lørdag den 4. juni 2011

Obamas løgnagtighed

Barack Obama - løgneren

Steve McCann

I mine mere end 45 år i forretningsverdenen, både hjemme som på den internationale bane har jeg haft at gøre med et overmåde stort antal forskellige mennesker af alle racer og politiske overbevisninger. Mænd og kvinder der var gennemført ærlige, og mange som ikke havde nogen forestilling om ærlighed og integritet. Blandt dem var der de der ville sige eller gøre hvad som helst for at opnå deres mål, og de ville gøre det med et åbent ansigt og en selvsikker bevidsthed, der ville bedrage den mest godtroende.

Det er kun gennem den smertelige erfaring at man endelig er i stand til at få udviklet en antenne der hurtigt kan scanne disse charlataner.

Mens jeg altid har være klar over, og har skrevet om hans uærlighed efter den tale som præsidenten leverede den 13. april angående forbundsbudgettet, en der var fuld af chokerende løgne, fordrejning og barsk frygtretorik, da skal det siges af Barack Obama er den allermest uærlige, bedrageriske og løgnagtige magtbesiddende person jeg nogensinde har betragtet.
 


Den 'forestilling' var kulminationen af fire år med direkte løgne og narcissisme der i det store og hele er blevet ignoreret af medierne, herunder nogle i den konservative presse og den politiske klasse der holder til tilbage med at kalde hr. Obama det han er med de mest præcise ord: En løgner og en bedrager.

At han benytter sin hudfarve til at intimidere, enten direkte eller gennem insinueringer, de som står hans radikale dagsorden imod, siger blot noget om hans dristighed. Det er åbenbart, at han er sluppet afsted med sin ekarakterbrister hele livet, hjulpet og støtte af spytslikkerne der er omkring ham, således at han er den han er og ikke kan lave om på det.


Spørgsmålet bliver om han er en tvangsløgner eller en sociopat? Definitionen

En sociopat defineres typisk som en person der lyver uophørligt for at sin vilje og gør dette med kun meget lidt hensyn til andre. En sociopat er ofte målrettet (det vil sige - løgnene er målrettet - det bliver gjort for at få sin vilje). Sociopater tager kun lidt hensyn og viser ringe respekt for andres rettigheder og følelser. Sociopater er ofte charmerende og karismatiske, men de benytter deres sociale evner manipulerende og selvcentreret.


En tvangsløgner (notorisk løgner, patologisk løgner):
En tvangsløgner defineres som en person der lyver og ikke kan lade være, det er en vane. Det at lyve er personens normale og refleksive måde at undgå at besvare spørgsmål. For en tvangsløgner er det at fortælle sandheden meget besynderligt og ubehageligt, mens det at lyve føles rigtigt. Det at være tvangsløgner udvikles sædvanligvis i den tidlige barndom, på grund at at være i et miljø, hvor det at lyve er nødvendigt.
 

Jeg kom til United States som en overlever af 2. Verdenskrig. Jeg tilbragte mine tidligste år alene på gaderne i en totalt ødelagt by et eller andet sted i det centrale Europa. For at overleve måtte jeg stjæle mad, hvor jeg kunne og lyve for at overleve. Jeg brugt en god del at mit liv, selv efter at være kommet til Amerika og var blevet adopteret, med at kæmpe mod disse 'medfødte' impulser. Det var en aldrig ophørende kamp med succeser og fiaskoer, men jeg var i stand til endelig at besejre de dæmoner.


Det jeg siger om Barack Obama gør jeg ikke med et muntert hjerte, men fordi jeg virkelig frygter for dette store land, og kan - ikke blot udfra personlig erfaring, men i mit samvær med andre, genkende de kedelige træk hos en person hvis eneste interesse er ham selv, og hans medfødte radikale ideologi, der som sin krumtap vil forvandle landet til en halv-totalitær stat med alle anvendelige midler.


I United States vises der stor ærbødighed for den som sidder i Det Hvide Hus. Det er ganske forståeligt, da den person ikke kun er den øverstbefalende officer for landet, men også statsoverhovedet der repræsenterer landet rundt om på kloden. Præsidentens handlinger og adfærd angiver tonen for, ikke kun den politiske klasse, men for landet som et hele. I århundredernes løb har der været mange fremragende, men også nogle få uduelige der har været præsident.
I dag er der så megen magt lagt i præsidentens kontor i United States, at ære og integritet skal være selve kendetegnet for en præsident. Det er det ikke hos Barack Obama; han kan muligvis være den allermest uærlige og uoprigtige besidder af Det Ovale Kontor i historien, og han vil gøre mere skade for nationen end alle hans forgængere tilsammen.


Hans fejltagelser kan ikke længere undskyldes af denne historiske ærbødighed eller frygtsomhed gennem raceoprindelse, med eufemismer af spin, hindringer, fabrikationer eller politik der benyttes for at undgå sandheden.
 
Obama er yderst dygtig til at udnytte berømthedskulturen der i overvældende grad har besat samfundet ligeom ødelæggelsen af uddannelsessystemet der har skabt en generation af flere og flere borgere der ikke kender deres egen historie, kultur som de historiske etiske standarder med baggrund i jødisk-kristen lære.


Samtidig med at fremtiden for landet hænger sammen med at der på dramatisk vis ændres på økonomien, og den måde landet ledes på, så kan det ikke gøres med mindre  politikere og gennemsnitsborgere med stor kraft udfordrer og giver svar på løgnene  og rænkespillet ved Baraqck Obama og hans allierede, og det skal gøres uden frygt for hvad der kunne blive sagt om dem eller til dem. 

For mit vedkommende har jeg allerede erfaret det som er langt værre, end noget der kunne siges eller er blevet sagt mod mig. Min eneste bekymring er velfærden for mine landsmænd, og det ædleste eksperimet i menneskehedens historie: United States. 

http://www.americanthinker.com/2011/04/the_mendacity_of_barack_obama.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails