lørdag den 11. juni 2011

Indavl og det islamiske miljø

Indavl: Det islamiske miljøs hjørnesten


Den mørkeste time er lige før daggry. En bred svøbe af denne planet, fra Gibraltarstrædet til Filippinerne, har været holdt i et syntetisk påtvunget nattemørke i næsten 1400 år. Men solopgangen nærmer sig, den kommer hurtigere, end forventet, og dette lys vil være livgivende for mennesket.

Overalt i den vestlige verden kan mennesker se den vilde vold der er en daglig foreteelse i den muslimske verden, og ryster på hovederne i stum forbavselse. En præst i en meget lille kristen menighed i Florida afbrænder en Koran. Uger senere, bogstaveligt talt i den helt modsatte ende af kloden, kører muslimske imamer gennem nabolagene i et køretøj med højttalere, og beder landsbybeboerne om at gøre indsigelse. Landsbybeboerne reagerer og før det hele er overstået er mindst 22 uskyldige mennesker døde for disse menneskers hånd, hvoraf to af dem er halshugget.
Hvordan er dette muligt? Hvordan kan det ske? Hvordan kan menneskelig opførsel og kultur være så monstrøst anderledes? Skyldes denne forskel intet andet, end miljøbetinget genetisk næring af tendenser?

Nej, der er andet i spil. Der er en katalysator -- fraværende i enhver anden kultur på kloden -- der har forgiftet den kulturelle jordbund og således givet en dårlig høst i næsten 1400 år. Katalysatoren er indavl. Som et direkte resultat er den muslimske befolkning mentalt hæmmet i deres udvikling i stor skala.

Alle menneskelige kulturer har strenge forbud mod indavl og blodbeslægtede ægteskaber. Incest er et tabu universelt. Dette er en tydelig antropologisk kendsgerning. Som katolik tilegner jeg dette til det som kaldes "Naturens Lov." Enhvert menneske uden undtagelse er skabt af Gud med en inderlig, medfødt viden om godt og ondt, rigtigt og forkert. At dolke nogen i ryggen uden nogen som helst grund er ligeså forkert her i Lone Tree Colorado som det er i Amazon junglen, som det er på Mongoliets sletter.
 

Men der er en kultur, en "religion" der helt tydeligt går ind for og opmuntrer til blodbeslægtede ægteskaber og indavl. Dette system er Islam og dokumentet der helt entydigt godkender incest er Koranen, især Sura 4 vers 23:
Forbudt for jer (i ægteskab) er: Jeres mødre, jeres døtre og jeres søstre; jeres fastre og mostre; jeres brors døtre og jeres søsters døtre; jeres fostermødre, der har diet jer, og jeres fostersøstre; de piger der er fostret af den samme kvinde som dig, jeres hustruers mødre, døtrene af de hustruer som i har fuldbyrdet ægteskabet med. --Hvis ægteskabet ikke er fuldbyrdet, kan I gifte jer med datteren. Forbudt for dig er også hustruerne til jeres sønner, der er udgået af jeres lænder. I skal heller ikke være gift med to søstre på samme tid -- ødelæg ikke eksisterende ægteskaber.
Det kan lyde som en omfattende liste - det er det ikke. Det er det mest sløve incest forbud i menneskehedens kulturverden. Der er en gigantisk undtagelse: Fætre/kusiner. I den muslimske kultur har ægteskaber mellem fætre og kusiner eksisteret siden dag et. Muhammad selv giftede sig med Zaynab, der var hans faders søsterdatter. Muhammad og Zaynab var førstekusiner i lige linje.

At gifte sig med en fætter/kusine i lige linje i blot en generation er risikofyldt i sig selv. Dette er i praksis derfor enhver anden kultur på kloden forbyder det, og behandler det som et kulturtabu. Når to mennesker kommer sammen, der har så mange ens gener, er chancen for et uønsket tilbagestående spor udtalt hos deres afkom. Når vi nu kender til denne risiko ved blot en generation, så forstå, at muslimer har giftet sig med deres direkte fætter/kusine igen og igen i 1400 år. Sæt dig et øjeblik og overvej den fulde rædselsvækkende tyngde af dette:
 

The Reproductive Health Journal rapporterer følgende om blodbeslægtede i muslimske lande. Hvor en statistisk mulighed er blevet benyttet har jeg altid benyttet den laveste parameter.

Algeriet 22.6%
Bahrain:  39.4%
Egypten (Nord):  20.9%
Egypt (Nubien-Syd): 60.5%
Irak: 47.0%
Jordan:  28.5%
Kuwait: 22.5%
Libanon: 12.8%
Libyen: 48.4%
Mauritanien: 47.2%
Maorocco: 19.9%
Oman: 56.3%
Palæstina: 17.5%
Qatar: 54.0%
Saudi Arabien: 42.1%
Sudan: 44.2%
Syrien: 30.3%
Tunesien: 20.1%
Forenede Arabiske Emirater: 40.0%
Yemen: 40.0%

Muslimske mænd får aldrig lov til at omgås, se, samtale eller på anden vis have kontakt med nogen kvinder udover deres familiers. De har imidlertid lov til at agere som 'oppassere' for deres kvindelige første kusine. Hvis din første kusine er den eneste person af det modsatte køn du nogensinde kommer i kontakt med kan det ikke være en overraskelse af muslimer gifter sig, mere som en regel, end som en undtagelse med denne, ikke sandt?

Ifølge BBC gifter 55% af pakistanske briter sig med en første kusine, og som følge heraf udgør børn af sådanne arrangementer, "lige under en tredjedel" af alle børn i Storbritannien med genetiske defekter, trods det at de kun udgør 3% af det totale antal fødsler

Som et direkte resultat af indavl, er den muslimske befolkning den eneste befolkning på jorden der er mentalt og fysisk i tilbagegang. Deres nedarvede svagheder gør de muslimske befolkninger mere modtagelige for ledere med ondt i sinde og for massemanipulation. Mængden af objektivt bevis der støtter denne påstand er kolossal og åbenbar.
 
Arafat - et resultat af indavl?

Men der er håb. Det er ikke håbløst det hele. I min uddannelse i kvægdrift og avl, var jeg yderst interesseret i timerne om genetik. Et af nøglepunkterne om genetikken hos dyr i landbruget er "hybrid vigor." Dette er det genetiske princip der fastslår at krydsavl med to genetisk forskellige planter eller dyr af samme art giver afkom med forbedret levekraft, og med andre overlegne kvaliteter. Alle planter og dyr har været 'designet' til "at frembringe det bedste hos sig selv," og vort DNA har indbygget sikkerhedsfejlfaktorer til at redigere og korrigere enhver fejl der kryber ind i vort DNA i tidens løb.

Med dette i betragtning, så kan mennesker der nu lever under Islams jernnæve og endelig bliver frigjorte, og kan komme sammen med, elske og gifte sig med den de vælger, således genåbne denne genetiske arvemasse, og dermed tillade hybrid vigor at rense og genskabe den fulde sundhed for deres befolkninger.

". . . et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non conprehenderunt."
 

Ann Barnhardt is a livestock and grain commodity broker and marketing consultant, American patriot, traditional Catholic, and unwitting counter-revolutionary blogger.  She can be reached through her business at www.barnhardt.biz.
http://www.americanthinker.com/2011/04/the_keystone_of_the_islamic_mi.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails