torsdag den 11. marts 2010

Amerikas grådige forbrug af ressourcerne

Amerikas grådige forbrug af ressourcerne


I de titusinder af år vor art har været på Jorden har der altid hersket en regel som styrede fordelingen af de fælles ressourcer: Den førende jæger fik det første valg, ikke kun af lækkerierne fra jagten, men af alt andet også, fra det varmeste sted i hulen og til de mest 'lækre' kvindfolk.

Dette er ikke kun ret og rimelig moral i en intellektuel forstand, men det er også godt og ret for samfundets overlevelse. Enhver landsby der ikke formår at belønne de mest produktive, flittige medlemmer vil ende med at holde liv i de mindst produktive medlemmer. Man skal bare observere løverne i Afrika for at indse, at sådan er naturens lov.

Lad os nu undersøge livet hos amerikanerne. Vi har alle læst følgende statistikker i årenes løb: Amerikanerne udgør kun 5% af verdens befolkning, men forbruger næsten 25% af verdens ressourcer.

Til det har jeg to svar: Og hvad så, og hvorfor dog kun 25%? Hvis et land i det hele taget er velstående, så skyldes det Amerika. Vi kunne have efterladt Europa i grus efter 2. Verdenskrig, men nej, vi brugte milliarder af dollars på Marshall Planen for at genopbygge Europa. På grund af Amerika havde de europæiske lande i 1952 en indkost der var 35% højere end lige før krigen.

Vi kunne have overladt Japan til ruinerne, men det er nu en økonomisk supermagt på grund af Amerika. I 1935 havde Japan et gennemsnitsindkomst per borger på 64 dollars, det var en niendedel af en amerikaners på 540 dollars. I dag nyder japanske borgere en indkomst på 32817 dollars i gennemsnit sammenlignet med vor egen 464423 dollars. bruttonationalprodukt p

Vi kunne have ignoreret de japanske overgreb i Manchuriet og Kina, men nej, vi standsede folkedrabet og barbariet og frelste mennesker i Kina. At kineserne ikke bukker sig og kysser de amerikanske turisters fødder, er en vederstyggelighed og en fornærmelse af alle d amerikanere der døde for at beskytte dem.

Den amerikanske livsstil gør ikke alene amerikanere velhavende, men den løfter hver enkelt person på kloden op. Amerika forsyner verden med halvdelen af verdens korn. Ville vi ikke bruge færre af verdens ressourcer, hvis vi gav mad til færre mennesker?

Hvis Amerika tvinges til at reducere sit C02 aftryk, så vil vi blive tvunget til at reducere vor fødevareeksport. Du troede måske at vi dyrkede korn uden brug af brændstoffer, uden at udlede drivhusgasser? Reducer vor CO2 og millioner vil dø af sult.

Og hvad med de olierige arabere? Uden hjælp fra Standard Oil of California, ville Kong Abdullah bin Abdulaziz Bin Abdulrahman Bin Faisal Bin Turki Bin Abdullah Bin Mohammed Bin Saud fra Saudiarabien blot have været Kong Bin Fis.. der tumlede rundt med sine telte sammen med de 10000 prinser og fodrede geder i ørkenen.
En masse af de der 25% af verdens ressourcer benyttes altså til at holde verden sikker, og mæt. Hvis verden var smartere end europæerne, asiaterne, afrikanerne ville de insistere på at Amerika tog en større del af de lækreste stykker, og indtog den varmeste plads i hulen. Vi fortjener det trods alt.

Kildemateriale der kan benyttes i denne artikel

artikel fra plancksconstant.org

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails