onsdag den 13. maj 2009

Befolkningstal og politisk korrekt videnskab

Hvorfor videnskaben har overgivet sig til politisk korrekthed?

Professor. Al Bartlett, Boulder Colorado.

Offentliggjort i Teachers Clearinghouse for Science and Society Education Newsletter, bind 27, nr. 2. Foråret 2008, side 21. Artiklen blev belønnet med en pris af Population Institute som den bedste der omhandler befolkningstallet. Prisen blev overgivet ved det 29. årlige Global Media Awards med udmærkelse i at rapportere om befolkningstallet i midten af november 2008 i Los Angeles.

Over hele verden er videnskabsfolk involveret i at finde løsninger på de store globale problemer, såsom klimaforandring og de efterhånden knappe energiforsyningsmuligheder. De præsenterer deres overvejelser i publikationer fra aviser til anerkendte videnskabelige journaler/magasiner, men med nogle få undtagelser erstatter de alle objektiviten, med det at være "politisk korrekt."

I deres skrifter identificerer videnskabsfolkene selve problemet til at være den voksende befolkningstæthed. I deres anbefalinger til at løse problemerne, som følge af den øgede befolkningsvækst, indbefatter de næsten aldrig den anbefaling at vi gør os til talsmænd for at standse befolkningstilvæksten. Politisk korrekthed kræver at vi ikke nævner det stedse større problem med overbefolkning i USA og i verden.

Vi kan vise, at Jorden er overbefolket ved at lægge mærke til følgende:

En Selvbekræftende Sandhed

Hvis nogen del af den observerede globale opvarmning kan føres tilbage til menneskelig aktivitet, så medfører dette, selvfølgelig, et eget tydeligt og tvingende bevis for, at befolkningsantallet, hvis vi fortsætter med at leve som vi gør, har overskredet Jordens bæredygtighed, en situation der helt sikkert er uholdbar.

Som en konsekvens er det En Ubekvem Sandhed, at alle forslag og bestræbelser på lokalt, nationalt eller globalt plan for at løse problemerne med global opvarmning virkelig er et alvorligt intellektuelt bedrag, hvis ikke det vover at anbefale at vi henviser, til netop, overbefolkning som den grundlæggende årsag til global opvarmning.

Vi kan vise, at USA er overbefolket ved at lægge mærke til at vi nu, 2008, importerer omtrent i nærheden af 60% af den olie vi forbruger, omkring 15% af naturgassen og omkring 20% af den mad vi indtager. Fordi befolkningstallet i USA stiger med lidt over 3 millioner om året, så er alle fraktioner i stigning. Naturgas produktionen i Nordamerika har nået sit højdepunkt på trods af, at der bores hundredevis af nye gaskilder hvert år. Kort sagt står USA i en uholdbar situation.

Lad os se på to overskyggende problemer med denne politiske korrekthed. Bogen, "En Ubekvem Sandhed" blev udgivet som følge af Al Gore's vidunderlige film af samme navn. På side 216 skriver Gore; "De fundamentale forhold mellem vor civilisation og Jordens økosystem er blevet fuldstændigt og radikalt transformeret som følge af det kraftfulde sammenfald af tre faktorer. Den første er befolkningseksplosionen..."

Det er tydeligt at Gore forstår overbefolkningens rolle i fremkomsten af den globale klimaforandring. Det sidste kapitel i bogen har overskriften, "Således kan du personligt hjælpe med til at løse klimakrisen." En liste med 36 punkter begynder med "Vælg energibesparende el-pærer" og går så igennem en fortegnelse over alle de sædvanlige problemer uden på noget tidspunkt at rette opmærksomheden på overbefolkning!

Som et andet eksempel kan vi læse i Clearinghouse Newsletter, følgende udtalelse, "Menneskets indflydelse på Klimaet" fra Council of the American Geophysical Union, alene titlen anerkender mennesket som værende en del af klimaforandringen, hvilket vi nu kan bemærke er omtrent proportionalt med antallet mennesker og deres gennemsnitlige årlige forbrug af ressourcerne." Den sidste paragraf i A.G.U. udtalelsen begynder med sætningen, "Med klimaforandringen, som med nedbrydelsen af ozonlaget, er det menneskets fodaftryk her på jorden der er årsagen." Resten af afsnittet kommer med forslag til, hvad der skal gøres, og det er alt samme standardløsninger. "Løsningerne vil nødvendigvis indbefatte alle aspekter i samfundet. Lindrings strategier og tilpasnings modsvar vil kræve samarbejde af videnskabsfolk, teknologi, industri og regering." Osv., osv., osv.... Der nævnes ikke her overbefolkningen, som udtalelsen anerkender som årsag til problemerne.

For nogle år siden skrev jeg en artikel der henledte opmærksomheden hos fysikerne på denne mangel. Til min overraskelse var de fleste svar min udgiver modtog en støtte til den politisk korrekte uvidenskabelige opfattelse.

Mange journalister ser hen til videnskabsfolk for at få gode råd. Videnskabsfolkene vil ikke tale om overbefolkning, så journalister og det læsende publikum kan let komme til at konkludere, at overbefolkning ikke er et problem. Resultatet kan ses ved f.eks. en hovedartikel i TIME Magazine fra 9. april 2007, "Guide til at overleve den globale opvarmning: 51 ting du kan gøre for at forandre tingene." Listen indeholder sådanne brugbare oplysninger som "Byg en skyskraber," (side 74), men ikke en af de 51 anbefalinger nævner noget om overbefolkningsproblemet! Hvad skal man dog gøre når videnskabsfolk og politiske ledere således demonstrerer den manglende forståelse for den kendsgerning, at overbefolkning er hovedårsagen til disse gigantiske globale problemer? Alligevel nævner videnskabsfolkene i deres anbefalinger til løsning af problemerne aldrig overbefolkningen.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails