fredag den 19. marts 2010

Højrefløjen og vulkaner!

Vulkaner og de europæiske højrefløjspartiers

Når magmaen ikke kan finde en let udvej gennem klipperne eller blot let kan komme op til jordens overflade, og der derved opbygges et tryk i vulkanen, da ender det ofte med et eksplosivt udbrud.

På samme måde er de lovlydige, hårdt arbejdende europæere i de seneste årtier blevet tvunget til at leve under et indvandringspres med immigranter der nægter at acceptere den kultur som værtssamfundet har, nægter at lære de lokale sprog, kræver at resten af landet skal tilpasse sig deres primitive og brutale vaner, som sutter til sig af velfærdsydelserne, med mange hustuer og kæmpefamilier.

Disse borgere har ingen ventil til at lade deres skuffelse og overtryk, over afmonteringen af hele deres livsstil, slippe ud. De politiske partier på venstrefløjen har gjort det ulovligt i mange europæiske lande at sige eller skrive noget mod muslimerne. Derfor burde det ikke komme som nogen overraskelse at nye politiske partier er "gået i udbrud" for at give luft, stemme over bekymringerne hos ikke-venstreorienterede og ikke-muslimer.


Flertallet af disse ikke-venstreorienterede og ikke-muslimer er højreorienterede hvide kristne og derfor har disse nye partier helt klart på etiketten neo-facistiske sat på sig, når deres raison d'étre er at de er imod islamiseringen af deres hjemland. Hvis problemet mindskes og fjernes ville disse partier fuse ud af sig selv.

Sandheden er, at disse mennesker ikke har noget sted at vende sig mod. Hvis jeg boede i Storbritannien, Frankrig eller Belgien, så ville jeg slutte mig til British National Party, eller Front National eller Vlaams Belang. Hvem står ellers op imod islamiseringen af Europa?

Folk har fået nok.

stop the minarets in SwitzerlandSchweizt's "stop minareter"bevægelsen blev sat igang af den ultra-konservative Schweizisk Folke Parti (SVP) der nu er landets største politiske parti.

Her er nogle hovedpunkter fra partiets program (fra Wiki):

  • bevarelsen af Schweizt' politiske suverænitet og et konservativt samfund.

  • går ind for selvansvarligheds princippet for de individuelle borgere, og er skeptisk overfor enhver udvidelse af regeringens magtbeføjelser.

  • Modsætter sig Schwezt' tilslutning til EU.

  • E imod at immigranter får direkte adgang til det sociale velfærdssystem og kritiserer det store antal af udlændinge der i stigende antal modtager offentligt betalte ydelser og andre sociale velfærdsprogrammer.

  • Forbud mod bygningen af minareter.

  • International lov skal altid være underordnet schweizisk lov.

  • Racisme straffen og anit-racisme kommissionen skal fjernes i ytringsfrihedens interesse.

  • Går ind for mere gennemskuelig økonomi og skat. Er derfor for lavere skatter og for fjernelse af budget underskuddet.

Her følger så min holdning til sagen. Hvis Saudiarabien nogensinde vil tillade kristne kirker eller jødiske templer bliver bygget på arabisk sand, så vil jeg være den første til at bede schweizerne om at tillade bygningen af minareter, alt andet ville være hyklerisk.


stop Islam in FranceFront National ((FN), det franske ultrahøjre parti har dag netop afsløret deres seneste valgplakat - reminiscens af den fra Schweizt - et kort over Frankrig dekoreret med Algeriets national farver og med minareter placeret på kortet og en kvinde der er iført en "niqab."France 24, Højrefløjs - valgpalakat 'krænker' Algeriet

"Nej til islamisme," udbasunerer plakaten med sorte store bogstaver. Billedet er centralt for FN's kampagne i PACA (Provence Alpes Cote d'Azur) regionen, hvor partiets leder, den 80-årige ildsjæl Jean-Marie Le Pen står i spidsen for partiets liste i de kommende regional valg der begynder den 14. marts. Plakaterne er allerede vidt udbredt på Internettet over hele Frankrig.

Vlaams Belang (nederlandsk for "Flamske interesser") er et politisk parti i Belgien der går ind for Flanderens uafhængighed og sporg. Skønt Vlaams Belang forkaster multikulturalismen så accepterer det et multi-etnisk samfund så længe mennesker af ikke flamsk baggrund lader sig assimilere i den flamske kultur. Er det egentlig så meget anderledes end at vi ønsker af immigranterne der kommer til Amerika? Tal engelsk og assimiler jer i den amerikanske kultur! Er det for meget forlangt, for at undgå at værtslandet bliver overtaget af parasitter indtil der ikke er nogen vært tilbage. Note

Impunity Watch, 30 Nov 2009, Schweiztisk forbud mod minareter fordømt som krænkelse af religionsfriheden.

Ved en afstemingen stemte de schweiziske vælgere med et overvældende flertal for et forbud mod bygningen af minareter. Folkeafstemning var del af en referendum forlangt af den yderste højrefløj. SVP - Schweiz Folke Parti stod bag referendum og blev støttet af et mindre religiøst parti, som foreslog at en sætning skulle føjes ind i Forfatningen, - forbuddet mod minareter.

Referendummet blev vedtaget med et flertal på 57,5% af afgivne stemmer i 22 af landets seks kantoner. Fordi det opnåede et flertal af stemmer og blev vedtaget i et flertal af kantoner, vil forbuddet blive føjet til Forfatningen.

Artikel fra plancksconstant.org

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails