søndag den 3. april 2011

Sandheden om Korane afsløret!

Sandheden om Koranen afsløret

'Bog om terror eller bog om fred?' Website tilbyder forklaring


Michael Carl


Bogen om terror eller en bog om fred?

Det er et af de spørgsmål der rejses af tidligere muslim Al Fadi, der har skrevet en bog, og som bestyrer et website, der tilbyder en forklaring på spørgsmål fra ikke-muslimer, "der ønsker af gå i dybden med Islams mysterier," såvel som til muslimer, "der søger ægte valg langt borte fra 'indoktrinerings' kulturen.

Websitet er TheQuran.com og bogen The Quran Dilemma, og de er oprettet og udgivet for at vise de alvorlige indbyggede modsætninger og uregelmæssigheder i Koranen. Fadi siger han gik i gang med projektet af to hovedårsager. Den første er at gode muligheder skal være til at finde.

"I bund og grund, da indså jeg, selv tidligere muslim, og de andre medlemmer af holdet der arbejder sammen med mig, at enhver person der gerne vil vide noget om Islam og kernelærdommene bag den radikale bevægelse, om Sharia Lov, og de mange andre ting der finder sted i muslimske lande som f.eks. Saudi Arabien, at man da skal gå tilbage til de arabiske kilder," sagde Fadi.

"Nogle af kilderne daterer sig 1400, 1300 til 1200 år tilbage. Ikke enhver arabisk talende person kender til, hvordan man læser den form for dokumenter forståeligt eller blot afkoder indholdet. Ikke blot det, men nogle af dem kan slet ikke læse arabisk," fortsatte Fadi.

Den anden grund er at Koranen er absolut nødvendig for at forstå islamisk tankegang.

"Først og fremmest følte vi behovet for at bringe nogle af disse kritiske analyser og informationer der omhandler Koranen til offentlighedens kendskab, fordi Koranen er det alt afgørende grundlag, hvorfra alt andet stammer," fastslog Fadi.

"Hvis man ønsker at følge Profeten Muhammad og profetens model for Islam da er det Koranen der befaler dig at gøre således," sagde Fadi. 

"Hvis du for eksempel ønsker at indføre Sharia retningen i islamisk lov, da er Koranen normalt det første stop," tilføjede Fadi.

Fadi siger at en vigtig detalje i forståelsen af Islam er at alle muslimer fra barnsben lærer at Koranen er en fuldkommen bog.

The Quran Dilemma forfatterens vurdering støttes af det islamiske site, IslamiCity.com, der siger at Koranen er, "en beretning om de nøjagtige ord åbenbaret af Gud ved engelen Gabriel til Profeten Muhammad. Det blev lært udenad af Muhammad, og derpå dikteret til hans tilhængere, og skrevet ned af skribenter, der kontrollerede det i hans levetid. Ikke et ord i de 114 kapitler, Suras, er blevet lavet om i århundredernes løb, således er Koranen i enhver detalje enestående og en mirakuløs tekst der blev åbenbaret for Muhammad for 1400 år siden."

Siden TheQuran.com tilføjer at muslimer oplæres i at enhver detalje der præsenteres i Koranen er uden fejl.

"Muslimer lærer at Koranen er en komplet bog og dokument, og at alt du ønsker at vide om livet findes i den bog," observerer Fadi.

"Den har ingen grammatiske fejl. Den har ikke historiske fejl og så videre. Alligevel har der været mennesker, med et modigt sind, gennem årene der har taget sig tid til at analysere ting som dette, uanset om de kom fra en arabisk baggrund eller hvilken som helst anden baggrund," forklarede Fadi.

"Men for den almindelige 'hverdagslæser' er det vanskeligt at vide noget om disse ting. De ville skulle gå til forskellige kilder. De skal kende de pålidelige kilder. Det var grunden til vi besluttede at samle alle disse et sted og i en bog," fastslår Fadi.

Forfatteren til The Quran Dilemma tilføjer at hans arbejde omhandler og diskuterer de alvorlige lærsætninger i Islam som Jihad og forholdet med ikke-muslimer.

"Et sted siges der, 'Kristne er være nærmeste venner,' alligevel siges der i et andet kapitel, 'Kristne og jøder er vantro og dine fjender, fjender af Gud og du skal dræbe dem,' påpegede Fadi. "Mennesker bliver helt sikker forvirrrede. De må så stole på det de får at vide."

"Radikale muslimer vil for eksempel fortælle dig at budene om at dræbe er gyldige lige nu, blot på grund af en doktrin kaldet Doktrinen om Ophævelse eller Doktrinen om Annulering," fastslår Fadi.

"Personlig vil jeg hævde at de radikale virkelig følger Koranens lære. De forstår virkelig hvad det er Koranen lærer," tilføjede Fadi.

Fadi siger at Doktrinen om Ophævelse blot er resultatet af, at Muhammad siger at senere åbenbaringer der forandrer læresætningerne annullerer de tidligere åbenbaringer.

Fadi siger også, at selvom han er tidligere muslim, har nogle kritikere at hans site anklaget ham for ikke at kende den virkelige sandhed om Islam.

Jihad Watch Executive Director Robert Spencer bekræfter, siger god for Fadi og hans holds arbejde.

"Ud fra det jeg kan vurdere er sitet meget troværdigt," kommenterede Spencer.

Institute for the Study of Political Islam Founder and Executive Director Bill Warner går videre og siger han allerede har læst Fadis bog mere en en gang.

"Jeg har læst bind 1 to gange. Det er et fremragende værk og den bedste klassiker om Koranen jeg har set," observerede Warner.

Warner siger at en af de bedste måder virkelig at kende Islam på er at høre om den fra tidligere muslimer.

"Jeg har altid sagt at den frafaldne er vort hemmelige våben. Aldrig nogensinde i Islams historie har de frafaldne haft nogen magt. Disse frafaldne er lærde og bringer en forståelse som Kafir (ikke-muslim)ikke kan bringe. Denne bog om Koranen er et strategisk våben der svarer til B-52 og kernevåben. Den angriber selve Islams DNA," siger Warner forundret.

Warner siger bogen i sig selv har styrke.

"The Quran Dilemma er et yderst magtfuldt og grundigt værk. Deres brug af klassisk arabisk er sønderlemmende. Jeg forudsiger, at denne bog vil få politisk og intellektuel betydning og eftervirkninger."

Fadi siger Sura 9 er hovedelementet i forståelsen af Koranens doktrin og lære. Den betoner den islamiske virkelighed om at det at blive undervist i Koranen skal tages helt bogstaveligt.

"Budene er i en sammenhæng der fandt sted for 1400 år siden og at de ikke behøver blive fulgt. De er faktisk ikke tidsbegrænsede imperativer som hver muslim på hvilket som helst tidspunkt skal slutte sig til og følge," forklarede Fadi.

"Helt sikkert hvis vi studerer Islams historie, vil vi se at de blev fulgt ned til mindste bogstav. Det er derfor vi har haft invasioner at muslimer i andre lande. De har besat Nordafrika, Sydspanien, drog hele vejen til Indiens grænse, i bund og grund fordi de fulgte dette bud," forklarede Fadi yderligere.

Fadi siger at websitet vil komme med Koranens tekst og kommentarer om nogle af versene. Han siger at en dybdeborende analyse af Sura 9 og de andre kontroversielle Suras vil kunne findes i bogen, "The Quran Dilemma." Han siger at nogle af artiklerne fra bogen kan findes på den blog der er knyttet til bogen, TheQuranDilemma.com.

Fadi tilføjer at han indtil nu kun har modtaget negative kommentarer på bloggen og sagde at han på et tidspunkt forventer trusler.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=282089


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails