torsdag den 18. juni 2009

Giv Agt! Verdenregering er på vej!

Verdensregering på vej!

Henry Lamb

I mere end tyve år har de politisk korrekte venstreorienterede elitære gjort nar af"black helicopter crowd" (Den stygge ulv kommer) når ordet "verdensregering" blev ytret. Global verdensledelse er imidlertid et fuldstændigt acceptabelt sprogbrug i FN, der siger, at det er helt anderledes end "verdensregering." Ifølge FN er "Verdensledelse" (ordet ledelse stammer fra det græske verbum (kubernao) der betyder, at styre og blev benyttet første gang i en metaforisk betydning af Plato, Derfra til latin og videre til mange andre sprog), er ikke regering - "det er et overordnet regelsæt, institutioner og praksiser der begrænser det enkelte individs handlemåde, ligesom organisationers og selskabers handlemåder begrænses." (UNDP Human Develpoment Report 1999, side 34).

Enhver institution der har magten til at indføre regler og begrænsninger i det enkelte individs opførsel, og hos organisationer og selskaber må være en regering. Når disse regler så indføres på verdensbasis da må det være en verdensregering.

Forskellen mellem "global ledelse" og "verdensregering," er at sammenligne med forskellen på voldtægt og voldtægt ved et stævnemøde. Det hele begynder med forførelse; og det ender i vold.

Hvis der nogensinde har været tvivl om Præsident Obama's tilbøjelighed hen mod global ledelseer denne tvivl blevet fjernet ved de valg han har gjort til sine ministre. Hillary Clinton roste Walter Cronkite's opnåelse af World Federalist Association's "Global ledelse" prisen. Som udenrigsminister vil hun lede USA som værende en landsby i det globale samfund under FN's ledelse.

FN ambassadøren Susan Rice, der arbejdede med Strobe Talbot ved Brooking Institution vil være hovedpersonen dr skal sørge for at USA støtter denne agenda om "Global ledelse."

Helt afgørende. blandt de regler der er nødvendige for at global ledelse er en magfuld realitet, er magten til at kontrollere hver nations brug af energi. Kyoto protokolen der blev rost af Bill Clinton og Al Gore havde dette formål. Til præsident Bush's ros nægtede han at underlægge USA denne FN Traktat. Obama har lovet at ændre USA stilling til en form for underkastelse under en ny FN Klimaforandrings Traktat der nu er under udarbejdelse.

Obama's repræsentant ved klimaforandrings forhandlingerne i Polen var John Kerry, der blev udsendt for at forsikre de delegerede fra hele verden om at den nye administration helt og fuldt vil støtte alle de energibegrænsninger FN beslutter at indføre.

Tag ikke fejl; klimaforandringstraktaten vil i alvorlig grad begrænse forsyningen af fossile energi som er til rådighed i USA ved at begrænse den tilladte mængde af udledt CO2. Redskabet til at håndhæve vil koste meget dyrt. James Sensenbrenner sagde til en forsamling ved mødet i Polen at den nye traktat ville få prisen på benzin til at stige til 10 dollars pr. gallon. I tilgift vil et globalt handelssystem begrænse, i irriterende grad, den mængde CO2 der må udledes af alle energibrugere og hvis det overskrides falder der bøder. Såvel begrænsningen som bøden skal bestemmes af FN, derved får FN kontrol over energiforbruget i enhver nation.

Kyoto Protokolen har allerede skabt princippet om "almindeligt men differentieret" ansvar, hvilket betyder at de udviklede lande skal indgå i juridisk bindende begrænninger - mens mere end 150 nationer ikke skal have disse bindende begrænsinger. Gennem denne mekanisme kan FN effektivt omfordele verdens velstand for at sikre at alt alle mennesker får lige stort udbytte af jordens ressourcer. Denne målsætning står i en masse FN traktater og dokumenter om den anbefalede politik.

Der er en hel parade at andre FN traktater og anbefalinger til politik klar til godkendelse af den nye administration. Konventionen om 'Lov om havets brug,' Konventionen om Børns Rettigheder, og Konventionen om Fjernelsen af alle former for diskrimination mod Kvinder for blot at nævne nogle få. Obama har allerede været talsmand for FN's Millennium Målsætning, der inkluderer en trefoldig forøgelse af USA's bidrag til FN's internationale hjælpeprogrammer. Obama forventes også at underlægge USA den Internationale Kriminal Ret, som George Bush nægtede at indgå i.

Global ledelse medførte mange store stridigheder under Clinton årene, men blev midlertidig sat til side af George Bush og Republikanerne i Kongressen. Med en ny, udvidet Demokratisk majoritet til støtte for Obamas agressive globale ledelses håb er vor nationale suverænitet på randen til af forsvinde. Den globale økonomiske nedtur skaber den fuldkomne ramme for et globalt svar. G20 mødet i Washington igangsatte de sidste forhandlinger for at skabe en ny global finansiel mekanisme til at kontrollere pengestrømmene rundt om på kloden.

Mens de der går ind for global ledelse latterliggjorde og lo af "black helicopter" iagttagerne nærmer de sig stille og roligt opfyldelsen af deres målsætning. Intetsteds i FN's "Globale ledelse" agenda er der plads til, eller henvisning til, de fundamentale principper om at en regering er grundlagt på folkets stemme, som den kommer til udtryk ved stemmeurnerne.

Global ledelse siger at brug af jord skal kontrolleres af regeringen; denne udtalelse skal reguleres af loven; at handel skal reguleres af regeringen; at uddannelse og opdragelse af børn skal være regeringens ansvar; at kun FN har autoriteten til at regulere fremstilingen, brugen og fordelingen af våben.

Dette er 'Global Ledelse.'

Det er denne "forandring" Obama lovede; det er den forandring han vil levere.

Henry Lamb Henry Lamb. Andre artikler af Henry Lamb ved klik

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails