvekoder) over de distrikter der stemte på Al Gore ved valget i 2000 og for John Kerry i 2004 og for Barack Obama 2008. Kortene er identiske i skræmmende grad.

Jeg tror ikke det er nødvendigt at forklare yderligere, men vil tilføje som en bonus: Den brune rotte,(Norway Rat på amerikansk) der heller ikke var oprindeligt i USA, er også en sygdomsspredende, ulækker skabning der stortrives i de store byområder. Distributionskortet over den brune rotte er næsten identisk med duekortet og således også med de distrikter der stemte på Gore, Kerry og Obama. Det er ikke blot en af de der interessante tilfælde der engang imellem hænder. Der er en direkte linje mellem disse fugle og dyr der er snyltende parasitter og de dele af landet der i det store og hele stemte Demokratisk.

Du kan lejlighedvis finde små enheder af duer i landdistrikterne. De har dog en noget anden levevis end deres fætre og kusiner i byerne. Ligeledes er der Demokrater i landdistrikter, der er helt og aldeles anderledes end dem fra byerne, disse landdemokrater ville hvis de faktisk vidste hvad deres politiske fæller fra byerne stod for omgående skifte parti. Ligsom der er duer der lever på landet, og ikke er invasive eller har ulækre vaner, således er der også Demorkater i de små samfund der er oprigtige i deres støtte til et Demokratisk Parti, der nu ikke længere eksisterer.

Jeg kan virkelig ikke lide duerne, men jeg har endelig fundet en brug for dem: Sammenlign dem med Demokraterne eller Demokraterne med duerne. Duerne er faktisk mere til gavn da man jo kan æde dem.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails