mandag den 20. juni 2011

Voldtægt og plyndring med Koranens velsignelse

Voldtaget, udplyndret i den muslimske verden


Udplyndring af ejendele, liv og værdigheden hos kristne i den islamiske verden: Er dette blot noget der sker tilfældigt, et resultat af det som i Vesten opfattes som hovedårsagen - fattigdom, uvidenhed, fortørnelse - eller er det noget systematisk, i overensstemmelse med ideologien?

Lad os se på de sidste nyheder fra den muslimske verden:
  • Pakistan: Muslimske jordbesiddere benyttede traktorer til at pløje hen over en kristen begravelsesplads for ulovligt at kunne overtage jorden. En ung kristen mor blev voldtaget af seks mænd. "I begge tilfælde, dækkede politiet over misdæderne." 
  • Irak: En ung kristen blev bortført og halshugget: Hans familie kunne ikke betale de 70000 euros der krævedes i løsepenge. "Mordet havde til hensigt at intimidere kristne således, at de i fremtiden ville være hurtigere til at opfylde løsepengekravene."
  • Egypten: Kristne piger bliver fortsat bortført og tvunget til omvendelse eller blive konkubiner (hvilket næsten er det sdamme), og de holdes som i "praksis som slaver."
Intet af dette kan overraske når man lytter til en populær muslimsk prædikant  Abu Ishaq al-Huwaini:
Hvis blot vi kan udføre en jihad invasion mindst en gang om året, eller hvis muligt to eller tre gange, da vil mange mennesker på jorden blive muslimer. Og hvis nogen forhindrer vor dawa eller står os i vejen, så skal vi dræbe dem eller tage som gidsler og konfiskere deres velstand, deres kvinder og deres børn. Sådanne kampe vil fylde Mujahids' lommer der kan vende hjem med 3 eller 4 slaver, 3 eller 4 kvinder og 3 eller 4 børn. Dette kan være en yderst gunstig forretning, hvis man ganger hvert hoved med 300 eller 400 dirham.

Dette kan være som et økonomisk sikkerhedsnet, hvorved en jihadist, i finansielle svære tider, altid kan sælge et af disse hoveder (slaveri). (Oversat af Nonie Darwish; den originale arabiske tekst her.
Huwaini fremsatte disse skandaløse vurderinger for cirka 18 år siden. Men fordi de er først fornylig er blevet kendt, blev han inviteret på Hikam TV sidste uge for at "klargøre" sin holdning. Forbavsende nok skønt han begyndte med at sige at hans ord "var taget ud af sammenhængen," da fastslog han igen, med et endnu mere direkte sprogbrug, at Islam retfærdiggør plyndring, det at holde slaver og at voldtage vantro.   (Al Youm 7 har hele interviewet, hvoraf jeg har oversat nogle uddrag herunder)

Ifølge Huwaini kan ejendele og mennesker blandt de vantro, der nægter at omvende sig eller betale jizya og leve som underkastede dhimmis, efter muslimer har invaderet og besejret en ikke-muslimsk nation - som følge af en offensiv jihadkrig -  tages som ghanima eller "krigsbytte."


Huwaini citerede Koranen som sin bemyndigelse - og pralede med at den har et helt kapitel, der hedder "krigsbytter" - og Muhammads sunna der er nævnt i den berømte Sahig Muslim hadith, hvor profeten beordrede de muslimske hære til at give ikke-muslimer tre valg: Omvendelse, underkastelse, eller døden/slaveri.

Huwaini sagde de vantro fanger, "krigsbyttet" skulle fordeles blandt de muslimske kombattanter (det vil sige jihadisterne) og bringes til "slavemarkedet, hvor slavepigerne og konkubinerne kunne sælges." De sidstnævnte omtalte han med deres menneskeligt nedværdigende navn i Koranen, ma malakat aymanukum—“hvad din højre hånd ejer! - i denne sammenhæng, sexslaver:
Du går på markedet og køber hende og hun bliver din lovlige mage - dog uden kontrakt, og uden beskyttelse, eller noget der kan ligne det - og det er helt i orden efter ulemaen.
“Med andre ord" konkluderede Huwaini, "når jeg ønsker mig en sexslave - går jeg på markedet og udvælger den kvinde jeg begærer og køber hende."

Huwaini var imidlertid omhyggelig med at understrege, vel for at dæmpe uro, at Islam forbyder muslimer at plyndre og tage som slaver andre muslimer der er afvigende i deres tro eller endog "kætterske" såsom Shiaer. Han benyttede krigen mellem Iran-Irak som eksempel, ved at sige at en Sunni mand ikke har lov at holde som slave og misbruge en Shia kvinde, for "hun er dog stadig muslim og således at betragte som fri."

Uheldigvis er Huwainis indstilling ikke kun "radikal." Man mindes om dengang Sheik Gamal Qutb, blev spurgt på direkte TV om Islam tillod mænd at voldtage deres kvindelige fanger. Den tidligere stormufti fra Islams mest autoritative universitet, Al Azhar - institutitonen der gav os fatwaen om "at voksne må amme" (se denne artikel på synopsis)- nægtede at svare og da han blev presset blev han ubehagelig og gik hurtigt ud at studier.

Lad os nu vende tilbage til de overgreb vi indledte denne klumme med og spørge: I lyset af det nævnte kan det da undre at kristne der lever under Islam rutinemæssigt voldtages og udplyndres, mens det åh så "humanitære" Vesten gaber?

Raymond Ibrahim is associate director of the Middle East Forum and author of The Al Qaeda Reader. He is also the editor of The Muslim Persecution of Christians blog featured at FrontPageMag.com


http://frontpagemag.com/2011/06/02/raped-and-ransacked-in-the-muslim-world-2/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails