søndag den 12. juni 2011

Islam og miljøforkæmpere i tæt samarbejde

Radikale muslimer, miljøforkæmpere og grøn jihad

En special rapport fra AIM Center for Undersøgende JournalistikKeith Ellison, det muslimske kongresmedlem fra Minnesota der udgød tårer i protest over kongreshøringerne om den voksende radikalisering af muslimer i U.S. skrev forordet til en bog med titlen  Den grønne lov: Hvad Islam lærer om at beskytte Planeten. På arabisk betyder "deen" en religiøs læresætning. Foirfatteren til Green Deen er Ibrahim Abdul Matin, Han skrev sin bog for at demonstrere, at der en tæt forbindelse mellem Islam og den moderne miljøbevægelse.

Det viser sig, at Ellison har været et godt vidne til, hvordan muslimer er blevet radikaliseret som soldater ikke blot for en global jihad, men for en "grøn" fremtid. Det er en uhellig alliance der truer vor fremtid, men som ikke får opmærksomhed af medierne, der har en tendens til at tro at radikale muslimer der arbejder med miljøfolk kun kunne være noget positivt.


Ibrahim Abdul Matin.
Det fascinerende er at Matin arbejder i New York borgmester Michael Bloombergs miljøplanlægningsafdeling som politisk rådgiver for New York Citys miljømæssige bæredygtighed, og var en af de muslimer der var med til at fremme ideen om at den nye moske der skulle ligge nær Ground Zero skulle være en 'grøn' moske. Faktisk vier Matin et helt kapitel i sin bog til "Grønne Moskeer" og giver en liste over miljømæssigt gunstige måder der kan og bør anvendes ved hver lokal moske. Som den progressive muslim han beskriver sig selv som, var Keith Ellison meget imponeret over Matins evner og med stolthed besluttede han at støtte hans bog. 


En af årsagerne til at Ellison besluttede at arbejde med Matin var på grund af hans voksende personlige beskæftigelse med den grønne bevægelse, der overraskende nok, er blevet mere populær blandt muslimer. I et interview på DC Green Muslims hjemmeside, kommenterede Ellison at, "min indblanding i politik virkelig er begrundet i mit ønske om at fremme enheden blandt mennesker, forsøge af fremme enigheden mellem Jorden og det skabte og forsøge at fremme retfærdighed."
Ellison er også involveret i en organisation med navnet "Environmental Justice Advocates of Minnesota (EJAM.)" Ellison den første muslimske kongresmand i U.S. historien tror således på grøn islamisk retfærdighed af en slags - en politisk veritabel islamisk økologi. 

Ellison mødte første gang Matin i 2008 ved et muslimsk amerikansk seminar forvalgsmøde i Washington, D.C. Matin var med i "Green for All,"  den samme organisation der blev grundlagt af kommunisten Van Jones for at hjælpe med til at fremme de finansielle 'mirakler' ved den såkaldt Grønne Økonomi. Matin hjalp også med ar organisere Green For All's National Day of Action, der bad om "Grønne Jobs Nu" og som flere end 50000 mennesker overværede.

Ellison var meget imponeret over Matins indflydelse ved mødet: "Ibrahim gjorde opmærksom på en vigtig ting den dag -- at trossamfundet har brug for at være involveret i den grønne begægelse." Han gik videre ved at konkludere i sit forord med at sige at "Green Deen bringer trossamfund ind i miljøbevægelsen ved ændre samtalen fra kendsgerningerne om global opvarmning til den kendsgering at vi alle lever og arbejder sammen her og har et kollektivt ansvar for at holde dette sted rent og sikkert for alle."


Selvom der helt sikkert ikke er nogen småsnakken over præcis hvad et Kalifat kan være, især med hensyn til hvordan Sunnier og Shiaer betragter det, eller hvor nært det er knyttet til indførelsen af Sharia Lov,  - Islamisk totalitarisme, - terrorisme og vold, da er det et ord der ofte dukker op i Matins Green Deen. Matin oversætter harmløst ordet "Kalif" til blot at betyde "Tjener" en meget miljøbevidst korrekt udtryk. Mens dette måske kan tilfredsstille miljøbevidstheden hos moderne elitære i Vesten er denne definition selvfølgelig så langt, langt bort fra, hvordan det meste af den muslimske historie har opfattet dette ord.


Uanset hvordan en muslim kan eller ikke kan være, da skal kalifatet stadig være en Islamisk Teokratisk Stat per definition, under Allahs herredømme. Skønt Matin fastholder at han skrev bogen for at hjælpe med til at lave om på det at muslimer bliver betragtet som terrorister fremfor miljøforkæmperne da udstiller han i hele bogen den ide at "jorden er en moske." Dette betyder at miljøholismen der fremføres af Matin nødvendigves skal være underlagt Allahs totalitære myndighed over jorden. 

Med andre ord, miljøholismen og islamisk totalitarisme går hånd i hånd i Matin's Green Deen. 

Hemmelig erobring


Hvis hele jorden er en moske som Matin hævder, da er grænserne for Allah, ja netop grønseløse, og dette betyder derfor at amerikanerne skal leve under det Teokratisk diktat af Allah og miljøbevægelsen kan med lethed benyttes sammen med Sharia Lov for at hjælpe Amerika på knæ under islamisk jihadistisk kontrol. Mens mange på venstrefløjen naivt ville betragte sådan en mulighed som ikke sandsynlig, da er det præcis netop noget der ligner det som Det Muslimske Broderskab har i tanke for Amerikas fremtid. I 1991 fremførte det radikale Broderskab at:
 "processen med at slå sig ned ...i Amerika er en form for storjihad i elimineringen og ødelæggelsen af Vestens civilisation indefra og sabotere dens miserable hus ved deres hænder og ved de troende hænder således at det ødelægges og Guds religion vilo være sejrrig over alle andre religioner."


Med andre ord, noget som miljøbevægelsen kan med lethed benyttes som et jihad værktø'j i hænderne på en grøn muslim for at hjælpe med til at sabotere Amerika indefra. Trods alt siger Matin at "muslimer har en personlig forbindelse med farven grøn," og at "Profeten Muhammads yndlingsfarve var grøn."


Mere bekymrende er det at Keith Ellisons pilgrimsrejse til Mekka i 2008 blev betalt af Muslim American Society of Minnesota, der blot er et andet navn for Det Muslimske Broderskab. 

Ellison holder også af at deltage i Hamas demonstrationer og har endog arbejdet med kommunistiske frontgrupper som National Lawyers Guild. Han gik endda engang så langt som til at lovprise terrorgerningerne af Bernardine Dohr - hustru til den berygtede Bill Ayers.

Efter at være konverteret fra Romersk Katolsk til Islam hyldede Ellison også typer som Louis Farrakhan og Nation of Islam i sine universitetsdag. Denne tætte tilknytning til antisemitten Louis Farrakhan og Nation of Islam, sammen med miljøbevægelse, hjælper blot med til at betjene en eksplosiv øko-fascistisk sammensætning der ikke er set siden 1930'erne.
 


Med sådan en skare af karakterer, personer og organisationer i Ellisons følge, kan det vel næppe undre at mistænksomhederne over hans aktiviteter er blevet rejst, selv over noget så tilsyneladende harmløst som at være miljøbevidsthed? Hvilket bringer os tilbage til Matin.

Hvorfor i himlens navn ville Matin ønske Ellisons støtte, hvis det han blot ønsker er at forsøge at vise amerikanerne, at muslimer ikke er terrorister, men er ved at blive progressive miljøforkæmpere? Det bør heller ikke overses at Muslim American Society også anpriser bogen Green Deen. Matin anser endda Malcom X som værende en grøn muslim, han var også en af hans helte som barn, når han plejede at lytte til hans bånd. Sådanne foruroligende forbindelser kaster noget mørke over at Matins Green Deen kan forekomme ligeså 'godartet' som den lyder. 

Hele Matins holdning til energi kan betrages som en grøn muslims apokalyptiske polarisering mellem himmel og helvede. Matin betragter gas, kul og olie som energi fra Helvede, det vil sige fra underverden:
 "det er beskidt, og det er en stor årsag til forurening og klimaforandring. Energi fra Helvede er ikke bæredygtigt; det tages fra Jorden uden at give noget tilbage. Det forstyrrer balancen i universet og er derfor en stor uretfærdighed." 
Som sådan kan det se ud som at energien fra Helvede har brug for at komme under Allahs Kalifats kontrol for at hjælpe med til at bringe en grøn muslimsk social etik til jorden:
"en måde vi med fasthed kan stå op for retfærdighed er ved at afslutte vor afhængighed af olie og kul. Energier fra Helvede er i særlig grad ødelæggende og uretfærdig for folkene og Planeten."
 Fra det ene Helvede til et andet
Med OPEC oliekartellet der i det store og hele drives af Mellemøsten, koblet med miljørestriktioner på hjemmefronten, er jorden måske virkelig ved at blive en gigantisk moske. Værre er det at Matin's Green Deen kun lover at blive mere 'helvedesagtig,' og efterlade Amerika i stigende grad udsat for solens barske påvirkninger, storme og vinde. Dog anser Matin sådanne påvirkninger som en gave fra himlen. For ham er sol og vindkraft Allahs svar på Amerikas energiproblemer:
"energi fra himlen kommer ovenfra. Det er ikke trukket ud af jorden og den er fornyelig...energi fra oven er en gave fra himlen."
Problemet nu er imidlertid at Amerikas elektricitetsforsyningsanlæg ikke er 'smarte' nok endnu til at indarbejde Allahs himmelske gaver i vort energisystem. 

Matin bemærker også med stolthed i sin bog at EPA (US Miljøbeskyttelses Agenturet) har modtaget megen nødvendig hjælp fra en grøn muslim ved navn dr. Aziz Saddiqi. I 1960'erne var Saddqi en ung doktorkandidat der foretog banebrydende forskning i Houston området inden kemi. University of Houston var så imponeret over hans arbejde at han blev tilbudt et arbejde: 

"Snart efter stod han i spidsen for udviklingen af retningslinjer der ville hjælpe U.S. Enviromental Protection Agency til at udføre sin nye mission med at håndhæve loven om Ren Luft."'


Hans kemiske forskning var der meget brug for i begyndelsen for at få EPA sat i gang: 


"I 1973, var EPS kun tre år gammel og forstod ikke til fulde dens magtstilling." 


EPA havde således en masse at lære og leve op til, og dr. Saddiqui var med helt inde i midten lige fra begyndelsen:


"EPS, dens videnskabsforskere og dens partner bureauer havde brug for at blive trænet i, hvordan man overvåger forurening fabriksskorstene og andre almindeligt benyttede industriudledninger." 
Faktisk så det ud til at de alle var sammen om oplæringen i dette, da dr. Saddiqui "måtte lære, hvordan han kunne forklare sin forskning i kemivirksomhed til denne gruppe af regulatorer."

Det må heller ikke glemmes af dr. Saddiqui "også skrev træningsmaterialerne der benyttes til at undervise EPS videnskabsmænd om hvordan man afprøver luft og forureningskontroller." Idag er dr. Saddiqui som leder af det største islamiske samfund i United States ved navn Islamic Society of Greater Houston


Det er helt sikkert betryggende at erfare af EPA havde en grøn muslim til at hjælpe det ud af begyndelsesvanskeligheder og om hvordan man bliver en god regulerende instans. Miljøbevægelsen og det islamiske kalifat arbejder arm i arm sammen om selve grundlagen for EPA, ikke sandt? Grønne hippier og en grøn muslimsk ekspert arbejder ihærdigt sammen for at forsøge at få den fulde magt over de regulerende mekanismer ved Ren Luf Loven, ikke sandt?

Konflikt mellem civilisationer
Uanset hvor uskyldigt og miljøbevidste nogle grønne muslimer kan eller ikke kan forekomme at være i hele dette økologiske eksperiment som Amerika med stor hast ramler videre hen imod, da vil det at indblande verdslige problemer med apokalyptiske bekymringer og løsninger blot være med til at nære radikalismen og den religiøse lidenskab.
 
Det trækker også de naive og godtroende til at gøre ting som de normalt ikke ville gøre. Ved at apokalypsere deres bekymringer og uro, er det lykkedes miljøbevægelsen at tage noget så banalt og neutralt som at behandle naturlige ressourcer og gøre det til en gigantisk verdensomspændende etik af økologisk social retfærdighed der kræver øjeblikkelig handling, hvor man nu er begyndt også at trække muslimerne med.

Det ville klæde muslimer som Ibrahim Abdul Matin og Keith Ellison at tænke efter over forskellene mellem Gaia, der betragtes som Jordens Ånd af miljøbevægelserne, og Allah. Selvom begge har målsætninger der er totalitære, er de på ingen måde de samme. Økologisk panteisme kan ikke blandes med monoteismen, selv om den muslimske religion er symbioliseret ved en halvmåne. 

På et tidspunkt vil de to ideologier kollidere, og skønt jeg normalt ikke indgår væddemål, da ville jeg sætte mine penge på den øgede altødelæggende kraft hos Vestens panteisme. Den har allerede i det store og hele opslugt det jødisk-kristne verdenssyn i Amerika, og den er godt på vej til spytte resterne ud af hvad der er tilbage af det frie markeds kapitalisme.
http://www.familysecuritymatters.org/publications/id.9342/pub_detail.asp

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails