tirsdag den 19. maj 2009

Pakistan, Taliban, Hitler snedige lille spil

Pakistan, Taliban, og Hitler’s snedige plan

Nazi Tyskland og Taliban styret har en masse til fælles.

Layla Revis

Talibans fremmarch i Pakistan's Swat Dal minder ganske meget om det der skete da et andet undertrykkende regime forsøgte at handle med et andet land, resultatet blev at døren til eget fald blev åbnet.

Snedige lille Hitler, der var klar over at Tjekkoslovakiets yderst godt befæstede grænse kolliderede med hans egen listige plan om at bryde ind i landet, besluttede så at tage spørgsmålet om sudetertyskere op. Sudetertyskerne - en lille gruppe mellem Tjekkoslovakiet og Tyskland - led allerede af den melankoli der fulgte med Depressionen, og var i særlig grad modtagelig for ekstremistiske synspunkter. Det her var det perfekte trick.

Den gradvise eskalering af konfrontationen mellem tjekkerne-Sudeterne resulterede i, at lederen af det Sudeter-Tyske Parti, Konrad Henlein, blev tvunget i armene på Adolf Hitler, der lovede at tale i internationalt forum for Sudetersprøgsmålet. Hitler hilste selvfølgelig lejligheden meget velkommen, og tøvede ikke med at misbruge princippet om selvbestemmelse som et våben til at fremme hans egen Lebensraum Politik. Sudetenland blev indlemmet i Tyskland i 1938. De tilbageværende dele af Tjekkoslovakiet blev invaderet og annekteret af Tyskland i marts 1939.

Ved at undersøge, hvad vi allerede ved om Hitler's totalitære styre, står vi nu overfor Taliban, et fattigt samfund af magtsultne mænd der søger frelse i en kombination af politisk selvstyre og Gud. Deres syndebukke? Jøderne, kvinder, ikke-muslimer, moderate muslimer og enhver der er uenige med dem.

I Hitler's tilfælde var de let manipulerbare internationale magter nærsynede, om ikke fuldstændig blinde. Sudetertyskerne bad ydmygt om frihed eller om blot at være under tysk kontrol. Spørgsmålet: Skal man gøre et stærkt befæstet bjergrigt grænseområde sårbart overfor et agressivt land, der er indstillet på krig eller skal man give et lille relativt ukendt folk en stærkere følelse af tysk identitet? Svaret var enkelt. Trods alt, var det en omhygglig gennemført marketingskampagne.

Hitler ønskede ikke at give sudetertyskerne selvbestemmelse, ligesom Taliban ikke ønsker at give muslimske mænd og kvinder i Afghanistan og Pakistan chancen for fuldt ud at leve et fredeligt islamisk liv. Resultatet af international fredsforsoning var, at tjekkerne blev efterladt med en ubefæstet grænse og da Tyskland tabte krigen blev sudetertyskerne tvunget ud at det samme land de havde boet i i århundreder. Kort sagt, de tabte også.

Dette bringer os til Taliban. Skulle disse støvede nomadekrigere der har rustne gamle Kalasnikovs og som har enorme skæg, som kom de direkte fra Middelalderen, ikke være fortid og i glemsel lige nu? I stedet befinder de sig nu højt til hest i en sikker zone, som regeringen ser igennem fingre med inde i et atombevæbnet uforudsigeligt Pakistan. Ikke som Tyskland, der holdt sine koncentrationslejre skjult (næsten ligesom Taliban holder sine kvinder) er vi alle klar over at Talibans rædselsfulde slaveholden og mord på kvinder. Trods det har disse våben-svingende oprørere en ganske pæn del af legimitet i nærheden af Islamabad.

Hvad har de egentlig brug for at gøre? Åbne nogle koncentrationslejre? Eller måske skal de blot dræbe flere mænd. Måske da vil flere lande samle sig for endelig at standse dette grusomme regime.

Sharia lov er nu for tiden på plads i Swat Dalen. Sharia lov repræsenterede engang ædle islamiske love der havde beskyttelsesformål. Blandt dem var ejendomsrettigheder for kvinder og omsorg for den fattige. Nu betyder Sharia, at kvinder skal adlyde deres ægtemænd og sløret. Hvis du mistænkes for utroskab bliver du måske stenet tildøde. Hvis du er blevet voldtaget, er du en skamplet for din familie og du kan blive dræbt. Hvis du ikke er dækket til da vil du helt sikker blive gennembanket.

Som Lauren Vriens fra Council on Foreign Relations forklarer:

Der er fem slags hadd forbrydelser: Ulovlige samlejer (sex udenfor ægteskab og utroskab), falske anklager for ulovlig seksuel samleje, at drikke vin, tyveri, og landevejsrøveri. Straffene for disse hadd forseelser indbefatter piskning, stening, amputation, udvisning eller henrettelse....Æresdrab, mord begået som kompensation for at bringe vanære til familien, er et verdensomspændende problem.

Det er vigtigt at bemærke at de fleste muslimske lande ikke benytter traditionelle islamiske straffemetoder. Mere moderate muslimske lande som Tyrkiet, Jordan, Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Qatar, Ægypten, er i langt større fare end Vesten ved at lade denne fundamentalistiske indstilling sprede sig som en virus og yderligere forstyrre deres relative fred. Det er også vigtigt at tilføje at skønt disse lande er moderate, udgør æresdrab stadig mere end halvdelen af dødsfald hos kvinder hvert år i Jordan.

Jordan's eget Parlament har med stor majoritet forkastet en lov der ville indføre skrappere afstraffelser for mænd der dræber kvinder, idet man hævder at strengere straffe ville "opmuntre til ond og ødelægge de sociale værdier."

Vi har en tendens til at mene at grumme handlinger af ulighed mellem kønnene og slaveri kun er farlige for de som lever under sådanne totalitære regimer. Vi har en tendens til at mene, at disse problemer vil forsvinde hvis vi ignorerer dem, men vi skal blot se på den voksende ekstremisme i Saudiarabien der gav os 9/11 terroristerne, krigen i Afghanistan, og eskaleringen af volden i Pakistan. I mellemtiden er de som lider mest de snesevis af uskyldige piger og kvinder.

Der er ingen indsigelse mod den kendsgerning, at de lande som har den største stabilitet og mindst vold er de som har de bedste standarder for lighed mellem kønnene. Se blot på Danmark og Sverige.

Den pakistanske regering kan forsøge at forsone sig med Taliban. Politikere forsøgte det med Hitler. Vi fortsætter med at gøre det samme med Saudiarabien, et lande der har holdt kvinder som slaver i århundreder. Hele verden kan gøre meget ved at tale og tage forholdsregler, men det nytter ikke noget uanset, hvilken metode du benytter. Problemet vil med tiden skulle løses og i stedet for at trække nogle få ukrudtsplanter op da må vi simpelthen gennempløje hele marken.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails