søndag den 7. marts 2010

FN's megasvindelnummer

Multimillardomkostningerne ved Global Opvarmnings Svindelen

Mens bedraget bag den globale opvarmning imploderer, så er der et aspekt der ikke er eksploderet, eller udforsket i dybeden, det massive spild af milliarder af dollars der af USA og andre nationer rundt om på jorden brugt, fik vi at vide - for at undgå global opvarmning.

Hele industrisektorer, såsom automobilfremstillingsindustrien har fået krav og begrænsninger lagt på sig. Visse stater krævede metoder for at købe "Co2-kreditter" for at nedbringe deres brug af "fossile brændstoffer." Listen med ting knyttet til global opvarmning er blevet udvidet til det helt fuldstændige absurde.

Bedragets indkodning til lov begyndte med Kyoto Protokollen, et redskab af FN's Struktur til Konvention om Klima Forandring, hvis formål var at bekæmpe global opvarmning, som vi nu ved ikke finder sted.

Data til støtte for bedraget blev skabt af UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der har specialiseret sig i at forvanske klimadato på alle mulige måder for at betone en normal opvarmningscyklus og derpå minimere enhver indikation på at en ny afkølingscyklus der kan dateres til cirka 1998 eller tidligere.

Data fra IPCC blev frigivet med regelmæssige mellemrum, idet man lod som om det var arbejde fra omtrent 2500 videnskabsforskere fra hele verden, selvom det faktisk var baseret på udarbejdet af nogle få akademiske centre såsom Climate Research Center (CRU) ved East Anglia University i England, Penn State University, National Center for Atmospheric Research i Boulder, Colorado og klimamodeller fra Lawrence Livermore National Laboratory i Californien.

Andere aktører i svindelen var NASA's Goddard Institute og NOAA, som begge fremstillede påstande, forudsigelser og mistænkelige data til støtte for "global opvarmning."

I U.S alene, har jeg hørt tale om tal i omegnen af 50 milliarder dollars der er blevet brugt på "klima forandring" hos administrationerne tilbage til Clinton. I England brugte regeringen mellem 1006-2008 i nærheden af næsten 14 millioner dollars på publicity stunts for at overbevise briterne om at global opvarmning var ægte.

Er det egentlig ikke ganske rimeligt og lovligt at spørge om global opvarmning faktisk ikke har været et kriminel foretagende?

Kyoto Protokollen forpligtede nationalstaterne der skrev under til en reduktion af fire "drivhus" gasser, kuldioxid, metan, nitrøs ilt, svovl hexfluorid, og to grupper af gasser, hydrofluorocarbon og perfluorocarbons. Disse gasser findes kun i minimale mængder i Jordens atmosfære, der hovedsageligt består af mellem 95-95% vanddamp.

Omkostningen ved at påtage sig denne forpligtelse kan måles på adskillige måder, og den vigtigste var salget af "Co2 kreditter" til virksomheder og industriforetagender så de kunne få tilladelse til at arbejde udover de indførte grænser. Midlerne der blev skaffet til denne handel steg og steg, men det forøgede samtidig omkostningen ved at leve elektrisk energi, og fremstillingen af alle mulige produkter.

Begrænsningerne gjaldt imidlertid ikke Kina og Indien, de var begge undtaget, ligesom de underudviklede Tredje Verdens Lande.

Klimaforandringsbedraget kom også til at berøre større U.S. virksomheder, som ikke ville fremstå som var de imod. Tirsdag den 16. februar har BP America, Conoco Phillips, og Caterpillar alle meddelt at de dropper ud af Climate Action Partnership der gik ind for energirationering. Nogle af de millioner der er spildt på forskellige globale opvarmning og "miljø" projekter og grupper stammer fra bundlinjen hos virksomheder over hele landet

På nuværende tidspunkt er enhver virksomhed der taler om "klimaforandring" i sine annoncer og andre offentlige udtalelser en del af den globale svindel der stammer fra FN's Miljø Program.

Begrænsningerne i co2 udledninger tjener også til at retfærdiggøre gigantiske offentlige subsidier til producenterne af U.S. vind og solenergi, de såkaldte "rene" energiformer. Adskillige nationer som Spanien, Tyskland og Storbritannien har foretaget omfattende investeringer i disse alternative energikilder blot for at erfare at de i det store og hele er ineffektive og ustabile.

På samme tid har bedraget med global opvarmning begrænset bygningen af kulbaserede kraftværker i U.S. som ellers ville kunne skaffe elektricitet, ja faktisk udgør kul 50% af nationens elektricitetsbehov. Kombineret med frygten for atomenergi, der kan dateres tilbage til 1970'erne da har United States i det store og hele udsultet sig selv bort fra den energi der er brug for.

Ifølge en rapport der fornylig belv frigivet af National Association of Utility Regulatory Commissioners, ville U.S. nationalproduktet miste 2.36 billioner dollars og de amerikanske forbrugere vil betale ekstra 2.35 billioner for energi, hvis olien og gassen i landet skal fortsætte med at være uberørte frem til 2030. Dette udgør i sig selv et energimæssig- og økonomisk selvmord.

Den britiske avis Daily Mail afslørede i et interview med CRU professor Phil Jones at han vidste der ikke havde været nogen "statistisk bemærkelseværdig" opvarmning i de sidste 15 år. Det kan ikke undre at professor Jones og CRU nægtede at frigive de opkrævede data til Freedom of Investigantion, de data som IPCC påstandene var baseret. Han og andre der forsynede IPCC med data er nu under omhyggelig undersøgelse.

I al væsentlighed var IPCC rapporterne alle fyldt med svindel og alle blev de benyttet til af fremme bedraget med global opvarmning.

Det er vigtigt at forstå at handelen med CO2 ("Cap and Trade") lovgivningen, der gik gennem Huset og venter på Senatets stemme er grundlagt på IPCC rapporterne og trusselen fra Environmental Protection Agency for at påbegynde reguleringer i kuldioxidudledningern over hele landet, og det har altså ingen lovlig begrundelse i videnskaben.

Der er stadig milliarder på spil, hvis love vedrørende global opvarmning, projekter som vindfarme eller kravet om at etanol skal tilføjes i hver liter benzin får lov til at blive vedtaget eller fortsætte.

Global opvarmning som et problem eller som basis for nogen lov eller udgift gennem offentlige midler eksisterer ikke længere.

Tiden er virkelig forpasset. Landets nyhedsmedier bør holde op med at henvise til det som noget andet end bedrag der er påført alle mennesker i verden.

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Alan Caruba writes a daily post at http://factsnotfantasy.blogspot.com. A business and science writer, he is the founder of The National Anxiety Center.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails