fredag den 17. juni 2011

Beskidte hemmeligheder fra venstrefløjen

De beskidte hemmeligheder fra barndommen

Robin of Berkeley
Advarsel: Seksuelt indhold


For år tilbage var der en opflammende artikel i vor lokale gratisavis. Den havde titlen: Berkeleys Beskidte Lille Hemmelighed!

Artiklen påviste et upåagtet aspekt ved 60'erne, et der ikke læres om i de nærmest hædrende historiebøger. Den beskidte lille hemmelig var det udbredte misbrug af børn.


Mens forældrene indtog rigelige mængder af stoffer, når de drog af sted for at holde lejr og demonstrere, var der ingen til at se efter børnene. Med den kollektive levevis var det den nyeste beboer, der nød fordel af al den frihed, og til måske at jagte de små. Og med kernefamilien som et undertrykkende relikvie fra fortiden, da havde forkvaklede elskere og andre let adgang til børn.
Med 60'erne nu overstået har de progressive så opgivet deres korruption af den uskyldige? Nej, de er blot mere snedige. De camouflerer deres misbrug under luftige talemåder såsom "diversitet" og social retfærdighed."


Ligesom en kamæleon er venstrefløjen en mester i at skifte. De radikale ændrer deres fremtoning så den passer til tiderne. Venstrefløjen har forvandlet sig i mange forskellige livsformer siden den slog rod med Marx.

I 60'erne var de progressive åbenlyst revolutionære. De var Black Panthers der bar maskingeværer og lod som de var trætte af alt militært, de var Symbiones Liberation Army og de var Weather Underground med deres blodige ødelæggelsesspor.

Da de radikale voksede op infiltrerede mange af dem universiteterne, skolerne, medierne og regeringen. Selv kirkerne og synagogerne har ikke være immune. Faktisk har venstreorienterede slanget sig vej gennem ethvert aspekt af samfundet.


Nu lader Bill Ayers typerne og Van Jones typerne i verden sig maskere som mænd med pletfri karakterer. Ayers, den hjemlige terrorist og skøre bombemand, har ændret sig til Dr. Ayers, en godt betalt professor i Uddannelse.


Ayers var klog nok til at vide, hvad ethvert totalitært regime forstår: Kontroller befolkningen, hav fokus på børnene. Det er derfor SS i Tyskland gav lov til at børn over 10 måtte slutte sig til Hitler Jugend.


Fremfor direkte at rekruttere børn som soldater har venstrefløjen gjort noget meget mere nederdrægtigt: Venstrefløjen forgifter børnenes sind gennem, for eksempel, alt det 'affald' der sendes i medierne. Men mens børn kan slukke for tossekassen er der intet de eller deres forældre kan gøre når de offentlige skoler bliver til korruptionens værktøj. Bevis A: "Se uddannelse."


I dagens offentlige skoler bliver børnene oversvømmet med seksuelt materiale. Vi taler ikke om seksualundervisning, men sexgennemblødning.


Grundlaget for nedbrydningen af børns sind gennem seksualundervisning blev indført for ca. 100 år siden af Tysklands Frankfurter Skole. Socialisterne iværksatte en kulturel revolution for at fordærve Vesten i en så slem grad det den ville "stinke," med deres egne ord. Nogle af deres metoder ville være ødelæggende for familien, fjerne magten fra forældrene og påtvinge seksualundervisning i skolerne.


Seksualundervisningen er muteret fra, i min tid, tegnefilm om sædceller der svømmer frem mod ægget til en direkte voldelig krænkelse af børnenes uskyld. Ni-årige lærer at sætte kondomer på bananer: børn i mellemskolen krymper sig under talerne om kønsskifteoperationer. I de højere klasser er der masser af gratis kondomer til fri anvendelse.


Forbundsregeringen og progressive stater, som Californien, er de helt store heppekor for at børn skal blive seksuelle junkier. Det Een Verden elskende FN har ringlet med proklamationer der erklærer "børns ret til masturbation."


Den seksuelle fordybelse og overflod i dagens offentlige skoler stimulerer ikke kun børnene til at eksperimente med det modsatte køn; den opmuntrer dem til at overveje en bøsse eller biseksuel livsstil, eller en livsstil med masser af elskere.


Det at være bøsse synes mere og mere tiltrækkende når skolerne afholder forsamlinger, hvor bøsselærere og teenagerne tilbyder vejledning og støtte. Og alle de specielle services og opmærksomhed har virket som en slags magnetisk tiltrækning på nogle børn, der bare længes efter en identitet og et tilhørsforhold. (Et udmærket eksempel, se her.)


Der er faktisk et ord for hvad skolerne foretager sig; det er en slags rekruttering for noget der kaldes "queering." (homoseksuelt). Dette udtryk blev rigtig kendt efter at Obama udnævnte Kevin Jennings som sin Skole Zar. Jennings blev berygtet i Massachusetts for hans "queering" af teenagere ved at instruere dem i øvelser med fisting og water sport. (Se disse artikler om Jennings på synopsis, 1 og 2 og 3.)


Men nyhederne bliver værre endnu. Det seneste skrupskøre (og det mener jeg virkelig) er at undervise i "kønsdiversitet" for børn så unge som 5 år. Kønsdiversitet betyder at da et køn er en social konstruktion, kan børn gratis ændre deres køn når ånden byder dem det.


En Oakland offentlig grundskole holdt fornylig en todages seminar om kønsdiversitet. Børnehavebørn og op til 1. klasses børn udforskede spørgsmålet, "Dreng, Pige eller Begge Dele?" samtidig med at man gennemgik billedbogen "Min Prinsesse Dreng."
 Elever i de lidt højere klasser bliver informeret om at kønsdiversitet er naturligt; at det forekommer overalt i naturen og i dyreriget. Man får serveret sangen:"All I want to be is me," mens de får at vide, at de "kan være en dreng, en pige, begge dele eller ingen." Og medmindre du mener denne form for hjernevask kun finder sted i Berkeley og Oakland, så er der altså nationale organisationer der arbejder hårdt for at få bragt det til en klasseværelse i din nærhed. 

De progressive offentliggør selvfølgelig ikke, at en sådan optræning som "queering" er det samme som at gradbøje kønnet. I klassisk dobbelttydig tale indpakker de programmerne i noble talemåder såsom "sikkerheds træning," og "anti- forhånelse." (Således er Kevin Jennings stilling i Obama administrationen omhyggeligt blevet omformet til "Assisterende ministersekretær i kontoret for sikre og stoffrie skoler.")


Men mens optræningen angiveligt skulle handle om sikkerhed bliver der hurtigt sat fokus på seksuelle minoriteter. Der er ingen hjælp til det kristne barn der forhånes for hans tro, eller den tilbageholdende teenager der drilles skånselsløst for at vente til ægteskabet er indgået.


På en eller anden måde vender 'sikkerhedsproblemerne' altid tilbage til - bøsse, biseksuel eller transseksuel ungdom. Måske er dette en måde at kontrollere, og intimidere det seksuelle flertal, man tvinger dermed mere tale om sex ind i pensum.


Uanset, hvordan venstrefløjen 'spinner' det, da bliver børn tvunget til at lytte til den ene ubehagelige, afskyelige snak om sex efter den anden. Det er heller ikke uddannelse. Det er faktisk statssanktioneret misbrug af børn.
 


Dette er endnu en af venstrefløjens beskidte små hemmeligheder: Den lethed, hvormed de vil bruge og misbruge børn for fremme af deres radikale agenda. Tilbage i 60'erne var hemmeligheden ødelæggelsen af børn på steder som Berkeley. I dag er det den udbredte udnyttelse af børn i de offentlige skoler.


Forkastelig seksuel opførsel er ikke kun at Onkel Henry befamler og stiller sig an. Misbrug eksisterer i en mangfoldighed fra at udsætte børn for upassende seksuelt materiale og stille dem seksuelle spørgsmål, der kan være for påtrængende, og så hele vejen til incest og voldtægt.


Læg mærke til de foruroligende paralleller mellem den ulækre onkel og nutidens skoler. Onkel Henry kan tvinge et barn til at se på pornografi; hvordan er det anderledes i et barns sind, end det at man kræver at et barn skal sidde og overhøre seksuelle samtaler og se film, og det begynder i grundskolen.


Den forkvaklede slægtning vil belære barnet om at sex er dejligt; og at han kun gør det for barnets egen skyld. Bemærk ligheden med læreren, der rådgiver børn om at det er helt i orden, endog ønskeligt, at have sex med hvem som helst; at børn faktisk har en "ret" til det.

Misbrug sker ofte i det skjulte, med misdæderen der fordrejer og forvrænger sin sande hensigt. Bemærk parallellen med lærerne der introducerer chokerende og forvirrende seksuel information til børn, uden forældrene er klar over det.

Selvfølgelig har venstrefløjen arbejdet på overtid for at sørge for at forældrene ikke er med i spillet. Venstreorienterede domstole har bestemt, at forældre ikke skal underrettes eller give tilladelse til sexsamtaler. I skolerne i dag har forældre kun lidt eller intet at skulle have sagt med hensyn til, hvad deres børn præsenteres for.


Lærerne tvangsfodrer børnene med et konstant måltid af seksuel information og fordærver dem. Når det drejer sig om den ulækre onkel da ved de fleste børn, på en eller anden vis, at det slægtningen foretager sig er forkert.

Men lærerne er myndighedspersoner; de er vogtere for offentlighedens tillid. Skolerne krænker denne tillid og misbruger deres magt ved at hjernevaske børnene. Og det er sådan hjernevasken virker: Tving en person til at være i en usikker situation, hvor propagandaen gentages igen og igen, indtil til sidst ofret bliver følelsesløs og medgørlig.


Ved at holde fokus på ungdommen skaber venstrefløjen det fuldkomne offer. Seksuelt misbrugte børn mister deres evne til at sige NEJ -- eller blot erkende, hvornår det er passende at sige nej. Udsæt dem for sex som meget unge, og der indplantes permanente billeder i deres hjerner, nogle der stimulerer dem til at være opsatte på spændingen, seksuelt eller anden vis.

Seksualiseringen af skolebørn er ikke kun om forskelle i holdninger mellem højre- og venstrefløjen. Det er forskellen på rigtigt og forkert.

At lære skolebørn at have fokus på lyst; lokke dem til at forsøge sig med seksuelle gerninger der kan gøre dem syge, endog slå dem ihjel; give dem ret til kønsskifte....Er der mon en person med et sundt sind der ikke kan se at dette bare er noget så upassende; at det er direkte nederdrægtigt ondt.

De som står i spidsen for seksualiseringen er børn er vor postmoderne Frankensteinere; de har skabt sindssyge planer om at stjæle vore børns kroppe og sjæle.

Hvorfor dog? Af mange årsager: Kulturel Marxisme; social kontrol; desensibilisering.... måske fordi det samme blev gjort mod dem da de var for unge til at sige fra; måske mangel på stærke arme til at vogte og vejlede dem, blev de ofre for misbrug og mangel på omsorg i de smadrede familier og kollektiver for så lang tid siden.
 


Dette er den endelige arv hos det misbrugte barn: At han kan benytte sin smerte til at hjælpe andre. Han kan blive et lys for de som befinder sig i mørket.

Eller han kan gøre det modsatte: Han kan selv blive i mørket; han kan vokse op til at blive et uhyre. Og i dagens progressive klasseværelse, under en forestilling om retfærdighed og rimelighed, kan han udføre monstrøse ting overfor andre.

http://www.americanthinker.com/2011/05/the_lefts_dirty_little_secret.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails