lørdag den 13. juni 2009

Det virkelige islam med Obama øjne

Obama vil ikke have at nogen ser det virkelige islam, hvorfor mon?

Da Menneskesønnen præsident Barack Obama gav sin tale tirsdag den 04.06.09 i Kairo, takkede han, som det første, en af sine værter Al Azhar Universitetet, der med Menneskesønnens ord har været "et fyrtårn for islamisk lærdom" i mere end et tusind år.

Faktisk i mere end tusind år siden dets oprettelse i 792 evt. har Al Azhar Universitetet i Kairo, Ægypten tjent som et akademisk alter - omtrent som Mekka er det religiøse alter - for det globale muslimske samfund. Al Azhar Universitetet og dets moske, repræsenterer toppen af islamisk religiøs uddannelse.

John Roy Carlson rejste i Mellemøsten kort efter 2. Verdenskrig for at følge op på sine undersøgelser om de fascistiske/nazistiske bevægelser - han arbejdede i hemmelighed i USA for at afsløre den hjemlige nazisme under krigen, og sporet førte ham udenlands efter krigen. Ægypten blev et helligt sted for nazister fra midt 50'erne under Nasser, men næsten et årti tidligere dokumenterede Carlson udbredt sympati for nazismen sammenkoblet med islamisk religiøs fanatisme ved selveste Al Azhar. Carlson videregav denne træffende beskrivelse ( i sin bog Kairo til Damaskus) af Al Azhars "tradition" - "Hvert år oplærte Al Azhar hundredevis af missionærer der prædikede dens fanatiske doktriner over hele Asien, Afrika og Stillehavets øer..." Han fortsætter med at kommentere, "...skønt Muhammad (Profeten) døde i 632 forekom det mig at Al Azhar fremholdt hans prædikener ligeså friske og anvendelige i dag - helt uden ændringer eller modifikationer." Carlson beskriver derpå sit møde med rektor for Al Azhar Sheik Shinawi der prædikede Jihad - Hellig Krig - mod zionismen og var ven med nazikolloboratøren eks-muftien af Jerusalem og gudfader til den palæstinensiske bevægelse, Hji Amin el-Husseini, der også søgte tilflugt i Kairo efter 2. Verdenskrig.

Nu hurtigt frem til vor tid og lyt til denne opfordring (10. juli 2004) af en ægyptisk sociolog Sayyed al-Qimni, der beklagede den kendsgerning af klassisk islamisk retslære - Jihad krig og den brutale underkastelse af vantro under den umenneskelige Sharia, islamisk lov - stadig undervises i ved Al Azhar. "Hvad er det dog for en tankegang vi lærer vor næste generation, at det er rigtigt af angribe andre lande for at omvende dem til islam?...Og så undrer vi os over, hvorfor der er terror?"
Nu for tiden fremholdes, af gejstlige fra Al Azhar, fortsat den konstante monotone tilskyndelse til had mod jøderne med uddrag fra Koranen (og andre grundlæggende muslimske tekster) som er helt i overensstemmelse med de offentliggjorte skriverier af Sheik Muhammad Sayyid Tantawi - Storimamen hos denne gennemført islamiske religiøse institution siden 1996. Tantawis tilfælde skildrer fint det vedholdende og dybtfølte hellige jøde-had i vor tids muslimske verden. Helt klart er islams førende gejstlige Storimamen Sheik Tantawi selve symbolet på den levende arv af muslimsk anti-jødehad og vold der er dybt rodfæstet i de førende ortodokse islamiske lærdomme. og ikke en eller anden afskyelig afart af "radikal islam."

Min bog The Legacy of Islamic Antisemitism indeholder omfattende oversættelser til engelsk, for første gang af, Tantawis akademiske udgydelser. Tantawi skrev disse ord i sin 700 siders edikt, som en forklaring på muslimers jødehad:

'Koranen beskriver jøderne med deres særegne degenerede karakteristika, ved at dræbe Allahs profeter (Koranen 2:61, 3:112) se Sheik Saqrs Koran kommentarer, ved at fordærve hans ord ved at benytte dem i forkerte sammenhænge, ved begærligt at opsluge folkets velstand, ved at nægte at frigøre sig fra det Onde og alle de andre ækle karakterisitka som fremkommer grundet deres gennemførte liderlighed ... kun en mindre del af jøderne er ordholdne...De er ens allesammen. De gode bliver muslimer (Koranan 3:113) de onde ikke.'

Tantawi blev tilsyneladende belønnet for sine lærde tanker ved at blive udnævnt til Storiman ved Al Azhar Universitetet i 1996, en stilling han stadig besidder. Dette er altså de udtrykte "omhyggeligt undersøgte" holdninger til jøderne af en mand der vel er at sammenligne som en muslimernes Pave - overhovedet for det mest prominente center for Sunni muslimsk lærdom, og som repræsenterer mellem 85-90% af verdens muslimer. Og Sheik Tantawi har ikke frasagt sig sådanne hadvækkende troslærer siden han blev Storimam ved Al Azhar som hans udtalelser om "dialog" (januar 1988) med jøderne, jøderne som "Allahs fjender, efterkommere af aber og svin" (april 2002), og om lovligheden af selvmordsbomber mod jøderne (april 2002) så tydeligt viser.

Oveni bad Sheik Tantawi om Jihad mod USA tropper i Irak så tidligt som april 2003. Han opmuntrede frivillige fra arabiske og islamiske lande om at drage til Irak og fastslog, "Den amerikanske agression mod Irak er ikke accpetabel for islam og for Sharia; Det irakiske folk skal forsvare deres land selv med alle midler til deres rådighed fordi det en en Jihad der er tilladt af islamisk lov. Jihad er en pligt for enhver muslim, når et muslimsk land er under angreb. Jihads porte er åbne til Dommedag, og han som siger det modsatte er en vantro eller en der fornægter sin tro. Dette er en pligt for landet nu, for at svare på agressionen.

Også modsat Menneskesønnens rapmundede vurdering af de såkaldte "bidrag" fra islam til videnskaben, bemærker professor ved Tulane Universitetet Frank Tipler,

Næsten ethvert fremskridt som Obama siger kommer fra muslimer, stammer dog andet steds fra. De ikke-muslimske kinesere opfandt det magnetiske kompas, og Gutenberg opfandt trykpressen. De ikke-muslimske hinduer i Indien opfandt algebra og decimalnummersystemet. De ikke-muslimske europæiske kristne opfandt universitetssystemet ... jeg har studeres astronomien og fysikkens historie. Muslimerne bidrog med intet. Al moderne fysik stammer fra Galileo (1564-1642); al moderne astronomi fra Kopernikus (1473-1543). Hvis du studerer Galileos arbejder omhyggeligt, som jeg har, vil du finde at han begyndte med den græske matematiske fysiker Arkimedes fra Syrakus (c 287 - c. 212 fvt). Hvis du studerer Kopernikus' arbejde omhyggeligt, som jeg har, vil du se at Kopernikus' store bog i det store og hele er en omarbejdning af astronomibogen af grækeren Ptolemæus (c. 90 - 168 fvt).

Kopernikus benyttede for det meste endog Ptolemæus' data om planeternes position. Bemærk data fra Arkimedes/Galileo og Ptolemæus/Kopernikus. Det er som om den muslimske verden aldrig har eksisteret. Når det drejer sig om grundlæggende bidrag til fysik og astronomi så er det tilfældet. Hvis man læser bøger om videnskabshistorie før ca. 1980 vil man kun finde meget lidt henvisning til muslimske "bidrag" til fysik og astronomi. Det er forklarligt, netop fordi der ingen var. I den seneste generation har politiks korrekthed dikteret, at muslimer skal have kredit for opdagelser de aldrig har gjort.

Endelig, modsat Menneskesønnen Obamas helgenkåringer, kommer her en tydelig vurdering af den respekterede indiske skribent doktor Arun Shourie) fra hans, “The World of Fatwas – Or the Shariah in Action,” New Delhi. Indien, 1995) som evaluerer "bidragene" fra førende ortodoks islam til den "videnskabelige" tanke og de "tolerante" holdninger overfor kvinder og ikke-muslimer.

'Jorden er stationær. Solen drejer rundt om den. Stjernerne er stationære, de hænger som lamper fra Allah som førere for rejsende og for at stene Djævelen. At tro noget andet er bedrag mod Troen. Mænd er Herrerne. Hver må have fire hustruer ad gangen og så mange konkubiner "højrehånden kan omfatte." Hustruer er marker som manden kan eller ikke vil "vande" efter hans vilje. Manden kan binde dem til at adlyde hans mindst vink eller lade sig skille. Hvis han ikke er tilfredsstillet, kan han smide dem ud uden et ord. Når de er blevet bortstødt har de ikke ret til understøttelse mere end tre måneder, og så ikke yderligere. At se nogen synd i dette, at kræve mere for kvinder er at sætte spørgsmål ved Allahs visdom, det er som at slå islam. At urinere stående, at undlade dette er istinaj ("renselse" efter toiletbesøg) på den foreskrevne måde at undlade at tro, at en hunds spyt er napaak (urent) og dens krop ligeledes - dette er alvorlige synder. At bede om en vantros velbefindende, han være nok så retsindig, selv ved hans dø, at nægte at tro at en muslim, han være nok så syndig, er bedre end en vantro, denne være nok som from er kufr (foragt) for troen selv. '
Og Shourie tilbyder så disse indsigtfulde konklusioner:

På den ene side påstår vi at ingen religion har givet kvinder så høj en status, ingen religion har gjort så meget for friheden og velbefindendet som islam. På den anden side får vi anvisninger på tilladelsen for en muslimsk mand til at holde så mange slavekvinder som han har råd til, og om hans ret til at sove med dem uden at gifte sig med dem og som hævdes faktisk er til kvindernes gavn.

Vi får at vide dag ud og dag ind, at islam er den eneste religion der indbefatter teknologi og forandringsvillighed. På den anden side ... er den den mest ihærdige nedgører af opfindsomhed af selvstændig tænkning, der er ... denne formodning at islams hæder består i at Videnskaben skal bøje sig mod den, at de muslimske tænkeres pligt er at sikre, at når enhver afvigelse fra de islamiske tænkeres holdninger forekommer , i særlig grad det som Profeten fremførte for 1350 år siden, da skal de føres tilbage på 'vejen' og acceptere de islamiske grundholdninger. Vi påmindes dag ud og dag ind om det som Avicenna (Ibn Savi) og Al Ghazzali opnåede. Vi får dog ikke at vide hvorfor der er så lidt Videnskab i den islamiske verden siden Avicenna. Vi får heller ikke at vide at det eneste Al Ghazzali fremkom med som har holdt ved er, at han dræbte alle de som stillede uafhængige fornuftige sprøgsmål indenfor selve islam.
Ulemaen (det muslimske gejstlige hieraki) kan ikke se dette skizofreniske dilemma. Den almindelige muslim langt mindre. De sekulære muslimer insiterer på, at der er ingen der ser det.

Menneskesønnen Obamas anstødelige fromheder - på trods af hans højt opreklamerede "islamiske rødder" gør det helt klart at han vil vedblive med at påstå ingen ser islam som den virkelig er.
All Articles Copyright © 2007-2009 Dr. Andrew Bostom – used with permission.
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Andrew G. Bostom, M.D., M.S. (Providence, RI), is the author of the highly acclaimed The Legacy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims. More on his work can be found at www.andrewbostom.org, including a preview of his eagerly anticipated forthcoming book, The Legacy of Islamic Antisemitism: From Sacred Texts to Solemn History.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails