fredag den 12. marts 2010

Retssagen mod Geert Wilders lige nu

Stop Retssagen mod Geert Wilders

Det som begyndte som en retssag mod Geert Wilders for påstået islamofobi er nu næsten vendt helt om: En historisk sag om Koranens budskab. Retten i Amsterdam der har lagt sag an mod den kontroversielle hollandske politiker er nu travlt beskæftiget med spørgsmålet om denne bog, som er hellig for mere end en milliard troende, kan sammenlignes med en af de mest ondsindede publikationer i den vestlige civilisations historie -Hitlers "Mein Kampf." Hvad skulle dog kunne gå galt?

I sine taler og skriverier har hr. Wilders fundet, at disse to værker er ens når det drejer sig om anti-semitisme og opfordringen til hadefyldte overgreb, og han har derfor været talsmand for et udgivelsesforbud mod Koranen på samme måde som det er tilfældet med "Mein Kampf."Den Hollandske politiker, benægter imidlertid at have krænket muslimerne. Han holder fast ved at hans fokus er mod radikal islam og Koranen, som han betragter som ikke kun udelukkende en religiøs tekst, men også en politisk pamflet der opmuntrer muslimer til at udøve diskrimination mod, i om nødvendigt, dræbe jøder, kristne, frafalde og andre vantro. Det er derfor hr. Wilders hævder han har ret til at kritisere og fordømme islam.
Det er det der har været årsagen til at Hr. Wilders er blevet indklaget for Retten for at komme med diskriminatoriske og krænkende bemærkninger rettet mod muslimer og islam.

Med baggrund i klager fra hovedsageligt muslimske og radikale venstrefløjsaktivister, afviste Amsterdams Distriksanklager i 2008 først at der var noget retmæssigt grundlag for at indlede en retssag mod hr. Wilder.s Anklagerne blev derpå tvunget til at ændre kurs efter at en aktivist appellerede sidste år og krævede at hr. Wilders blev retsforfulgt, og fik medhold - i hovedsagen ved at fordømme politikeren før nogen retssag kunne begynde, og endog førend hr. Wilders fik mulighed for at forsvare sig. Rettens usædvanlige interventiuon illustrerer fint den hollandske forvirring om konflikten mellem to væsentlige rettigheder: Ytringsfriheden og retten til beskyttelse mod diskrimination.

dewinter

Ifølge afstemninger er hr. Wilders Friheds Parti, en liberal-konservativ bevægelse med populistiske tendenser, for tiden det mest populære politiske parti i Holland. Hvis der var valg i morgen ville hr. Wilders være en serøs udfordrer som premierminister. Hr. Wilders modstandere tager helt fejl hvis de mener en domfældelse vil kunne skade ham politisk.

Retssagen er en win-win situation for ham: Hvis Retten idømmer restriktioner i hans ytringsfrihed, da vil mange hollændere fortolke dette som en bestræbelse af det politiske korrektheds etablissemnet som et forsøg på at begrænse Friheds Partiet stadig mere voksende indflydelse, hvilket igen ville medføre at det appellerer til flere vælgere. Hvis, på den anden siden, domstolen ikke kan bevise at hr. Wilders med overlæg har fornærmet muslimer på grund af deres religion, da vil hr. Wilders synspunkter blive betragtet som sejrende. Igen har han vundet politisk.

Vigtigere er det at anklagen mod hr. Wilders kan ende med utilsigtet at skabe en krise mellem Holland og den islamiske verden. Det er ikke så meget Geert Wilders sagen drejer sig om, men Islams Hellige Bog. Den 20. januar, den første dag i sagsbehandlingen, præsenterede hr. Wilders forsvar Retten for en liste med vidner. Det er betegnende for hans strategi. Ekspertvidnerne, en gruppe af kendte internationale akademikere på den ene side og på den anden, radikale islamister (blandt dem Mohammed Bouyeri, Theo van Goghs drabsmand, og den indflydelsesrige iranske ayatollah Mesbah Eazdi, en erklæret anti-semit og religiøs menttor for Irans præsident Mahmoud Ahmadineajd), er indkaldt for at vidne om Koranens budskab og hr. Wilders sammenligning af Koranen med "Mein kampf."

Som hr. Wilders fastslog ved det første, og indtil nu eneste møde i Retten, at hvis hans udtalelser om Koranen og "Mein Kampf" er rigtige, så kan han ikke dømmes for at fortælle sandheden. Derfor vil hr., Wilders forsvarshold koncentrere sig om de ekstrem og voldelige afsnit i Korane, og sammenligne dem med paragraffer i "Mein Kampf."

Anklagemyndigheden havde ingen indvendinger mod indkaldelsen af vidnerne med fomålet at kaste lys over Koranen og "Main Kampf" og havde kun indvendinger mod det høje antal navngivne vidner (17). Retten vil således højst sandsynligt tillade de fleste vidner at udtale sig. Der er utvivlsomt mange anti-jødiske udtalelser i Koranen. Ifølge nogle forskere, er der måske flere i Koranen end i "Mein Kampf." Så det er tænkeligt, at Retten vil bedømme at Geert Wilders havde ret til at sammenligne Koranen med "Mein Kampf." Alt er muligt i denne absurde retssag.

De tre dommere der overhører sagen - uden tvivl, anstændige, ordentlige beskedne postmoderne hollændere, men med et minimum kendskab til Islam og dens kultur og traditioner - vil blive tvunget til at debattere en religiøs teksts natur. noget der aldrig burde kunne være tilfældet i en Retssal i et oplyst samfund. Foran dommerne og TV-kameraerne, vil hele den oldgamle grundlæggende tekst hos en hel civilisation blive kritiseret og vejet mod en af de mest umenneskelige tekster der er skrevet i det 20. århundrede - helt sikkert en dyb, dyb krænkelse af muslimer, radiale eller ej.

Der er ingen udvej. Distriksanklagerens kontor har fulgt appelrettens ordre om at retsforfølge hr. Wilders. Retssagen er begyndt. Distriksanklageren bør bede Retten om en frifindelse. Denne vanvittige retssag skal standses lige nu.

Mr. de Winter is a Dutch novelist and adjunct fellow at the Hudson Institute.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails