tirsdag den 23. juni 2009

Idag er vi alle iranere

I dag er vi alle iranere


"De som gør fredelig revolution umulig vil gøre voldelig revolution uundgåelig." John F. Kennedy

I dag er alle iranere i udlandet samlet i solidaritet med det iranske folk i Iran. Idag skal vi stå op for at lade verden høre vor evindelige forhåbning om et frit og demokratisk Iran. I dag forpligter vi os selv, under guddommelig inspiration til at stille os på iranernes side i Iran og lade deres stemme lyde som et ekko på Kloden. I dag skaber vi historien, endnu engang.

Det er livsvigtigt at frihedselskende folk, regeringer og medier samler sig bag det iranske folk for at afslutte det tyranniske mullahkrati der er en svøbe i Iran som resten af verden. Det iranske folk selv er klar til og besluttede på at fjerne den islamiske cancer fra deres land. USA og Israel og andre demokratier har en masse på spil for at det må lykkes det iranske folk at få succes med at få fjernet den islamiske undertrykkelse og tyranniet.

Situationen i Iran er virkelig alvorlig. Enhver der mener, at sunde fornuftige mennesker på begge sider er engagerede i fællesskab for at sikre de bedste forhold, men som eventuelt vil indgå et kompromis, bedrager sig selv. I visse tilfælde arbejder tiden som en helbreder og måske en løsning på tornede problemer. Dog vil dette problem ikke forsvinde, og tiden ville kun gøre det kataklysmiske fald mere sandsynlig og mere dødelig. Den største chance for at løse hårdknuden er en regimeforandring i Iran.

I mere end 30 år har de frygtløse iranere betalt med deres blod for frihed, uafhængighed og menneskelig værdighed mens verden har set den anden vej og gjort forretning med de islamiske herskere i Iran. For 30 år siden lykkedes det for en fanatisk shia muslim ved navn Ayatollah Khomeini, med hjælp af de vestlige regeringer (med Jimmy Carter i spidsen) af styrte Shahen af Iran under revolutionen i Iran i 1979. (Se også denne artikel på synopsis - og gys)

Khomeini lovede iranerne Himlen, men han skabte Helvede på jord, og Iran blev en bastion for islamisk fundamentalisme og terrorisme. Lige siden er titusinder af politiske aktivister blevet dræbt eller fængslet. Titusinder af oppositionsgrupper, kvinder, etniske og relgiøse mindretal er blevet underkastet umenneskelig behandling og titusinder af politiske fanger tilbringer deres dyrebare liv i de middelalderlige barbariske islamiske fangekældre i den Islamiske Republik.

Siden 1979 har den ulovlige regering i Den Islamiske Republik ført en brutal krig mod hele befolkningsgrupper i Iran, der har kæmpet for deres individuelle og religiøse frihed. Til trods for titusinder af politiske henrettelser og andre brutale misgerninger og årevis med terrorstyre er det ikke lykkkedes for islamisterne at fjerne den demokratiske bevægelse i Iran.

Vi giver ære til Martin Luther King Jr. for hans udtalelse i Birmingham fængslet, "Uretfærdighed overalt er en trussel mod retfærdighed alle vegne." At kræve retfærd for andre betød livet for ham. Han forlod sit fødested i Georgia og endte i fængsel i det dengang hykleriske Syden, Birmingham, Alabama. Vi "iranere" skal gøre det samme. Vi skal kræve retfærdighed for vore medkombattanter der lider under det islamofascistiske åg i Iran.

Vi skal også huske det eksempel som den irsk/amerikanske præsident John F. Kennedy satte da han så den kommunistiske 'Mur af Skam' i Berlin, og udtalte, "Ich bin ein Berliner" - "Jeg er berliner." Ved denne udtalelse hjalp han med til at samle frie mennesker over hele verden for at få den mur brudt ned og skabte et momentum der endelig fejede det totalitære kommunistiske murbyggeri i affaldsdyngen.

Endnu en stor amerikansk præsident, Ronald Reagan, stillede sig på frihedens side med det polske folk.

"Den polske nation der har sit talerør med Solidaritet har fremvist et af de mest klare og tapreste øjeblikke i moderne historie. Polens folk har givet os et uafrysteligt eksempel på mod og hengivenhed til frihedsværdierne i trods mod en hensynsløs opposition. Overladt til sig selv ville de polske folk nyde en fødsel i frihed. Men der er nogle som er imod frihedstanken, der er intolerante overfor national uafhængighed og fjendtlige overfor de europæiske demokrativærdier og herskende lov."

Historien fortæller at Reagans beslutning om at stille sig helt og aldeles på det polske folks side vedrørende frihed - og få det kommunistiske system til at falde - var den rigtige. Reagan førte og inspirerede polakkerne til at fortsætte kampen med det resultat at halvdelen af Europa blev befriet fra jernnævens dominans - Sovjetunionen.

Selv EU har bedt de islamiske myndigheder om at undersøge påstandene om valgsvindel i Irans præsidentvalg, og har udtrykt bekymring over Teherans behandling af de protesterende. Tysklands Angela Merkel har taget et meget hårdere standpunkt end præsident Obama ved at kalde undertrykkelsen "fuldstændig uacceptabelt," mens det Obama har kunnet mande sig op til er "virkeligt bekymrende." (video her)

Præsident Obamas tøvende kommentarer klargør kun alt for tydeligt hans fundamentale misforståelse af det islamiske regimes natur. Det synes som om at præsident Obama vil svigte det iranske folk som Jimmy Carter gjorde 3 årtier forinden. Senator John McCain, Obamas rival i sidste års valg, beskrev præsidentens svar som "lunken" og hånede ham for at forlade USA "fundamentale principper." Det iranske folk forventer ikke at amerikanerne kommer til Iran og kæmper for dem. Enhver anstændig og frihedselskende nation ved, at det iranske folk har ret til, og pligt til, selv at forandre deres regeringsform. Hvad amerikanerne kan gøre for det iranske folk er at give dem deres støtte, ikke at kæmpe på deres vegne, men at stille sig på deres side og opmuntre dem i deres kamp.

Vi iranere blandt verdens frie folk, den højt besungne frihed, hvor sindet er klar til oplysning, og hvert individ ved at er man født som menneske fortjener man også derved friheden. Det er indenfor denne åbne forståelse af frihed at alle og enhver kan udvikle sig til sit bedste. Når et individ er på toppen af sin ydeevne, har menneskeheden det bedst.

I dag rækker vi ud over os selv. I dag vil vi have vor egen standard. I dag står vi ranke og erklærer vor evige forpligtelse til befrielse af Iran og dets indbyggere. I dag marcherer vi til støtte for de tapre og modige mennesker i Iran. I dag er vor demonstration inspireret af demonstrationern hos det iranske folk mod diktaturet og barbariet i Den islamiske Republik. Vi vil demonstrere indtil hver iraner er fri.

I dag er vi alle iranere.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails