mandag den 1. juni 2009

Riv halvdelen af muren ned

Gorbachev, riv halvdelen af muren ned

En fejring af de største moderate begivenheder i en (falsk) historieberetning.


Mens alle disciplinerede Demokrater vifter med deres knyttede næve mod GOP (Republikanernes holdninger), og kræver at de konservative skal gå på kompromis med deres principper, og selv en Colin Powell har sluttet sig til deres enstemmige kor om den åbenbare mangel på facetterede holdninger, er konservative efterladt tilbage med intet andet valg, end at flytte teltpælene fra det moralske ståsted de har stået på, og til et, hvor det progressive flertal befinder sig, så de bedre kan overvåges af medierne og nemmere give adgang for moralsk anløbne personer med deres aparte holdninger.

Enhver ved, at dette land blev opbygget at store moderater, der skabte historien ved at gå på kompromis med deres idealer og principper. Lad os tage os tid et øjeblik, og se tilbage på de store kompromiser gennem historien. Det er jo nu den korrekte fortælling. Så venligst opdater din fortid.

Den store kompromissøger Ronald Reagan var altid omhyggelig med ikke at fornærme andre. I juni 1987 fremsatte han den følgende ikke fornærmende moderate udtalelse: "Hr. Gorbachev, riv halvdelen af denne mur ned." Det gjorde alle glade og fordrev ikke de moderate fra partiet, som kunne være sket, hvis han var kommet med et mere kategorisk krav. Af frygt for at gøre centristerne til modstandere ændrede Reagan også den oprindelige karakteristik af USSR som "ondskabens imperium" til det mere moderate "det misforståede fællesskab," som han altid er blevet hyldet for af Det Hvide Hus's pressekorps.

I 1862 arbejdede en anden republikansk præsident, Abraham Lincoln, også hårdt på at finde frem til en mellemløsning på det at være for eller imod slaveriets med de forskellige fraktioner i partiet. Da han var klar over behovet for at komme videre og at indgå kompromiser på følsomme emner udstedte Lincoln, "Frigørelses Erklæringen," hvori han gav slaver fri i tidsrummet kl. 21.00 til 05.00 på hverdage, hvorefter de skulle gå tilbage på arbejdet hos deres herrer.

I 1773 marcherede en gruppe på ca. 200 ophidsede Bostonborgere, nogle af dem bar indianerkostumer og udstedte krigshyl, to og to ned til havnen, gik ombord på tre skibe, og smed halvdelen af lasten med te i havnen. Resten af lasten bar de hjem og lavede en lang kø ved Toldstedet så de kunne betale behørig skat til den britiske krone. De fleste kolonister synes det var et godt kompromis og det generede ikke London nok til at indføre "Intolerable Acts", der måske ville medføre at Boston havn blev lukket med magt.

I oktober 1492, da Christopher Columbus erfarede, at turen tog længere tid end han regnede med, og hans mandskab begyndte at true med mytteri, da kom han frem til et kompromis med søfolkenes fagforening og disses repræsentanter ombord ved at love at vende om, hvis de ikke fik land i sigte i løbet af fem minutter, og på den betingelse at de ikke ville sladre. Land ville have været i sigte næste dag, men det at fastholde de gode forbindelser med søfolkene var meget vigtigere. Ved hjemkomsten fortalte Columbus og hans fæller at de var kommet til en vidunderligt land men at de ikke kunne give bevis på det, fordi de mente at det var forkert at indgå i handler med et korrupt og indfødt folk ved at betale med nipsgenstande.

Man kan finde mange eksempler på store kompromiser om rigtigt og forkert i Bibelen. I året 33 evt, tegnede Jesus den berømte streg i sandet og foreslog, "Lad den som er en skurk i superklasse, og som ikke er blevet arresteret i løbet af de sidste fem år og som ikke har nogen truende sagsanlæg mod sig, lad ham kaste den første sten." Maria Magdalene blev efterfølgende stenet til død, men de mange nødlidendes behov blev tilgodeset og sejrede i dette eksempel på lærebogen i ærefulde kompromiser som tilpassede sig samfundet.

great_compromises_quotes

Fordi de har indset at vejen til politisk indflydelse er belagt med indgåede kompromiser af principper har dagens Republikanere forlængst forladt ideen om "en minimal regering og beder nu blot om "en mindre regering," hvilket igen betyder, at hvis de reducerer regeringens forbrug fra 20% til 19.99% så kan de erklære det en stor sejrsdag.

Uheldigvis er ikke alle republikanere villige til at have et åbent sind for de utallige muligheder for at komme videre og indgå kompromiser med deres principper på en ærefuld og acceptabel facon. Modstandere af abort, for eksempel, kunne meget let finde en udvej ud af deres upopulære holdning ved at acceptere offentligt betalt medicin, hvilket vil gøre ventelisterne så lange, at når en gravid kvinde nærmer sig behandlingstidspunktet da er hendes baby 18 måneder gammel og således er der ikke begået nogen politiske fejl hos nogen parter.

Det er på høje tid at alle i Amerika forstår, at kun ved at være moderat og give køb på principper af hensyn til det store fælles gode kan vi fastholde et mere ensartet fællesskab, forbedre Forfatningen med en ligelig portion negativ og positive rettigheder og opfylde løftet i Bill of Permissions, der giver alle mænd, kvinder og kønsskiftede personer ret til at eksistere, og være sig selv under kontrolleret velfærd.

Kun da kan vi kollektivt leve op til visionen hos vore amerikanske forfædre - et moderat oplyst verdsligt samfund på en glidebane.

winthrop_city_upon_a_hill

Oleg Atbashian, a writer and graphic artist from Ukraine, currently lives in New York. He is the creator of ThePeoplesCube.com, a satirical website where he writes under the name of Red

Anden artikel af Atbashian ved klik

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails