torsdag den 4. juni 2009

De ubeskyttede arter

De ubeskyttede truede arter

Harold Witkov

Der er kun en truet art præsident Obama synes ikke at være bekymret over. I den moderne verden skyldes udryddelse af arter som regel at deres leveområder indskrænkes og ukontrolleret jagt og krybskytteri. Hvor langt man skal gå i beskyttelse af det vilde dyreliv er en åben debat. For de som tror at beskyttelse af arter fra udryddelse er meget vigtigt høres ofte to begrundelser: Man kan ikke få de forsvunde arter tilbage, og det i sig selv er en tragedie, og tabet af en enkelt art i fødekæden kan forårsage en kædereaktion der forandrer naturens balance. På den anden side af problemstilingen er troen på at menneskenes behov (i form af arbejde, økonomi, energi)ja, det bør have fortrinsret over dyrebeskyttelse; at skabninger altid er fremkommet og forsvundet (såsom dinosaurerne) mens livet fortsætter uhindret i al sin diversitet.
I dag, uheldigvis kan det blive en politisk sag uanset om en art er på listen over truede dyr eller ej. For eksempel mener mange at isbjørnen ikke er en truet art, men at den er på listen fordi fotos af en enkelt isbjørn der flyder så en isflage er blevet det helt store propagandanummer mod global opvarmning. Så er der til gengæld det truede pattedyr der burde være på listen, men på grund af den politiske korrekthed, ikke er det - Jøden i Mellemøsten.

Netop i Mellemøsten for ikke så længe siden var de jødiske samfund spredt udover den muslimske verden. Selvom livet var usikkert var der jødiske enklaver. Med fremkomsten af den muslimske fanatisme er de jødiske befolkninger i den muslimske verden blevet ofre for konfiskation af ejendom, mord, fængslinger og uddrivelse. Selvom man undertiden kan se en jødisk rabbi blive arresteret i Iran, da er muslimske lande i det store og hele nu jødefri. Gaza er uden jøder. Den Mellemøstlige jøde, der engang boede i små enklaver i det enorme område i Mellemøsten bor nu i stadig mindre habitater der i størrelse udgør mindre end 18000 kvadratkilometer.
Der har i Mellemøsten altid været åben jagtsæson på jøder. Dengang FN stemte for oprettelsen af staten Israel tog det kun en dag for horder af muslimske jægere, kendt under navnene - hæren fra Ægypten, Syrien, Irak, Jordan, Saudiarabien og Libanon at indlede jagten gennem invasion. Disse vilde jægere, ude af kontrol, havde kun det formål at "slagte jøderne." Når jægerne ikke er på arbejde, da er krybskytterne det med affyring af missiler og selvmordbomber. I Mellemøsten har jøden aldrig oplevet fred, men er blevet jaget og udsat for krybskytteri. Undertiden når krybskytteriet er indstillet da lægges lokkeduer ud i den jødiske jagtmark. Disse lokkeduer har navne som "to-statsløsningen" og "det nye fredsinitiativ." De giver camouflage for jægerne mens de lader deres våben, og så kan slagteriet for alvor gå i gang.

Der har været nogle ildevarslende tegn fra Obama lejren i de første 100 dage vedrørende Israel. Rahm Emanuel, Det Hvide Hus's, stabssekretær sagde ifølge kilder at en konfrontation med Iran og opnåelsen af en diplomatisk løsning om landets atomprogran var afhængig af fremskridt hen mod en Palæstinensisk stat. Udenrigsminister Hillary Clinton advarede, "Hvis Israel skal få den solide støtte det ønsker vedr. Iran da kan landet ikke blot blive stående på sidelinjen når det drejer sig om palæstinenserne." Præsident Obama mener han kan samarbejde med Ahmajinejad, og han sagde at han ikke ønsker en ændring i det iranske regime. Endelig måtte Benjamin Nethanyahu aflyse sin AIPAC tur til USA fordi præsident Obama, der ikke har problemer med at hilse på diktatorer og bøje sig for oliekonger, nægtede at mødes med ham.

Uden tvivl vil Israels premierminister gøre sig alle anstrengelser for at overbevise præsidenten om at Jøden i Mellemøsten er en truet art, der står overfor udryddelse og har brug for beskyttelse. Hvordan kan Bibi Nethanyahu muligvis overbevise Obama om at de 18000 kvadratkilometer der kaldes Israel bør beskyttes som et beskyttet fristed for jøder?

Måske kanl Netanyahu understrege det på den bedste måde, hvis han kom ind i Det Ovale Værelse med en målskive malet på ryggen og en jødisk kalot med en facon som en hornugle (truet) på hovedet.

Andre artikler af Harold Witkov ved klik

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails