lørdag den 16. april 2011

Endens Tid er nær med Irans øjne

Iran’s 'Endens Tid' Dokumentarfilm


Den iranske regering har produceret en iskold skræmmende dokumentar film der hævder at Ayatollah Khomeini, Ahmadinejad, og Hassan Nasrallah er omtalt i en islamisk profeti som lederne, der vil føre krig for at fremme genkomsten af Den Skjulte Imam, hvilket filmen siger er "nært forestående."


Reza Kahlili, et tidligere medlem af Irans Revolutionsgarde, og som spionerede for CIA og skrev A Time to Betray sidste år har tilvejebragt filmen og siger den blev skabt af nære medarbejdere til Ahmadinejad og blev vist til top gejstlige for to uger siden. Hans stabschef, Esfandiar Rahim Mashael, siges at have spillet en rolle i dens skabelse. Kahlili gav Frontpage lov til at vise en forkortet version af filmen i weekenden, som han siger det iranske regime har planer om at distribuere til moskeer og islamiske centre i hele regionen med en arabisk oversættelse og den vises nu for tiden til medlemmer af Revolutionsgarden og Basiji (det religiøse politi.)

Formålet med filmen er at påvise at Iran profetisk er bestemt til at føre krig mod Islams fjender, hvilket er et forspil til tilsynekomsten af Den Skjulte Imam, også kaldet Mahdi, der vil føre til den endelige sejr for Islam og regere over hele verden. Den benytter de nutidige begivenheder som argumentation for at "det sidste kapitel er indledt," og at Mahdi'ens genkomst er nært forestående. Mest foruroligende lærer den at Khameini, Ahmadinejad og Nasrallah er de individer der er profeteret og som skal igangsætte dette.

Dokumentarfilmen hævder at den Øverste Leder Ayatollah Khomeini er Seyed Khorasani, der tales om i Hadith, der leder en nation i Øst (Iran) som "forløberen" for Mahdiens intervention. I juli 2010, afslørede en senior iransk gejstlig at Khamenei havde fortalt nære rådgivere, at han privat havde mødt Mahdi, og fik at vide, at han ville ankomme før hans tid som Øverste Leder er forbi. Khamenei er 71 år og man mener han har et dårligt helbred, så derfor må den store jihad, som Khamenei tror han skal lede, snart komme.

Præsident Ahmadinejad er en karakter i Endens Tid kaldet Shoeib-Ebne Saleh, fastslår filmen. Han er den udpegede øverstkommanderende af Seyed Khorasani (Ayatollah Khamenei). Taleren i filmen siger at denne person vil "sætte i gang"  72 måneder før ankomsten af Mahdi og han vil lede an i generobringen af Jerusalem på "tærskelen til Kommet." Det er uklart om at "sætte igang" betyder en fysisk aktion af Ahmadinejad, eller om det betyder hans magtovertagelse i 2005. Hvis det er det sidste, da tror regimet af Mahdi skal dukke op ved dette års afslutning.

Der nævnes også en militær kommandant ved navn Yamani, der skal skabe Mahdi hæren der vil marchere mod Mecca i Saudi Arabien. Filmen lærer at dette er lederen af Hezbollah, Sheik Hassan Nasrallah. Disse tre islamiske ledere der er profeteret om skal føre en krig mod "Antikrist" og "forulemperne," der siges at være United States, Israel og deres allierede, herunder arabiske ledere. De nuværende opstande i den arabiske verden ses som opfyldelsen af profetien, og en bekræftelse på at de skal føre denne endelige krig mod Islams fjender.

Film fastslår at invasionen af Irak var forudsagt, da Imam Ali sagde at "de (islams fjender) vil erobre Irak og gennem blodsudsgydelse skabe splittelse blandt stammerne" og "på den tid vær klar til gentilsynekomsten af den sidste Messias, Imam Mahdi." Den iransk støttede Houthi opstand i Yemen omtales som en "hellig revolution" og fjernelse af den egyptiske præsident Mubarak er også begivenheder der kendetegner Endens Tid.

Den prædiker også at den saudiske kong Abdullahs død vil være et større tegn på at ødelæggelsen af Israel vil ske, og at Mahdis ankomst snart finder sted. Filmen fastslår næsten med det samme, "Den som står som garant for Kong Abdullahs i Saudi Arabiens død, vil jeg garantere den øjeblikkelige genkomst af Mahdi," en ikke særlig forfinet opfordring til at han myrdes. Filmen henviser senere til "hans usikre tilstand," da han er syg og 86 år gammel, og hans bortgang ligger ikke langt ude i fremtiden. Når det sker, vil det blive set som et grønt lys af det iranske regime.

Det Muslimske Broderskabs fremgang omtales som værende "i overensstemmelse med Hadith." Broderskabet kan meget vel være Sunni, men denne film fastslår at det teologisk set kræves at Iran allierer sig med det. Båndene mellem Iran og Det Muslimske Broderskab er ikke et resultat af sammenfaldende interesser men ved et religiøst påbud. Filmen siger at ifølge islamisk profeti, vil der finde revolutioner sted i den arabiske verden der vil gøre en ende på udenlandsk indflydelse og resultere i en forenet front for at "tilbagerobre Palæstina." Som det er påpeget, læres det at Ahmadinejad vil udføre dette. Hvis filmen afspejler de private synspunkter hos den iranske ledelse, så er det klart at regimet tror det står på vippen til at føre an i en koalition med det formål at ødelægge Israel.

Irans støtte til terrorisme og ihærdighed efter kernevåben skal ses i denne kontekst. Ayatollah Mesbah-Yazdi, der almindeligvis menes at være nær åndelig vejleder for Amhadinejad har skrevet om behovet for at benytte "særlige våben" af en slags som kun få lande besidder, en sandsynlig henvisning til kernevåben. I februar 2006, sagde en tilhænger af Mesbah-Yazdi, der er gejstlig i Qom, at "for første gang...kan brugen af kernevåben ikke udgøre et problem ifølge Sharia" og det er "kun naturligt" for Iran at skaffe sig dem. I oktober 2010, udgav hjemmesiden der tilhører Efterretnings- og Sikkerhedsministeriet en artikel af en rådgiver for Forsvarsministeren, der sagde at Iran skal være forberedt på en kernekrig. Hvis United States igangsætter et ukonventionelt angreb, har Iran brug for at svare igen med kernestrategi," sagde artiklen.


Heldigvis forkastede et top præsteseminarium i Qom sammenligningen af Ahmadinejad med Shoeib-Ebne Saled efter et klip af dokumentarfilmen var blevet sendtIslamic Republic of Iran Voice and Vision. Imidlertid er de religiøse overbevisninger hos det iranske regime ikke afhængig af offentlig godkendelse, og Reza Khalili fortalte FrontPage, at en del af den fulde video tilegnes for at vise gejstlig støtte for dets budskab.

"I cirka 10 minutter oplister videoen navne på gejstlige, herunder meget indflydelsesrige såsom Ayatollah Haeri Shirazi og tidligere øverstkommanderende for Revolutionsgarden Seyed Yahya Safavi, der bekræfter deres tro på at Khamenei er Seyed Khorasani. Dette er ikke propaganda, regimet tror det virkelig," sagde Kahlili.

Dokumentarfilmen produceret af Irans regering bekræfter at den tror på en endelig storkrig mod Islams fjender, der vil kulminere i ødelæggelsen af Israel, og det ikke kan undgåes, men någet der skal stræbes imod. De seneste begivenheder fortolkes af det iranske regime som profetiske opfyldelser der bekræfter at denne krig er nær og dets pligt til at føre an i den. Dette er ikke et trossystem som Vesten kan tilpasse sig. 


Læs denne artikel om Shia-islams oprindelse

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails