onsdag den 6. april 2011

Gud venstreorienterede og frihed

Gud, venstreorienterede og frihed

Dennis Prager
I en klumme i New York Times skrev Charles M. Blow: "Det er undertiden meget let at miste synet for, hvor afvigende vor religiøsitet er i verden. En Gallup undersøgelse udgivet tirsdag understregede præcis, hvor meget vi er ude af kurs."

Med tanke på Blow's venstreorienterede politiske holdning og hans pointe om at alle rige lande undtagen USA er verdslige, og at alle fattige lande er religiøse, var hans hensigt så absolut ikke at hylde Amerika's "afvigende" religiøsitet.

Det burde han. Amerikas religiøsitet er der megen grund til af fejre -- ikke, fordi den fører til overflod, men fordi den er uundværlig for friheden. Havde Blow lavet en oversigt over frihed fremfor overflod kunne han have bemærket, at det mest frie land i verden - i mere end 234 år - United States of America, også har været det mest Gud-centrerede.

Jo, jeg ved godt at den islamiske verden også har sin base i Gud, og at den ikke har været fri. Men det er fordi Allah ikke kan betragtes som en kilde til frihed, som Amerikas jødisk-kristne Gud har været, men snarere som genstanden for underkastelse (Islam betyder jo underkastelse.)

Lige siden United States oprettelse (og faktisk, før den blev til koloni Amerika) havde friheden, det vil sige, personlig frihed, været knyttet til Gud.

Amerika blev grundlagt på den tro at Gud er kilden til frihed. Det er derfor inskriptionen på Liberty Bell er fra Det Gamle Testamente, den Hebraiske Bibel. "Udråb frihed over hele landet til alle indbyggerne deri."¨'


Uafhængighedserklæringen omfatter også denne forbindelse: Alle mennesker "er begavet af deres Skaber med umistelige Rettigheder, blandt disse er Liv, Frihed og søgen efter Lykke."

Fordi Skaberen af verden er kilden til vor frihed må ingen stat, ingen mennesker, ingen regering tage den bort. Hvis staten var frihedens kilde, da kunne den naturligvis tage den bort.

Både gennem sund fornuft og amerikanske værdier kan disse påstande derfor hævdes:
  1. Jo mere vigtig Staten er, des mindre frihed.
  2. Jo mere vigtig Gud er, des mindre er Staten.
  3. Som en følge heraf, jo mere vigtig Gud er, des mere frihed er der.
Et bevis på gyldigheden af disse formodninger er at mens dette land - landet, altså ikke regeringen - blive så meget mere verdsligt, des mindre er vi frie, ligesom det er hændt i andre lande i Vesten. Vi har langt flere love der regulerer den menneskelige opførsel end nogensinde før i Amerikas historie. Vesteuropa har endnu flere, herunder begrænsninger på noget så grundlæggende som ytringsfriheden.

Således søger også enhver totalitær stat undtagen muslimske (fordi en religiøs regering er det muslimske ideal) at fjerne religion. Stalin for eksempel myrdede bogstaveligt talt ethvert medlem af gejstligheden og kom tæt på at ødelægge al religion i Sovjetunionen.  Han forstod at en totalitær stat ikke kan tillade en konkurrerende troskabsed.

I det demokratiske Vesteuropa er den stadig større stat uundgåeligt i følgeskab med en altid mindre indflydelsesrig Gud og religion.

Dette er i det store og hele, hvad den løbende kulturkrig - faktisk en ikke voldelig borgerkrig - handler om. Venstrefløjen søger hen mod en stadig større stat med, per definition,  flere magtbeføjelser. Et fundamentalt aspekt af det program er at så meget der handler om Gud og religion fjernes fra så meget af amerikansk liv som muligt. Dette søger man at gøre under det som lyder så 'ædelt' at man vil sikre "en adskillelse af kirke og stat." Uanset hvad målet er, resultatet er det samme: Sekulariser så meget af samfundet som muligt, institutionerne, og vigtigst samfundets værdinormer.

Med tiden er det meste af Amerika blevet forsinket i opvågningen til den virkelighed at to modsat-revolutionære tendenser (som i Den Amerikanske Revolution) sker i lyntempo: Gud er blevet erstattet af Staten som kilden til frihed, og friheden eroderede.

For at benytte et billede fra Civil War. Den verdslige udgave af Fort Sumter (hændelsen som igangsatte Civil War) fandt sted i 1962 da United States Højesteret (Engel versus Vitale) forkastede beslutningen fra New York stats højesteret og besluttede at den følgende bøn, der blev fremført i New York State skolerne krænkede Forfatningen:
"Almægtige Gud, vi anerkender vor afhængighed af Eder, og vi bønfalder Eder velsigne os, vore forældre, vore lærere og vort Land." 
Meget få fornuftige, og ikke nødvendigvis religiøse amerikanere, mente at denne ikke forpligtende bøn, som ingen skoleelev var tvunget til at recitere, krænkede U.S. Forfatningen. Formålet med omgørelsen var at påtvinge sekularisering i Amerika.

Siden da, har venstrefløjens angreb på religion i Amerika gået fremad i hurtige skridt:

  • Skønt  Los Angeles ("Englene") blev grundlagt af kristne, da blev det lille kors på Los Angeles Countys segl fjernet at de tre venstreorienterede medlemmer af det fem medlemmer store  Los Angeles County Board of Supervisors.

  • Det at ønske en medborger "Glædelig Jul" er mange steder bedømt som uacceptabelt.

  • En taler ved en afgangsceremoni i high-school, må ikke sige "Gud Velsigne Jer." til afgangseleverne. 

  • Bibelen, hele grundlaget for instruktionerne i de amerikanske værdier, og i amerikansk historie bliver der ikke undervist i.
Eksemplerne er alt for talrige til at opliste.


Nu som i samme grad som Gud fjernes fra det amerikanske samfund, da udvider den mest venstreorienterede regering i amerikansk historie sine statsmagtbeføjeler i et hidtil uset omfang.

Vort venstrefløjsparti har vedtaget -- eller mere præcist påtvunget, da man gjorde det uden en eneste stemme fra oppositionspartiet -- lovgivning der i massiv grad udvider statens magtbeføjelser. Man er ved at forberede at styre mere og mere af amerikanernes liv uden at vedtage det gennem lovgivning. Som omtalt i Los Angeles Times for et stykke tid siden. "Det Hvide Hus's udskiftninger af embedsmænd foretages med et blik hen mod at opnå målene gennem udøvende handlinger fremfor at forsøge at få planerne igennem den næste Kongres."

Det var ikke til at undgå.
Lige fra sin indstiftelse har venstrefløjen betragtet Gud og religion (især de jødisk-kristne dele) som forhindringer mod dens mål: "Stol på Os" (de venstreorienterede intellektuelle) er blevet skiftet ud fra "Vi tror på Gud." Derfor gives friheden baseret på Guds frihed bort til den statsbaserede kontrol.

Uanset hvilken side du hælder til, så kan du måske nu bedre forstå, hvorfor ikke-venstrefløjen kæmper. Det er for frihedens skyld, ikke kun for Guds skyld.http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=214253

Dennis Prager hosts a nationally syndicated radio talk show and is a visiting fellow at the Hoover Institution at Stanford University. He is the author of four books, most recently "Happiness Is a Serious Problem" (HarperCollins). His website is www.dennisprager.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails