lørdag den 9. maj 2009

Intolerance overfor muslimer er ikke hykleri

Intolerance overfor Muslimer er ikke snævertsynet


Antisemitic fresco in St Paul's Church in Sandomierz, Poland, depicting antisemitic blood libel canard.

Antisemitic fresco in St Paul's Church in Sandomierz,
Poland, depicting antisemitic blood libel canard.
Photo Credit: Wiki

Fra Wikipedia: "En hykler er en person der uden omtanke er intolerant overfor meninger livsstile eller identiteter der adskiller sig fra hans eller hendes egen, og hykleri er den tilsvarende holdning eller tankesæt. Hykler benyttes ofte som et nedsættende udtryk for at beskrive en person der stædigt fastholder sine fordomme, især når disse holdninger enten bliver udfordret eller bevises at være falske eller ikke almindeligt accepteret."

Lad os endelig skelne mellem intolerance og så hyklerisk intolerance. For eksempel, i Amerika bliver dømte forbrydere frataget nogle rettigheder som ikke kriminelle besidder, nogle kan ikke bo i nærheden af skoler og legepladser, og i mange stater kan de ikke stemme, nogle kan ikke praktisere jura eller medicin; det vil altså sige at vi er intolerante overfor deres kriminelle opførsel. Dette er retfærdig intolerance.

Fro 2000 år siden anklagede Apion, græsk-ægyptisk forfatter jøderne for at ofre grækere i Templet i Jerusalem. Selvfølgelig var det ikke sandt, men selv dengang bad man ikke hinanden om at være intolerante overfor jøderne, man skulle have en årsag, også selvom den var opdigtet. Således blev blodinjurierne født. At være intolerant overfor jøderne baseret på løgne er et eksempel på hyklerisk intolerance.

Selv i vor moderne æra, for et hundrede år siden, hadede man ikke jøderne fordi de var jøder; man havde brug for en anledning, og hvis man ikke kunne finde en sand historie, ja måtte man nøjes med en fabrikeret. Jøderne havde igennem århundreder været ærlige, foretagsomme, kloge, kreative, fredelige og overholdt loven - der var næppe noget ondsindet eller grimt man kunne sige om dem, der ville være sandt og derfor blev der opfundet løgne for at hadet mod dem kunne vokse. Den ækleste løgn er "The Protocols of the Elders of Zion" - en fabrikeret antisemitisk bog der fremlagde en jødisk plan, der gik ud på at herske over verden. Den var et hjælpemiddel til at tilskynde til had og frygt for jøder.

Det bør bemærkes at de eneste der stadig tror at det er en ægte og sand bog er nogle få tossehoveder af ariske menneskegrupper og så selvfølgelig mange, mange muslimer.

Lad os nu overveje lidt om Geert Wilders . Som meddelt fornylig frygter hr. Wilders den muslimske immigration og det gør han ret i. Han beder os ikke om at frygte muslimerne, på baggrund af en eller anden fabrikeret bog som kunne hedde "The Protocols of the Elders of Medina," der i detaljer beskriver programmet for verdensherredømmet , for der er allerede en sådan bog, den hedder Koranen. Nazi apologister før 2. Verdenskrig fortalte resten af Europa, "I misforstår nazismen, hvis I blot læste "Mein kampf," da ville I se, hvor fredeligt nationalsocialismens mål er, de ønsker kun lidt Lebensraum, noget albueplads, ikke hele verden." Gad vide hvordan det så ville være gået Europa?

Meget interessant minder Geert Wilders os om, at Winston Churchill sammenlignede Koranen med Adolf Hitler's Mein kampf. Hvis hr. Churchill havde sagt det i dag, i tolerancens misforståede navn, som den praktiseres nu, da ville han være udvist af Storbritannien.

Sørgeligt nok er retfærdiggjort intolerance ikke accepteret af de moderne multikulturalister i Europa. Der er noget dybt ironisk ved det på en eller anden måde.

Hr. Wilders er ikke racist eller en hykler skønt begge udtryk er blevet misbrugt om ham. For at være racist skal muslimer være en race. Han er ikke angst for en genetisk karakter eller hudfarve eller etnisk gruppe. Med hensyn til hykler, da er han ikke intolerant overfor muslimer på baggrund af noget ubevist eller en falsk opfattelse af Islam. Han benytter blot muslimernes egne ord. Han kan læse det i Koranen.

Visse muslimske apologister vil forsøge at fortælle dig to modsatrettede ting:

1. Islam udgør ingen trussel fordi kun en lille, bitte mikrospkopis procentdel af muslimerne er ekstremister der er indstillet på at indføre Kalifatet over hele verden.

2. Det altovervejende flertal af muslimer er fredselskende moderater, der føler afsky og foragter fanatikerne der har kidnappet deres religion.

Lad os derfor se på illustrationer som denne, der er taget ved en demonstration i New York Islam will dominate to år siden som protest mod de danske karikaturtegninger , ja da må vi sprøge os selv, "Når der nu er så mange muslimer ved disse demonstrationer, er det så de moderate eller ekstremisterne? Hvis de er moderate da udgør helt klart moderate muslimer en trussel mod den Vestlige Civilisation. Men hvis de er ekstremister, så er det jo en løgn, at ekstremisterne kun udgør en lille flig af Islam. Lad os nu antage at de er ekstremister; hvor er så de moderate muslimer med skilte i en moddemonstration som bevis på at "Islam ikke har ønske om at dominere!"? Hvor er de moderate der føler afsky og væmmelse ved disse fanatikere? Sandheden er snarere:

1. Antallet af fanatikere er ikke så lille som apologisterne gerne vil have os til at tro og

2. Moderate muslimer har ingen magt over ekstremisterne eller ønske om at knuse dem.

Når Ku Klux Klan, en lille del af vort borgerskab, har en demonstration da kan du være sikker på at flere anti-KKK demonstrationer vil blive afviklet som protest mod deres tilstedeværelse. Når såkaldte ekstremistiske muslimer har en demonstration da viser ingen anti-ekstremist muslimer sig. Mærkeligt nok. Hvis vi skal tro at antallet af muslimer med ekstremistiske holdninger kun er lille og at moderate muslimer er langt flere i antal, da burde skiltene ved demonstrationerne der siger "Halshug de som krænker Islam," "Islam vil dominere", "Til Helvede med Friheden", og "Europa: tag ved lære af 9/11" kun bæres af 4 ekstremister og en modemonstration med tusinder af moderate muslimer ville vise verden at "de moderate" ikke er nogen trussel mod nogen. I stedet, er det selvfølgelig ekstremister der er talsrør for hele Islam. Der er ingen moddemonstrationer med moderate muslimer - nogensinde.

Så derfor er Geert Wilders intolerance ikke grundlagt på nogen fabrikeret opfattelse af, at muslimerne ønsker at dominere verden - for det ønsker de virkelig.

Som jeg har skrevet før, er ekstremisterne ingen trussel mod dette land. Bilulykker dræber flere mennesker hvert år end ekstremistiske muslimer gør. Biler vil dog aldrig overtage dette land. Biler vil aldrig bede os støtte deres kultur fremfor vores. Biler vil aldrig bede os indføre Sharia Lov.

Den engang så stolte og tapre England er nu på knæ for muslimske krav. Snart vil England og det meste af Europa indføre love der forbyder kritik af Islam. Forestil dig dette: Europa og Storbritannien med mindre end 10% muslimer i befolkningerne bøjer sig allerede for de muslimske krav. Hvad vil der mon ske hvis hr. Wilder's advarsel ikke tages til efterretning og den muslimske immigration bliver endnu større?

Intolerance overfor muslimer er ikke hykleri; det er en forholdsregel.

Og venligst nu ingen sammenligninger med Nazi forfølgelse af jøder sammen med intolerance overfor muslimer. Ved at dræbe jøderne på grund af løgnene om, at jøderne var en trussel mod Tyskland er langt fra det samme som at bede muslimerne om ikke at komme her fordi sandheden er nemlig, at de virkelig er en trussel mod vor civilisation.

Artikel fra bloggen plancksconstant.org

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails