mandag den 18. april 2011

Miljøets Nazi kult

Miljøets Nazi kult

Ellis Washington

Gemeinnutzgeht vor Eigennutz. (Almenvellet står over det private vel)
~ Nazi slogan
Prolog

Fanatisk miljøbevægelse, vegetarisme, dyrerettigheder og offentlig sundhed er fire progressive politik initiativer som de fleste mennesker ikke sådan lige med det samme ville forbinde med Hitler og nazisterne. "Ulig Marxismen, der erklærede, at meget af kulturen og menneskeheden var uden betynding for revolutionen var National Socialismen holistisk," skrev Johan Goldberg. Faktisk var "organisk" og "holistisk" naziudtrykkene for totalitarismens kunst. Mussolinis vision om alt indenfor Staten, intet udenfor Staten, blev 'organisk-seret' af nazisterne. I denne forstand var kabinetsministeren fra Bayern dødsensalvorlig da han sagde, "Nationalsocialimen er anvendt biologi (Darwinisme)." 

Den grønne fascisme

Historisk set blev den tyske facismse født ud af det 19. århundredes romantiske revolte mod industrialiseringen der filosofisk afspejlede aspekterne ved Thoreaus erkendelse. Forskellen er at mens Thoreau forsøgte at holde sig ude af det moderne liv, da søger økofanatikere som Al Gore og Sierra Club at forvandle deres romantiske fjendskab mod moderniteten til et totalt regeringsprogram der vil kontollere og dominere en´thvert område af vore liv. Tænk: Co2 kreditter, etanol, mikrobiler og fjernstyrede termostater.


Den venstreorienterede miljøbevidsthed er fascistisk til sit inderste. De mest håndgribelige fascistiske aspketer er, at det er en uvurderlig "krisemekanisme." Husk det progressive motto, "Lad aldrig en god krise gå til spilde." Al Gore insisterer konstant på at global opvarmning er vor alleralvorligste krise. Skeptikere kaldes forrædere, Holocaust benægtere, værktøjer for "olieindustriens interesser."


Vegetarismen

Tysk dyrkelse af fortiden har været fortalere den organiske opfattelse at samfundet og stat er tæt forbundne. Hitler hævdede ofte hans at vegetariske levestil var inspireret af Richard Wagner, han favoritkomponist og halvgud for den tyske Nazinationalisme og anti-semitisme, og som i et essay i 1891 argumenterede for at kødædende og raceblanding var de to årsager til menneskets fremmedgørelse fra den naturlig verden. Wagner krævede et "ægte og hjertelig fælleskab med vegetarer dyrebeskyttelsesfolk og venner af mådehold."


Dyrerettigheder

Nazi lederne og nutidens progressive deler begge en fanatisk besættelse af dyrerettigheder i modsætning til fornuftige normer for dyrenes velfærd. "Hvordan kan du finde behag i at skyde fra et skjul mod stakkels dyr der græsser i kanten af en skov, uskyldige, forsvarsløse og uden klarhed over faren? sprugte Heinrich Himmler. "Det er faktisk ægte mord." I august 1933 forbød Hermann Göring "den ubærlige tortur og lidelse ved eksperimenter med dyr," truede med fængsling i koncentrationslejre for alle "de som stadig mener de kan behandle dyr som ikke ubesjælet ejendom."


Princeton professor Peter Singer, er i sin bog fra 1975  "Animal Liberation," blevet citeret som den der har haft den autoritative indflydelse på PETA og nutidens dyrebefrielsesbevægelse. Professor Singers tese argumenterer for den utalitaristiske ide, at "det største gode er det største antal" som den eneste målestok for god og etisk opførsel. Singer fastholder at dyr burde have den "samme lige ret" som mennesker i al lovgivning."Når det drejer sig om følelser, er en rotte en gris er en hund er en dreng," sagde PETA præsidenten Ingrid Newkirk. "Der er ingen rational grund for at sige at mennesket har særlige rettigheder." Først så er der den venstreorienterede fascistiske besættelse af "følelser" - ikke moral, eftertanke eller fornuft - som selve livets essens. For det andet er der formodningen om at de 'højere' "følelser" (samvittighed) er irrelevant. Newkirks rationelle basis prøve mellem rotter, grise og mennesker mener at der ingen lovlig forskel er mellem dem. PETA's kampangne "Holocaust på en tallerken" er på grundlag af den barbariske kognitive dissonans mellem det at sætte menneskeliv lig med skadedyr, grise og kyllinger.Offentlig sundhed


Sundhedsfascisme er ikke et nyt fænomen. Husk at Hitler foragtede cigaretter og var fanatisk vegetar og sundhedsfreak. Præsident Wilson udpegede den senere præsident Herbert Hoover som sin fødevarminister. Hoover fik gennemført at alle børn underskrev en troskabsed til staten gående ud på at de ikke ville spise mellem måltiderne.Obamacare, New Yorks forbud mod transfedt og salt, og Michelle Obamas "Get Moving" kampagne er blot begyndelsen.

Robert Procters magisterarbejde, "Nazikrigen mod Cancer" (1999) opremsede systematisk nazisternes besættelse af den personlige som offentlige sundhed, der var nøglepunktet i Nazi Weltanschauung (verdenssyn). Nazisterne var ifølge Procter overbeviste om at "agressive midler i de offentlige sundhedssystem ville fremme en ny æra med sunde, lykkelige tyskere, forenet af race og af samme udseende, renset for fremmede miljøgifte, befriet fra tidligere tiders plage af kræfttilfælde, både bogstaveligt som figurativt."

Et populært nazislogan fra 1920'er var "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" - almenvellet står over det private vel - for at retfærdiggøre politik hvor den individuelle sundhed kunne ofres for kropspolitik. I 2004 insisterede Hillary Clinton på, at vi skulle betragte børneunderholdning "udfra et offentligt sundhedsperspektiv." Ifølge Hitlerjugend manualen, "er mad ikke noget privat!" Eller, "Du har pligt til at være sund!" eller, "regeringen har en naturlig ret til at øve indflydelse på den personlige opførsel efter dens bedste evne hvis det er for individets sundheds skyld, og for samfundet som et hele." Beklageligvis var den sidste udtalelse fra præsident Reagans chefkirurg, C. Everett Koop.


Epilog

Tyskerne forsøge at genskabe den organiske renhed ved at genforene sig med naturen. Miljøbevægelsen, vegetarismen, dyrerettigheder og offentlig sund var blot forskellige dele af Nazi besættelsen af den organiske orden der dominerede de tyske fascisters sind og de venstreorienterede fascister i dag. Hitler gentog flere gang at han vurderede at der "er ingen kløft mellem de organiske og uorganiske verdener." Alt dette er på grundlag af myten om "Den forkerte Vej" - at gennem fortiden valgte tyskerne den forkerte vej ved at acceptere Kristendommen, borgerskabet, moral, logocentrismen og sige fra overfor okkult hedenskab, som Hitler og nazisterne betragtede som værende organisk, holistisk og en langt mere ægte levevis.


Tragisk nok lever denne barbariske kognitive dissonans, denne Nazi kult af det organiske liv, i dag i det amerikanske samfunds besættelse af alt organisk, "frels Planeten," de overdrevne dyrebeskyttelser på menneskets bekostning ... og ved at regulere vore hellige forfatningsmæssige rettigheder ud i glemsel.


Heil Obama!


http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=279449


Ellis Washington is former editor of the Michigan Law Review and law clerk at The Rutherford Institute. He hosts a radio program Thursdays at 10 a.m. Eastern on 1620 AM in Atlanta. It can be heard online at the Radio Sandy Springs website. Washington is a regular co-host of the popular radio show, Joshua's Trial heard Saturdays on WDTKam.com. Visit his website, the Ellis Washington Report. Washington is a graduate of John Marshall Law School and a lecturer and freelance writer on constitutional law, legal history and critical race theory. His latest book is "The Nuremberg Trials: Last Tragedy of the Holocaust."


Læs disse artikler på synopsis om samme emne: http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/03/nazi-teorien-bag-global-opvarmning.html  --   http://synopsis-olsen.blogspot.com/2010/04/hitlers-grnne-drbermaskine.html --  http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/12/de-grnne-i-historiens-lys.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails