lørdag den 18. juni 2011

Fusion: Naturens energivalg del 2

Fusion: Naturens eget energivalg

Pat Boone

Læs 1. del her.


Jeg håber du indser at du er noget helt specielt. 

Det gør jeg når jeg funderer over denne roterende bold vi bebor. Du er sikkert helt klar over, at vor velsignede Jord er en enestående del af et fint opbygget univers og at den i sig selv er så ganske mirakuløst opbygget. Som Albert Einstein morede sig med, "Denne Jord er ikke et uheld; det er videnskabeligt utænkeligt."


Som rumforskningen i vor tid har afsløret er der ikke en anden planet der er designet så fantastisk med muligheder for udviklingen af menneskeligt liv. Menneskeheden, gennem vort intelligens og evnen til at ræsonnere, står over alle andre livsformer. Mennesket kontrollerer sit liv uafhængigt af omgivelserne, hvorimod alle andre livsformer, må tilpasse sig deres omgivelser og er kontrolleret af dem. 

Fundamentalt for menneskets evne til at få kontrol over sit liv er - adgangen til energi.

Jo flere mennesker der trænges sammen på denne enestående Planet, des mere energi må der skabes og anvendes. Energi er påkrævet til:
  • Landbrug - i alle dets former, og til fremstilling af drikkevand;
  • Transport;
  • Produktion af i praksis alle varer der benyttes af mennesker;
  • Til menneskets komfort og overleves under alle vejrforhold.
Uanset hvordan denne Planet er blevet til - om det ved det på seneste postulerede "Big Bang" eller den vidunderlige beretning fra 1. Mosebog og Skabelsen, der lyder "Lad der blive..." da ved vi imidlertid at Jorden har tre energikilder, der er et resultat af to grundlæggende videnskabelige processer. Og disse kilder er i sig selv atomare. 

For det første er Jorden enestående ved at have liv, som vi ved er muligt gennem fotosyntesen, fra energien der strømmer fra Solen. Denne kolossale energi inden i Solen skabes ved -fusionen af hydrogen til helium - og den dermed forbundne frigivelse af energi. Videnskabsfolk beskriver Jorden som et organisk batteri, der oplades af Solen, og det er sket ligeså længe de begge har eksisteret, i det vi kalder Solsystemet.

For det andet er Jorden enestående ved de enorme mængder af fissionbare tunge grundstoffer der findes i naturen - såsom - uranium og thorium. Disse grundstoffer er meget sjældne andre steder i universet, hvor hydrogen og helium udgør op til 99% af de tilgængelige grundstoffer.

For det tredje er Jorden enestående ved de store mængder af "deuteroner," eller tunge hydrogen atomer. Over hele universet, er cirka 2 ud af 100000 hydrogen atomer deuteroner, men på Jorden er andelen 1 til 5500. Stillehavet alene indeholder enorme mængder af disse særlige atomer.


Du ville måske spørge mig lige nu ... "Hvor vil du helt med alt dette, 'professor' Pat?" Det skal jeg fortælle dig. Det drejer sig om menneskets overlevelse på denne enestående Planet. Jeg har arbejdet sammen med en gruppe videnskabsfolk og fysiskere om disse tre energikilder som vor fremtid er afhængig af. Det er kun den ene er der vort endelige håb. 
 
Det tredje Valg. Den vi kender bedst, men den 'svageste' er energi der skabes ved kemiske reaktioner der generer varme ved at "afbrænde" hydrokul fossile brændstoffer. Disse brændstoffer blev skabt gennem fotosyntesen i kombination med  planternes og dyrenes liv, gennem den energi der strømmede til fra Solen. Skønt nogle videnskabsfolk anslår alderen af grundfjeldet vi kalder Jorden til 4,6 milliard år - advarer andre os om, at i den 300 årige periode vi gennemlever nu, ja da vil vi snart have opbrugt de brugbare fossile brændbare reserver.


Det er så absolut påkrævet at, uanset hvor meget tid vi har tilbage, at mennesket benytter sin intelligens og ræsonneringsevner til at beherske den anden og første valg af energi - fordi fossile energikilder er for nedadgående og kan ikke erstattes eller genskabes.

Kan du begynde at se billedet?

Det anden - og midlertidige - valg er energi skabt ved kernereaktionen ved at man deler tunge grundstoffer som uranium, element 92, isotop 235, eller thorium, nummer 90, isotop 232. Dette er for mig næsten som Græsk", ikke lige min stærke side, men jeg er topmotiveret til at lære hvad jeg formår, mens jeg kan.

Der er relativt nok Thorium 232 på Jorden, Uranium 235 er det mere sparsomt med. Det vurderes at der er tilstrækkeligt med brugbart Thorium 232 på Jorden til at give den energi der forbruges i United States med det nuværende forbrug, i de næste 1000 år. Men det er jo blot U.S., en lille del af denne Planet.

Imidlertid er det at spalte grundstoffer i en menneskeskabt atomreaktor i modstrid med naturen og den måde vort univers blev skabt. Uanset om du tror at skabelsen fandt sted ved Guds hånd, eller den blot var tilfældig som en "Big Ban" begivenhed, da har de jødiske og kristne videnskabsfolk jeg har lært at kende vist mig at denne skabelse af universet og vor velsignede Jord skete gennem fusionsprocessen. Skabelsen er en proces med opbygning af kombinerende elementer, ikke ved at de splittes.

Kernespaltningen af atomer resulterer i mange problemer såsom radioaktivitet, affald der er radioaktivt i utroligt lang tid, mulige eksplosive kernereaktioner, nedsmeltninger af brændselkerner (som ved Tjernobyl og Fukushima) og den uhyggelige brug af atomenerig i krigsførelse og udslettelse.

Hvad er derfor vort svar, vor løsning ...vort eneste svar?

Det Tredje Valg og det som er allerbedst og holdbart giver os håb om energi skabes ved den nukleare fusion, hvori to lette atomgrundstoffer sammenfusioneres til en lidt tungere atom, der svarer til en frigivelse af dynamisk energi. For videnskabsfolk (og ikke blot jeg) er en velkendt og godt forstået eksempel fusionsreaktionen af D (hydrogen 2) + T (hydrogen 3) > He4 (helium) +17.6 MeV (energy units) + n (neutron). Der er mange andre fusionsreaktioner, der hver i sær har sine specifikke fordele og ulemper.

Således er selve processen, "big bang" om du vil, ved hvilken Gud påbegyndte - eller skabte - alt vi kender.

Det er også den grundlæggende proces der foregår i Solen, der skaber energi der giver os liv lige nu.

Her følger hovedargumentet: Vor Jord har tilstrækkeligt med tungt hydrogen (deuterium) til at forsyne hele verdens energibehov, i al evighed, praktisk talt.

Derfor er kontrolleret nuklear fusion Naturens valg for energi, fordi:

  • den er i overensstemmelse med lovene for skabelsen af universet;
  • den har ingen af de negative aspekter der er forbundet med fission, eller spaltningen af atomer;
  • den er i praksis en ubegrænset kilde til billig energi (når den engang er udviklet og kører), og i stand til af give os 100% af Jordens energibehov - og vedblive dermed.
Til sidst her en tanke. Dyr og mennsker blev givet forskellige egenskaber af Naturen, på hebraisk "nefesh" og "neshama." Nefesh er dyrets instinkt til overlevelse, komfort og reproduktion. Nehshamah er den højere natur, en reflektion over selv Gud, som ser det større billede og indse,r hvor forbundet - og afhængig af hinanden - vi alle er. Vi har som mennesker faktisk begge egenskaber, ofte i konflikt, med hinanden.

Som den berømte videnskabsmand/forfatter dr. Gerald Schroeder observerer, "Når de to naturer er i harmoni, da kan store mål indfries."

Det er mit håb med denne klumme.Read more: Fusion: Nature's choice for energy http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=295753#ixzz1Le6OI7yL

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Det er dårskab uden lige, at fusionsenergien ikke er færdigudviklet.
Når man kan sende de første mennesker til Månen og tilbage igen fra et skrotniveau på 10 år, så kan det andet også lade sig gøre - bare man vil.

falkeøje

Related Posts with Thumbnails