lørdag den 9. april 2011

Israels velsignes af naturgas

Israel’s Velsignelse


Trods alverdens problemer som Israel står overfor er der kommet  en mirakuløs ressource til landet. 

Præsident Obama har nærmest udstødt Israel, FN er ingen ven og da nationer der ligger rundt om Israel er fjendtligt indstillede. Det tog Moses 40 år af føre israelitterne ud af Egypten til det eneste land i Mellemøsten uden olie - længe en kilde til besk humor. Men nu endelig har Israel fået en nærmest mirakuløse velsignelse.

I 2009, for første gang kunne Israel give meddelelse om en større forekomst af naturgas i Tamar regionen. Derpå sidst i december 2010, blev en enorm forekomst af naturgas bekræftet i det østlige Middelhav indenfor Israels territorialfarvand. Den har potentialet til at gøre Israel til en stor eksportør af energi i det næste årti samtidig med at det vil kunne forsyne landet med naturgas de næste 200 år. Dette kunne være med til at indstillig Israels planer om at købe naturgas fra Rusland.

Det var Noble Energy Inc., en virksomhed med hovedsæde i Houston der gjorde opdagelsen. Man sagde, at boreprøverne i dets Leviathon område var verdens største gasforekomst i havet i det sidste årti og "let kunne være den største udforskning i vor historie," sagde Charles Davidson, formand for Noble, der har boreinteresser i området. Leviathon er næsten dobbelst så stort som i Tamar regionen, også udenfor kysten, og som blev opdaget af Noble og dets partnere i 2009. 

Leviathon forekomsten bekræftede de geologiske modeller i havbunden og, "at formodningen om at det indeholder betydelige mængder naturgasressourcer," sagde Nobel. Formand Gideon Tadmor hos partneren Delek Drilling, sagde at forekomsten "er den største gasopdagelsen på dybt vand i det sidste årti. Området dækker 200 kvadratkilometer, rapporterer en artikel i Bloomberg News. Området kunne give så meget som 21.1. millioner kubikfod gas, har et uafhængigt firma regnet sig frem til som som Energy-pedia News rapporterede om 29. marts. 

Naturgasfundet kunne også føre olie med sig, nedenunder gassen. Under alle omstændigheder vil den forøgede velstand og energiuafhængighed gøre Israel i betragtelig grad mindre afhængig af energi fra andre lande, selv på kort sigt. Hvis den fundne gas laves om til LNG (flydende naturgas) ville potentielle købere inkludere europæiske lande herunder Grækenland og Cypern.- Leviathon anslås til at kunne begynde at producere gas i 2016, med Tamar der får en tidligere start i 2013.

Set i en religiøs sammenhæng står der skrevet i 1. Mosebog 49:25, " „...fra din fars Gud, han hjælpe dig, fra Gud den Almægtige, han velsigne dig med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede..." Det skulle ikke være på landjorden, men fra havets dyb. 
 
Sidens oprettelsen i 1948, har Israel måttet bruge 5% af dets bruttonationalprodukt på at importere næsten al sit energibehov. 

Den kæmpemæssige forekomst er imidlertid måske ikke noget der vil være ligetil og let for Israel. Levant Bassinet, hvor forekomsten er opdaget er kun delvis en del af Israel. Området deles af Gaza, Libanon, Cypern og den Trykiske Republik Nordcypern. Mulige uoverensstemmelser om de fremtidige boringer er ganske så sandsynlige, skønt der ikke er noget der antyder at Israels gas strækker ind i Libanons territorium.

Så er der spørgsmålet om gebyrer og skatter. Israels Kabinet godkendte en kraftig forøgelse af skatter på fortjenesten fra de nylige opdagede gasreserver i januar. Planen ville i praksis nærmest fordoble de nuværende skattesatser. En undersøgelseskomite har tidligere anbefalet af man holder afgiften på 12,6%. Men den forslog en ny skat, der gradvist skulle øges fra 20% til 60% for at indbringe 500 millioner dollars om året fra Tamara feltet alene. Det nuværende niveau er kun 30% sammenlignet med de højere afgifter andre steder i verden. 

Naturligvis smiler Noble Energy ikke fra mundvig til mundvig. Ledelsen truede først med at lægge sag an mod Israel ved en international domstol. Abraham Sofaer, Nobles repræsentant i israel er citeret af AFP for at sige:

"Jeg behøver vist ikke nævne hvilken katastrofe det ville være at have to allierede, Israel og United States i diskussion med hinanden ved en europæisk domstol." Enhver påtvungen forandring "ville krænke venskabsaftalen, handelen og navigationen mellem Israel og US."

Israels forbrug af gassen er ikke højt, fordi man har forsøgt at tiltrække investorer. Israel er som en energiforbrugende ø, undtagen en rørledning til Egypten. Man har været afhængig af import af kul og gas. Feltet Tamar, når det begynder at producerer i 2013 kunne forøge energisikkerheden i det næste årti eller mere.

Noble igangsatte en stor offentlig PR kampagne sidste efterår i kampen mod de nye foreslåede afgifter. Bini Zomer, chefen for Nobel i Israel, sagde selskabet understreger, at Nobel er den eneste internationale selskab der arbejder i Israel på forskningsområdet og forsyningen af gas og olie til energikraftværkerne. "Det er Noble's intention at fortsætte med at operere i Israel i rigtig mange flere år, og derfor ser vi det som strategisk vigtigt at styrke og uddybe samarbejdet med landets indbyggere og selskabet og dets aktiviteter." Således stod der skrevet i jerusalem Post den 29. marts. 

Med så meget på spil, er det sandsynligt at et kompromis kan indgåes. Under alle omstændigheder er Israel virkelig velsignet med det monumentale fund af energi.

http://frontpagemag.com/2011/04/06/israel%E2%80%99s-blessing/2/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails