onsdag den 15. juni 2011

Religion og frihed - en gåde

Islam er en gådeEn ordbog definerer religion som; "Menneskets udtryk for overbevisning om og ærbødighed for en overmenneskeligt magt der anerkendes som skaberen og lederen af universet." Ved en sådan definition kvalificerer Islam sig som en religion, ligesom så mange andre. En så bred definition er dobbelttydig og der bør defineres yderligere i betragtning af specifikke læresætninger og den praksis som troen medfører.

Blot fordi nogen, eller nogle mennesker siger at de tror på en overmenneskelig guddom og viser denne ærbødighed, har troen derfor en priviligeret status som religion?Det er udbredt formodet at religion drejer sig om vigtige emner ved dagliglivet, og om ting der går ud over det. Religion menes at udøve en civiliserende indflydelse ved at skabe orden i det sociale liv, fremme åndeligheden og som en tilskyndelse til en palet af menneskelig dyder. Zoroaster, for eksempel, baserede sin tro på en triade af guddommelige tanker, guddommelige tale, og guddommelige gerninger: Moses klargjorde sin tro ved De Ti Bud; og Jesus lod kærligheden være selve kernen i hans religion. 

Mange mennesker vender sig til religion ved at den giver dem tryghed og et 'livskompas.' Det er disse formodede gavnlige virkninger af religion der giver den er særstatus. Dog har bekymring for at religion går for vidt ført samfund til at indføre sikkerhedsbarrierer mod netop denne mulighed. Nogle for eksempel, frygtede at Kristus var en oprørsstiftende jøde der kun ville udfordre de herskende romere. Måske for at udjævne denne frygt proklamerede Kristus "Giv Kejseren hvad Kejseren er, og Gud hvad Guds er." Lige op til i dag er der de som stadig mener at Kristus blot var en socialrevolutionær,
I tilfældet Islam er der slet ingen tvivl overhovedet. Moskeen og Staten var en og samme lige fra begyndelsen. Under sin levetid var Muhammed legemliggjort i alle tre grene af verdens verdslige styre - den lovgivende, den dømmende og den udøvende - ligesom på det religiøse. Som Allahs budbringer formidlede han Allahs love og implementerede Allahs design. Han foreskrev også en række religiøse instruktioner for den trofastes åndelige li v.

Efter Muhammad fortsatte det islamiske styre ved Kaliffer og Imamer. Lige til i dag, hvor det er muligt, styrer Islam Staten, enten direkte som det er tilfældet i Saudi Arabien eller indirekte som f.eks. Den Islamiske Republik Iran.

Når religion krydser den grænse der adskiller den fra Staten opstår der alvorlige problemer. I tilfældet Islam, er 'folkets styre, ved folket og for folket' erstattet af Allahs styre, at den som er trofast overfor Allah glæder Allah.

Der opstår andre problemer. Frihed, der er så hyldet af demokratierne, er udskiftet med underkastelse - ubetinget lydighed og troskab over for diktaterne og forskrifterne af den alvidende og alvise Allah. Det er denne totale form af underkastelse der, blandt så meget andet, har tilskyndet muslimerne til systematisk at nedbrænde biblioteker i de lande de invaderede. (læs denne artikel om biblioteket i Alexandria her på synopsis).
De retfærdiggjorde deres handlinger ved at fremføre at Koranen den fuldstændige, fejlfri bog fra Allah indeholdt al fuldkommen kundskab som menneskeheden har brug for. Selv i dag bliver bøger forbudt de steder Islam hersker, aviser og tidsskrifter bliver enten systematisk censureret eller lukke, og andre trykte medier blokeres metodisk.

Foragten for den frie forskning og det at stille spørgsmål er sammenfattet i udtalels en fra Muhammad, “Al-elmo noghtatan katharoho al-jaheloon”Kundskab er kun et punktum, der bliver større ved den ignorante.

Når først friheden overgiver sig til underkastelsen, dukker en række alvorlige konsekvenser op. Individet bliver ikke andet end et lille, passivt lydigt redskab for Allah og hans syn på sig selv og hans liv forandrer sig drastisk. Når man en gang underlægger sig den almægtige, alvidende, så er man også frigjort fra ansvaret for at planlægge og styre sit eget liv.

Der er en betragtelig tiltrækningskraft i underkastelse til en magt der er villig til, og i stand til, at have omsorg for en. Det er slet ikke et dårligt arrangement. Problemet er at alle fortidens påstande uomtvisteligt har vist sig at være enten et bedrag eller ikke har givet noget til gengæld. Islam er ingen undtagelse. Et hurtigt blik er tilstrækkeligt til at vise, hvordan Muhammads 'flok' har det. Til trods for enorm materiel velstand, er muslimerne i de olierige lande som fanger i den lammende mentalitet af underkastelse og alle de forfærdelige følgevirkninger.

Der er ingen grund til at mene af muslimer er dårligere begavet. Deres tilbagestående samfund skyldes udelukkende Islams primitive doktrin: Om nihilisme, uvidenhed og vold der vanhelliger dette liv og lader den trofastes øje være med fokus på det næste liv. Som bevis kan nævnes de islamiske madrashs på steder som Pakistan. Pyt være med pigerne. Pigerne er ikke værd at regne med - kvinder er inferiøre i Islam.


Se på drengene. Millioner af unge knægte indrulleres i madrasahs - religiøse opdragelsesskoler - hvor de lærer yderst lidt, udover at kunne huske og recitere Koranen udenad. Dette er et bevis på den totale underkastelse: Islam når den præsenterer sig bedst, understøttet af olie-penge-strømmen fra saudiske patriarker fra Wahabi sekten.


Trist nok, i stedet for at muslimerne marcherer ud af de kvælende undertrykkelseslejre til frihedens grønne oase, da forsøger Allahs trofaste at trække resten af menneskeheden ned i den dødelige islamiske sump. Islam kan muligvis have være en forbedring for de vilde stammers liv, de stammer der strejfede om i den arabiske ørken for 1400 år siden. Det 21. århundredes verden er ikke villig til at overgive sig til en helt tydeligt forfejlet og mislykket islamisk eksperiment, blot på grund af påstanden om at det er den eneste, sande religion fra Allah.
 

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Amil Imani is an Iranian-born American citizen and a pro-democracy activist residing in the United States of America. Imani is a columnist, literary translator, novelist and essayist who has been writing and speaking out for the struggling people of his native land, Iran. He maintains a website at www.amilimani.com. Amil Imani is the author of the smashing book Obama Meets Ahmadinejad.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails