onsdag den 10. juni 2009

Fri opdragelse - konsekvenserne

Hvordan dr. Spock ødelagde Amerika


Reb Bradley

I de sidste 50 år har vor nation, samfund, taget et gevaldigt moralsk styrtdyk.

Siden 1960 er kriminalitetsraten for voldelige forbrydelser blevet tredoblet. Hver eneste dag er der nye rapporter om ækle forbrydelser man knap hørte om for en generation siden. Børn dræber deres legekammerater, deres lærere og deres forældre. Teenagemødre forlader deres nyfødte babyer i affaldsbeholdere, og hvert år begår studerende blodbad på deres klassekammerater. Vor kultur er sunket så lavt at børn ikke længere kan være sikre med deres lærere i skolen eller i kirken - snesevis af mænd og kvinder bliver arresteret hvert år for at udnytte børn i deres varetægt.

Den seksuelle revolution der begyndte i 60'erne fortsætter med stadig flere overgreb og forulempede. Promiskuitet er blevet så udbredt af 1 ud af hver 4. teenagepige nu lider af seksuelt overførte sygdomme. I de sidte fem årtier er seksuelle afvigelser blevet så talrige at antallet af seksuelt overførte sygdomme er steget fra 5%til mere end 50% - en pludselig forøgelse med 1000 procent. Seksuelt betinget vold er steget med 318%.

Vort samfund er i en alvorlig moralsk rutschetur ned, og det går stadig hurtigere.

Hovedårsagen til denne nedtur i samfundet er ikke vanskelig af diagnosticere. Når et samfund kommer ud af kontrol er det fordi dets medlemmer er blevet selvtilstrækkelige og mangler selvbeherskelse. Så enkelt er det faktisk.

I de sidste 50 år er menneskets sindsindstilling blevet ændret. Selviskhed, begær, griskhed og alle andre lidenskaber er i menneskehjertet fra fødslen. Det er kun gennem en oplæring i at sige NEJ til vore naturlige tilbøjeligheder der afholder os fra at udleve vore lidenskaber i fuldt flor - selvbeherskelse er det der afholder os fra at stjæle, myrde og begå utroskab. Det er forældrene der må og skal indgyde denne vigtige egenskab i hver generation. Historien og almindelig fornuft lærer os, at i samfund, hvor børn ikke lærer at styre deres lidenskaber, ja det er på vej ud i moralsk nedbrydning.

I Amerika er grunden til at børn og deres forældre er vokset op med langt mindre kontrol over deres lidenskaber, end generationerne før dem den, at i sidste del af 1940'erne fik en ny autoritetens stemme om forældres stilling betydning, og forældrene i 50' og 60'erne begyndte at opdrage børn anderledes end førhen.

I 1946 udgav dr. Benjamin Spock første gang sin berygtede bog "Den sunde fornufts bog om babys og børns pleje," som var helt anderledes end noget man hidtil havde set. I stedet for at lægge vægt på vigtigheden af at lære børn selvbeherskelse og at vise respekt for autoritet, gjorde Spock sig til talsmand for en direktiv opdragelse ved at tage hensyn til børns følelser og at føje deres præferencer. Nu skulle børn ikke længere lære at spise rosenkål og passe kedeligt dagligt husarbejde. Ved at benytte Spocks lære begyndte forældre at udvise eftergivenhed i stedet for at vise indgyde selvkontrol - hjemmene blev børnecentreret. Samtidig med at forældrene gav efter for holdningen om at børnene havde "ytringsfrihed og naturlige behov", blev børnene mere direkte i deres sprogbrug, udfordrende og krævede at deres behov blev opfyldt. Ja, faktisk blev dette tilfredsstillelsesbehov en rettighed.

Spock skrev sin bog som et svar på en kold, autoritær forældrefilosfi, der havde været dominerende i Amerika. I årevis havde forældre fået at vide, at de skulle være tilbageholdende med at vise deres børn hengivenhed - ikke at røre ved dem for ofte - ikke at trøste dem når de græd. Man havde ikke opmuntret til at vise børnene forståelse og fædrene havde en underordnet rolle i deres pleje og opvækst. Disse ting var en årsag til bekymring hos Spock og de ville også havde oprørt mig, hvis jeg havde levet dengang. Børns behov for kærlig omsorg og respekt er selvfølgelig. Imidlertid afspejlede Spock's løsninger en total uvidenhed om den hedonistiske tendens ved menneskets natur og fostrede en overeksalteret selvbevidsthed hos børnene. Hjemmene blev arnesteder for narcissisme, selvhævdelse og for offertænkning.

I de tidlige 60'ere, under Spock's indflydelse, kunne forældre betragte hvordan deres børn blev stridbare og næsvise og i stigende antal kunne man se, hvordan ungdommen blev lovbrydere og kriminelle. Da kriminalitetsraten begyndte at stige faldt skolekaraktererne (SAT scores) ligeledes. Teenagere begyndte at udvise ringere moralsk tilbageholdenhed og afslørede foragt for autoriteter. Den 'frie-kærligheds-hippie-bevægelse' og studenterprotesterne var helt uundgåeligt hos de børn der var blevet opdraget til at mene de var simpelthen noget så fantastiske. Er det nogen overraskelse at Spock selv deltog i protesterne og blev arresteret i 1968 på grund af foragt for regeringens myndighed?

I 1972 blev Spock's ubalancerede syn på børn helt åbenlys klar da han indgik i Præsidentvalgkampen som kandidat for Det Socialistiske Folke Parti. Alle der går ind for socialismen er uden holdning til grundelementet i det at være ægte forældre - det personlige ansvar.

Hvad Spock's handlinger afslører om svaghederne ved hans filosofi er åbenbar, men nogle tvivler på at Spock's indflydelse var så gennemtrængende Overvej dette, første år solgte hans bog 750000 eksemplarer, og indenfor seks år blev den solgt i mere end 4 millioner. Den er siden blevet solgt i over 50 millioner eksemplarer og er blevet oversat til mere end 40 sprog. Ifølge dr. Spock's website ligger den som nummer to efter Bibelen. Life Magazine bekræftede vægten af dens indflydelse ved at udnævne Spock til at være blandt de 100 vigtigste personer i det 20. århundrede.

Selv dr. Spock var klar over den negative indflydelse på forældrene. I 1968 i et interview med New York Times indrømmede Spock, at førsteudgaven af bogen havde bidraget til en forøgelse i eftergivenheden i holdningen hos forældre i Amerika. "Forældrene begyndte at blive bange for at lægge nogen som helst tvang på deres barn," sagde han. I hans udgave fra 1957 forsøgte han at afhjælpe dette ved at understrege behovet for at opsætte regler og standarder og behovet for at vise respekt. Uheldigvis evnede Spock ikke at erkende de dybereliggende problemer med hans filosofi, så de efterfølgende udgaver forsatte med at fremme og dyrke narcissismen.

Samtidig med at Spock's radikale ideer og forældrerolle blev mere og mere populære sprang andre "eksperter" med på vognen og promoverede deres egen opfattelse af den overbærende barneopdragelse. Siden 1946 er forældreholdningen der opmuntrer til narcissisme og foragt for autoritet blevet en accepteret norm i de højere uddannelser. Eftersom den opdragelse vi modtager som børn giver afspejling i det verdenssyn vi får som voksne da havde Spock ikke alene indflydelse på amerikanernes holdning til samfundet men også til hvorledes de ser på regeringsmyndighed. Meget interessant indrømmede Spock i 1968 i New York Times interviewet da at han "ville være stolt, hvis den idealisme og den militante holdning hos ungdommen af i dag havde sin baggrund i min bog." At opfostre børn til at blive voksen med en stridbar holdning mod autoritet var tilsyneladende et af hans mål.

Spock døde i 1998 og min hensigt er ikke at nedgøre manden i graven - det er at redde Amerika før vi dør ud på grund af moralsk forfald. Vi skal derfor identificere og afvise den forurenende kilde som vi har drukket af.

De som er interesseret i at reparere på den skade som Spock har medført, såvel i familien som i samfundet som hele vil ønske at læse "Born Liberal Raised Right: How to Rescue America from Moral Decline – One Family at a Time." Den klarlægger en tydelig analyse af problemer og en enkelt plan for genopretning.

http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=87179

1 kommentar:

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Der er ikke tvivl om hvad står bag, prisen er bare høj, et træ skal jo kendes på sine frugter.

Fri opdragelse er dog misvisende - det er mangel på opdragelse.


Det er så typisk Socialistisk teori, at alt kan omstyrtes med herskende ideologier på nultid. Styreformer, national identitet, køn, det er bare noget overfladisk der forsvinder som dug for solen når de rette revolutionære kræfter træder til.

Related Posts with Thumbnails