søndag den 19. juni 2011

At lyve har konsekvenser

At lyve har konsekvenser


Hjerneforskere fortæller os, at når hjerner scannes for at se hvilke områder der lyser op, da er disse hjernescanninger anderledes når der fortælles en løgn fremfor sandhed. Selv uden hjernescanning burde det være åbenbart, at de som lever, hvor der tilskyndes til sandhed lever i et samfund baseret på tillid. De som er vant til at leve i en kultur, hvor løgn er en del af det at overleve resignerer overfor løgnen, men er ikke lykkelige.


Tillid og sandhed går hånd i hånd. Som børn lærer vi, enten at stole på vore forældre og deres tillidsfuldhed, eller vi lærer tidligt at det at lyve er den eneste vej til overlevelse eller undgå straf.


Nogle af vore første monoteistiske religioner var med til at fremme sandhed fremfor løgne. Zoroaster, Irans første grundlæggende profet (længe før Islam) betragtede løgne som den allermest katastrofale handlemåde for samfundet. Han identificerede "løgnen" med Guds skygge, Ahriman (eller Satan). Både judaismen og Kristendommen har fremmet troværdighed og sandhed, hvilket er grunden til at vi sværger at sige sandheden med hånden på Bibelen. Fra begyndelsen af Vestens samfund, har vi værdsat sandhed som grundlaget for tillid, det civiliserede samfunds grundsten. Uheldigvis er det kun Islam der retfærdiggør det at lyve (tagiyya) deres skrifter.


    Hvorfor lyver mennesker? Man lyver når man er bange for en straf. Børn lyver for deres forældre når de har gjort noget de ved ikke er godt. Hustruer lyver for deres ægemænd når de frygter vold og ægtemænd yver for deres hustruer når de er bange for at kærlighed er ved at smuldre. Regeringer lyver der for deres borgere når de frygter at sandheden vil stille den i et dårligt lys og borgerne lyver for regeringens embedsfolk når de frygter straf. I moderne kulturer med respekt for loven, forventer man sandheden og falsk videnforklaring straffes.

o     Autoritære samfund. Når konger, diktatorer og religiøse gejstlige behersker et samfund, lyver lederne af frygt for offentlighedens vrede og undersåtterne lyver af frygt for deres autoriteter. Straffen for at træde ved siden er drastiske. Dette er samfund med mistillid, og når de endelig falder fra hinanden, gør de det voldeligt. Vi kan blot betragte Mellemøsten for at se dette scenario udfolde sig.


o     Skam og skylds samfund.   Skam er det ældste værktøj i småsamfund eller stammekulturer. Mennesker der udskammes for deres handlinger står overfor at miste deres ære, I skyldssamfund (hvilket er Vestens model) straffer samvittigheden en person uanset om den uheldige handling er kendt eller ej. Denne interne overvågning er et af de stærkeste elementer i det moderne vestlige samfund med individuel ansvar. Uheldigvis kan selv nogle af vore mest kendte personer blive fanget i en løgn, men det finder vi ud af. Det er helt i orden.

o     Problemer med at lyve. I samfund med mistillid (for det meste diktaturer), overtrumfer rygter altid de officielle udtalelser. Dette giver samfund, hvor helt utroligt sludder (konspirationsteorier) er accepteret, fordi de ikke kommer fra de officielle kilder. De mest polpulære konspirationsteoriers udbredelse bevidner dette, teorier der er fornuftstridige og utroværdige:


Tro på at vi ikke blev angrebet af 19 arabiske selvmordere den 9/11; det var en plan, siger de, fra Bush administrationen og israelerne for at sætte arabere i et dårligt lys.


Tro på at Osama bin Laden ikke blev dræbt af US Special styrker, uanset beviset. Dette er endnu et produkt af rygtemøllens styrke og konspirationsteoriernes magt blandt de utænkende masser.


“Ulovliggørelse” gennem løgne er er ækel form for politisk kynisme. Både præsident Obama (rygterne vedrørende hans fødested) og Staten Israel (at den, ikke deres muslimske fjender ikke burde støttes) er målene for politiske ekstremister, på enten den yderste højre-  eller den yderste venstrefløj. Denne deligitimisering kræver, at der lyves og benyttes fejlfyldt logik, og det er et dække for racisme og antisemitisme. Hvis du ikke kan besejre dem, så ulovliggør dem.


o     Alvorlige konsekvenser af at lyve. At stole på den globale rygtemølle fremfor sandheden kan få dødbringende konsekvenser. Diktatorer i Mellemøsten lyver om at uroen er forårsaget af "udlændinge," der opmuntrer pøblen til at angribe amerikanske besøgende, og næsten dræbte en kvindelig journalist, Lara Logan.


Allermest alvorlig ved alt dette er af strømmen af Internet og politisk lyveri i selve U.S., kan rykke vor tillidskultur fra hinanden. Ønsker vi virkelig at leve uden tillid?

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Dr. Laina Farhat-Holzman is an historian, lecturer, and author who also writes for the Santa Cruz Sentinel. You may contact her at Lfarhat102@aol.com or http://www.globalthink.net/. Her latest book is:HOW DO YOU KNOW THAT? A Guide to Critical Thinking about Global Issues,” which will be reviewed on FSM soon.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails