søndag den 24. april 2011

At fejre Opstandelsen

Om at fejre Opstandelsen

Hundredevis millioner kristne vil fejre Jesu Kristi opstandelse Påskesøndag. 

Efter 150 år med liberale protestantiske forsøg på at omdefinere opstandelsen til blot en metafor, da tror det helt store flertal af Kristne dog stadig på at Kristi legeme fysisk stod op af graven. 

Revisionistiske teologer får stadig sendetid på History Channel eller PBS, men deres projekt har aldrig fået en masse tilhængere. Selv de mest verdslige mediers dækning af religion fokuserer i dag i det store og hele på de ortodokse lærer hos Den Romersk-Katolske Kirke eller den evangeliske protestantisme. Uanset hvad de selv tror på, da fornemmer journalister og lærde, at den rationalistiske liberale teologi ikke har medført særlig mange tilhængere.

Jesus Seminar, grundlagt i 1985 for at afgøre, hvilke af Skrifterne der er historisk korrekte, og som altid har udelukket enhver snak om mirakler, har endnu engang opnået udbredt opmærksomhed med rutineindvendinger mod den traditionelle kristne tro.
"Kristi legeme blev faktisk ædt af vilde hunde!" var en typisk overskrift fra et Jesus Seminar forsamling, hvor liberale lærde kunne stemme med farvede marmorkugler om hvilke bibelvers der var gyldige.
Med tiden løb disse selvudvalgte akademikere tør for opflammende påstande og medierne er næsten holdt op med at fremme deres udtalelser efter at grundlæggeren Robert Funk døde i 2005, om ikke et godt stykke tid før. Medstifteren og tidligere romersk-katolsk præst John Dominic Crosson, er nu 76 år gammel, men slås stadig videre. Han og andre beslægtede akademikere taler regelmæssigt rundt om i landet, og samler sædvanligvis blot små tilhørerskarer af gråhårede, næsten udelukkende pensionerede gejstlige.

Dominic Crosson

Selvfølgelig insisterer skeptikerne i Jesus Seminar på, at det at Jesus blev født af en jomfru eller opstod fra de døde var noget der skulle tjene for egen vinding skyld og dogmatisk blev indført af den senere kirke. Selv forsvarer de, typisk og dogmatisk, Kristendommens uberettigede støtte til en omfordelende velfærdssat, seksuel frigørelse og modstand mod det amerikanske "imperium."

Endnu en aldrende overlevende hos Jesus Seminar er den næsten 80 årige pensionerede epsikopale biskop John Shelby Spong, skønt hans berømmelse toppede før han blev medlem. I 1980' og 90'erne som Biskop i Newark, skrev Spong bøger med spekulationer om at Jomfru Maria var en prostitueret som blev gjort gravid af en romersk soldat, og at Apostlene Paulus var en selvhadende homoseksuel, blandt mange andre saftige påstande, der engang opnåede overskrifter, men nu kun giver anledning til gaben.

Han fik tilhørere sammen med Phil Donahue og andre åndsfattige talk show værter, de fleste af dem er nu selv gledet ud i glemsel. Spong påstod altid at "fundamentalister," det vil sige ortodoks Kristendom, var døende, og han var deres frelser. Hans New Jersey stift mistede 40% af sine medlemmer, men hans gav oplyste ledelseskundskab som biskop har aldrig syntes at provokere til selverkendelse.

En eftertænksom observatør der fornylig gik hen for at høre ham tale ved en New Jersey college campus bemærkede at han var i stand til at finde, hvor det foregik ved at følge strømmen af "ældre mennesker." Liberal revisionisme har altid været mellemklassens projekt, blandt hvide protestanter, med højere eksamener og en vis foragt for de foragtelige overtroiske masser der går ind for en mere bogstavelig version af Kristendommen.

De evangeliske megakirker i nutidens Amerika, for ikke at nævne den voksende tro hos Global South Christianity, især i Afrika, irriterer og foruroliger dette publikum, hvoraf de fleste er pensionerede.

Spong har stadig en hjemmeside, hvor han kan få luft for sine revisionistiske varsler, og forlanger 9,95 dollars for et tre-måneds abonnement. Han gør grin med "fundamentalisterne," der stadig tror på en fysisk opstandelse af Jesus og konkluderer at "noget af en enorm styrke greb de disciple der fulgte korsfæstelsen og som forandrede deres liv." Men det var "cirka 50 år senere, før denne forandrende erfaring blev fortolket som
genopstandelsen af Jesus, som havde været død i tre dage, til liv for verden." For et årti siden forkastede Spong, "theismen," det vil sige troen på en personlig Gud, hvilket var den logiske følge at hans ultra-rationalistiske forkastelse af alt overnaturligt. Hans hjemmeside er grum læsning, særligt her i Påsken og til Jul.

Endnu en lærd fra Jesus Seminar, med noget længere livsspand foran sig, er Marcus Borg, der som 68'årig repræsenterer seminarets ungdomsfløj. I nogen modsætning til Spongs hyper Oplysningstro på fornuft og videnskab, er Borg mere postmoderne og mystisk, åben for muligheden af mirakler, og selv et liv efter dette.

Han beskriver sig som en panentheist, en der tror at alt består af Gud, ulig direkte panteisme, der formoder at alt er Gud. Trods hans udprægede afvisning af en absolut sandhed, er han stadig ubøjelig med at kristen ortodoksi må være forkert, og at Jesus ikke bogstaveligt opstod fra de døde. Han er åben for "visioner" og åndelige overjordiske erfaringer med Jesus. For nylig skrev Borg: "Den centrale betydning af Påske er ikke om, hvorvidt noget skete med Jesu lig. Den centrale betydning er at Jesus fortsætter med at være kendt og at han er Herren. Graven kunne ikke fastholde ham. Han er fri i verden. Han er her stadig. Han arbejder stadig for Guds Rige." Som episkopal forstår Marcus ofte Guds Rige som værende noget med at være fortaler for venstreorienterede politiske projekter.

En venlig debatpartner til Borg er Church of England biskop og lærd N.T. Wright, der bekræfter den ortodokse forståelse af Jesu opstandelse. I sin bog Opstandelsen af Guds Søn, skrev Wright:
"Det kan ikke undre at Herodes'erne, kejserne og saddukæerne af denne verden, både oldtidens og den moderne, var og er ivrige efter at udelukke al mulighed for en faktisk opstandelse. De satser, trods alt, på en ret til den virkelige verden. Det er den virkelige verden tyrannerne og bøllerne (herunder de intellektuelle tyranner og bøller) forsøger at beherske med magt, blot for at opdage, at for at gøre det, da må de knuse alle rygter om genopstandelsen, rygter der ville betyde at deres vægtigste våben, døden og nedbrydning slet ikke er så almægtig."


Disse "intellektuelle tyranner" har været inden for det liberale protestantiske akademi i over et århundrede. Trods deres årtier med bombastiske overdrivelser, forbliver den fuldt genopstandne Jesus lige så fængslende som altid. 

God Påske!


http://spectator.org/archives/2011/04/22/celebrating-the-resurrection
Mark Tooley is president of the Institute on Religion and Democracy in Washington, D.C. and author of Taking Back the United Methodist Church.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails