onsdag den 24. juni 2009

Global opvarming hvilket bedrag


Den globale opvarmnings udvikling: Det største bedrag i Historien?


Videnskabens troværdig vil måske ikke vende tilbage.

James Lewis

Ligesom sultne svin der skubber til hinanden for at komme først til truget er de selvudnævnte videnskabsfolk og do politikere igen ved at affyre overskrift efter overskrift med deres påstand om endnu en katastrofe i den, ikke beviste, globale opvarmnings navn. Vidste du for eksempel af den flok gæs der ramte flyets jetmotorer så dette måtte nødlande i Hudsonfloden i New York skyldes den globale opvarmning? Og at tågen i London, eller snarere fraværet af den, blot gør den globale opvarmning værre ?

Jeps, det er rigtigt for det står jo i avisen, kære ven.

Nu da videnskabsfolk, der er skeptikere, nu endelig er ved at få modet til at råbe op, er hype maskinen ved at komme lidt ud af omdrejninger.

Præsident Obama har udpeget en Sand Tilbeder til at blive videnskabszaren i Det Hvide Hus. Vi kan således forvente at politikerne vil blive ved med at slå på sparegrisen til den sidste gyldne mønt falder ud. Du kommer til at betale for den værste falske alarm i historien i årene der følger.

Det der bekymrer mig mest er at troværdigheden hos videnskaben måske aldrig vil kunne blive genvundet - og det bør den måske heller ikke. Troværdighed skal man gøre sig fortjent til og når der engang er kastet smuds på kan den aldrig gøres ren igen. Indtil nu er alt for mange videnskabsforskere bevidst blot gået med på dette historiske bedrag, noget der må gøre Bernie Madoff skamfuld. Vi kan nu betragte politisk tyveri i ægte global skala.

Hvorfor skulle videnskabsfolk der har sat deres rygte på spil i dette bedrageri nogensinde kunne være til at stole på igen? Det kan de ikke. Ville du betro din livsopsparing til Bernie Madoff? Næppe.

Nuvel, jeg er ikke klimatolog. Ligesom de fleste videnskabsfolk dømmer jeg sjældent andre på deres vidensområder. Dog er det blevet fuldstændigt tydeligt i årevis nu, at hypotesen om den menneskeskabte globale opvarmning krænker alle de grundregler og sikkerhedsforanstaltninger der beskytter integriteten ved normal, sund videnskab. Det er derfor AGW (antropogenisk global opvarmning) ligner et enormt bedrag, det største bedrag der nogensinde er set i videnskabens historie.

Hvis det er sandt, da bør alle der bekymrer sig om videnskab være foruroligede. Selv om du ikke er foruroliget, da spørg dig selv om du ønsker at din undersøgelse hos lægen skal være troværdig. Eller næste gang du kører over en motorvejsbro om du ønsker at ingeniørernes arbejde blot var sådan nogenlunde? Hvis den videnskabelige korruption bliver endemisk risikerer vi at miste en af vor kulturs mest smukke juveler.


Her følger så nogle grundlæggende krænkelser af den videnskabelige integritet som alle eftertænksomme personer burde kunne genkende. Jeg vil ikke berøre klimatologien - denne side af opvarmningshypotesen er allerede blevet behandlet yderst omhyggeligt af eksperterne. Jeg vil blot tale om videnskabelig almindelig fornuft.

Truslen mod skeptikerne.

Videnskabsfolk bliver forført af spændende ideer og små bidder af beviser hele tiden. Det er derfor enhver videnskabsmand jeg har kendt er gennemgående skeptisk selv om sine egne data. Især om egne data, fordi vedkommendes karriere er på spil hvis de kontrolleres og de ikke passer. Derfor er der behov for skepticisme hos dem selv og hos andre. God videnskab hædrer den fornuftige skepsis.

Det er derfor det er i uhørt grad oprørende, at de troende AGW'ere offentligt angriber eftertænksomme skeptikere - ikke med kendsgerninger, men fordi de har den frækhed at stille sig tvivlende overfor deres værdsatte læresætninger.

Ifølge the Guardian:

James Hansen, en af verdens førende klimavidenskabsfolk, vil i dag bede om, at cheferne for de store olieselskaber stilles for retten anklaget for alvorlige forbrydelse mod menneskeheden og naturen, de skal anklages for aktivt at sprede tvivl om den globale opvarmning på samme måde som tobaksselskaberne slørede forbindelsen mellem rygning og cancer.

Det er ren Stalinisme; det kan aldrig nogensinde være ægte videnskab. Stalin skød videnskabsfolk og var med til at fremme videnskabeligt snyd der hjalp med til at ødelægge den sovjettiske fødevareproduktion. Her kan vi tydeligt betragte politisk korruption og ikke ægte videnskab.

Albert Einstein og Niels Bohr brugte årtier med at debattere kvantemekanismerne. Ingen af parterne forsøgte at kriminalisere den anden. Einstein's stædige skepsis førte faktisk til nye opsigtsvækkende resultater. Skepsis viste sig som en af de største gaver til verden.

Dagens offentlige angreb på skeptikerne burde få alarmklokkerne til at ringe hos videnskabsfolk. Det er uværdigt og farligt.

De populære mediers hysteriske medløberi.

AGW bliver virkelig fremmet gennem de populære medier. Men disse medier er yderst inkompetente når det drejer sig om videnskabelige eller tekniske spørgsmål. En doktorgrad i engelsk eller journalistik giver dig ikke kompetence; nyhedsredaktørerne ønsker heller ikke at du siger sandheden. I medierne er en god historie altid at foretrække fremfor tekniske kendsgerninger.

I ærværdig videnskab bliver intet offentliggjort uden omhyggelig genovervejelse, og des mere opsigtvækkende hypotesen er des mere intensiv er overvejelserne. Det er derfor de af eksperter gennemsete journaler der stiller spørgsmål er så vitale i sund videnskab, og derfor at den konstante afvisning af spørgsmål hos de globale fantikere for den globale opvarmning er et tegn på svaghederne i deres videnskab. Hvis beviserne var så sikre da ville de ikke have behov for at henvende sig til den nærmeste overskriftshungrende journalist.

Elendige data uden forklaring.

Hos AGW'erne er elendige data vidt udbredt og at dømme ud fra tidligere erfaringer er det stadig endemisk. Termometre placeres på varme områder i byerne og data bliver uden skam udbredt til hele verden. Det berømte "hockey stick" temperatur diagram er blevet afsløret. James Hansen har bragt NASA til det laveste punkt nogensinde ved hele tiden at støtte forkerte data.

I ethvert sundt område indenfor videnskab ville denne katastrofale empiriske behandling have medført en miskredit af hypotesen. Men selvom data synes at falde fra hinanden hele tiden, da ændres ikke katastrofeholdningen.

Læs blot overskrifterne i Science Magazine i en hvilken som helst uge og du vil kunne se denne kværnende tvivl, denne søgen efter klarhed og denne konstante revision finde sted. I ægte videnskab kan forskerne blive tilgivet for at begå nogle få fejl, mens ikke mange kendte eller mistænksomme bedrag bliver holdt tilbage eller benægtet. De bliver i det store og hele blacklistet i resten af deres karrierer. Processen er Darwinistisk og den virker.

Undtagen når det drejer som den globale opvarmningshysteri. Her skal vi acceptere mediernes ord, de medier der intet ved om videnskab og kun bekymrer sig om den næste kæmpeoverskrift.

Her følger yderligere otte grundlæggende krænkelser af den videnskabelige integritet hos AGW holdet.

1. Sammenstil aldrig laboratorieresultater med naturens. Richard Feynman sagde at fysikken som vi kender er ligetil, fysikken i naturen i den virkelige verden er alt for ligetil til blindt at kunne generaliseres.

2. I ægte videnskab skal vi aldrig sætte etiket på en spekulativ ide som en sandhed blot efter ordre. Almindelige videnskabsfolk ville miste deres ære ved ganske enkelt at bekræfte en tvivlsom hypotese som en sandhed. De ville blive isoleret som en cyste i menneskekroppen, forhindret i at sprede sygdommen.

3. I ægte videnskab er bevisbyrden altid hos den der fremkommer med ideen aldrig hos skeptikerne.

4. I ægte videnskab er "data surrogater" aldrig accepteret uden længerevarende afprøvningsforsøg.

Indtil for et årti siden havde vi ikke satelliter der kunne måle de globale temperaturer. Før den tid kunne vi kun stole på meget tilfældige og lokalt udsatte overflade termometre, eller værre endnu, iskerneboringer som erstatning for verdenstemperatuerne. Disse boreprøver tager det årter at afprøve og der opstår debat om dem før vi får at vide, hvad de egentlig indeholder. Det tog århundreder for kviksølvtermotetret at blive accepteret. Kan vi virkelig stole på historien om at isboreprøverne kan fortælle os sandheden om den globale temperatur for æoner siden? Jeg ved det ikke, men i en forgiftet forskeratmosfære har jeg ikke den tillid.

5. I ægte videnskab indsmugler vi aldrig uafprøvede præmisser ind i de ord vi benytter.

Alene ordet "drivhusgasser" er en ikke afprøvet formodning. Lad være med nogensinde at bruge det medmindre du er klar til at bevise at CO2 og metan faktisk får temperaturen til at stige. Indtil nu ser beviset ikke særlig godt ud.

6. I ægte videnskab må vi ikke korrumpere integriteten i forskning ved blot at overgive os til formodede data. Vi bør heller ikke tillade at vi bliver henførte til at fremføre påstande uden tilstrækkelige forsøg og debat. Politiske holdninger betyder intet i ægte videnskab.

7. I den ægte verden, og meget mindre når det gælder ægte videnskab, skal vi aldrig, aldrig tro politikere når de hævder at være i besiddelse af en videnskabelig sandhed; de er ukvalificerede og de er professionelle løgnere.

Al Gore en en sygelig vittighed. Det samme kan siges om de etablerede medier, og jo, selv om videnskabspolitikerne.

Videnskabsfolk kan være korrupte som alle andre. Gode videnskabsfolk har en oplært samvittighed, men det er dobbeltafprøvningsmekanismerne hos videnskab der gør den troværdig. Vi oplever rutinemæssigt korrupte bogholdere og gejstlige afsløret i nyhederne, og erhvervsnyhederne i sig selv er inderligt korrupt og utroværdig. Spørgsmålet er, tror vi kontroller og afstemninger? Journalister er altid på jagt efter deadlineoverskrifter og de handler altid med deres integritet som betaling for det daglige pres for en god overskrift.

Alt dette berører dig personligt. Vær ikke i tvivl om, at dit liv og liv mit er afhængig af sund videnskab og medicin, og jo, selv af ærlig journalistik.

8. Endelig, i ægte videnskab sammenblandes en 'barnlig' undersøgelse aldrig med den 'voksne' videnskab der er blevet kontrolleret og genkontrolleret og så en gang til kontrolleret i årtier.

Klimamodellerne er blot på barnestadiet som videnskab er de knap i stand til at kravle rundt i dagligstuen. Det er prisværdigt at forsøge at give en model på jordens atmosfære. Naturen er ubegribeligt mere kompleks end hvad vi nogensinde vil kunne se udfra en laboratoriekolbe. Der er ingen beviser på "drivhusgasser" i den virkelige atmosfære ligesom der heller ikke er bevislige årsager til alkoholisme eller fedme. Alkoholisme er en utrolig kompleks blanding af næringsstoffer, arv og miljø, race, motion, livsstil, oplæring fra barn, i ungdommen, den sociale arv, økonomi, adgang til fødevarer, optimistisk livssyn, toksiner, solskin, ting der griber ind i ens liv, og alt andet som endnu ikke er kommet til vor kundskab.

At forsøge at bygge computermodeller om alkoholisme, og du vil ikke lære noget nyt - fordi det er selve beviset der savnes. Computermodeller af atmosfæren er lige så umodne og ubrugelige. At skabe klimamodeller er en 'baby videnskab' ligesom mirakelkurene mod alkoholisme og fedme.

De fleste videnskabeligt vidende mennesker forstår meget godt alt dette. Det er ikke nogen nyhed - undtagen for nyhedsmedierne, der bare ikke ønsker at vide det. De ville nemlig aldrig fjerne grundlaget for en god sælgende historie med baggrund i kendsgerninger. Journalister bliver ikke fyret fordi de handler forkert.

AGW ser derfor ud til at være det største bedrag i videnskabens historie. AGW hype maskinen kan muligvis være et signal om det værste nedbrud i den normale sunde proces med en åben debat og endeløse forsøg som god reel videnskab står for. Det er patologisk videnskab - som slet ikke er videnskab.

Det vi ser ske i dag er meget farligt. Det kan inficere andre områder af videnskaberne, medicinen og teknologien. Hvis ærlige videnskabsfolk ikke kan klare presset da er vi i alvorlige, ja meget alvorlige vanskeligheder som samfund. Dårlig videnskab slår folk ihjel.

Dette institutionelle nedbrud kan sprede sig - måske er det allerede sket - til andre områder der er blevet politiseret. Det er skræmmende.

Den eneste løsning her til sidst må være at bortætse denne voksende korruption. Det kan kun ske gennem nyhedsmedier, der ikke ønsker at være medspillere i det politiske bedrags spil

Det vi kan gøre er at blive ved med at sige sandheden og lytte opmærksomt i ærlige debatter. Ved at vedblive med det kan det være at sygdommen vil gå over uden at patienten dør.

James Lewis is a scientist by trade, and carps as a hobby about the passing parade of human fraud and folly.

Andre artikler af James Lewis ved klik

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails