torsdag den 9. juni 2011

Koranen forbyder drab ikke sandt?

Forbyder Koranen drab?


Bernie Planck
Islam's Hero to the Rescue
Islam's Helt der frelser
Photo Credit: NewsReal BlogVantro bliver så let bedraget når muslimer citerer Sura 5:32 "....den som dræber en uskyldig, er det som dræbte han hele menneskeheden; og den som frelser en person, er det som om han frelste hele menneskeheden..." Faktisk har vor egen præsident citeret dette vers i sin tale i Cairo den 4. juni 2009.

En læser fra Tennessee der kalder sig "Lys" efterlod denne kommentar som svar på min artikel Kun arabere kan være ægte muslimer: (ligger her på synopsis). 
det er ikke sådan at folk ikke forstår meningen, men ikke er villig til at læse det. Når du læser det siger det specifikt intet negativt som du hører fra medierne eller fra andre. For eksempel om det at dræbe fastslår det specifikt at hvis du har til hensigt med vilje at dræbe nogen er det som at dræbe hele menneskeheden, derfor diskvalificerer drab af nogen slags dig fra islam og mennesker der begår disse fejl er ikke uvidende om islam men kategoriseres som islam blot fordi  de kommer derfra. (beklager det hjælpeløse sprogbrug, men sådan var det skrevet)

Der er så mange muslimske fordrejninger og løgne at jeg har lavet en kategori der hedder Islamiske Myter, for at afsløre dem. En af de løgne er at Koranen fordømmer drab.
Nuvel, enten er han med overlæg blevet bedraget eller han kan være en dum muslim der faktisk aldrig har læst Koranen og blot gentager hvad andre fortæller ham er i Koranen, fordi hvad begge disse idioter, Obama og vor muslimske ven fra Tennessee citerede, står ikke i Koranen.


Her følger hvad Koranen faktisk siger i Sura 5:32:


“På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.”

Selv en overfladisk læser vil bemærke denne formaning kun anvendes på "Israels Børn" hvilket vil sige jøderne. Dette skulle ikke gælde og gør det heller ikke for muslimer.

Dette vers tillader jøder at dræbe nogen hvis den person er morder eller hvis den person har spredt uorden i landet, såsom utugt, hor, har ligget på lur mv. Det bør bemærkes at Obama var forkert på den, ordet "uskyldig" er ikke med i det vers.

Og hvordan skulle de som spredte uro straffes? Hvad muslimerne ikke vil citere overfor vantro er det næste vers, 5:33:

"Deres løn, som fører krig mod Allah og Hans udsending og som anstrenger sig for at skabe oprør i landet, skal ene og alene være, at de dræbes eller korsfæstes eller at deres hænder og fødder hugges af på modsat side, eller at de fordrives fra landet. Dette vil være til skændsel for dem i denne verden, og i den kommende vil de lide en svær straf".

(Lad os tage dette med. Islamisk trusselskultur når den er mest tydelig:

34/35: "Undtagen de, som angrer førend I får magt over dem. Vid da, at Allah er Tilgivende, Barmhjertig". synopsis-tilføjelse)

Javist det kan ikke undre at muslimer udelader disse vers, det er jo en forskrift på vold og vildt slagteri. De som bedriver hor, utorskab, tyve og andre skal dræbes eller korsfæstes er have deres hænder og fødder skåret af på´modsat side. Nu beder jeg dig tænke på sidste del. Allah ønsker ikke din højre hånd eller fod skal skære af, eller din venstre hånd og fod men på modsat side. Venstre hånd og højre fod eller højre hånd og venstre fod. Islams Gud ønsker urostiftere skal lide skævt. Er der dig noget mere brutalt og barbarisk end Islam?

Er drab forbudt i Islam? Kun hvis du er en godtroende idiot.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails