tirsdag den 23. marts 2010

Fair skat - hvad er det dog?

Hvad handler 'retfærdig skat' om?

Såvel min far som min storebror var statsanerkendte revisorer. Rundt om spisebordet, blev der talt om Internal Revenue Services (skatteligningen) som var det en modstander. "Skatteperioden" som plejede at være op til deadline den 15. marts var en periode med meget lange arbejdstimer. I løbet af årene blev skattelovgivningen så mystisk og omfattende at de næsten ikke kan begribes.

Indkomstskatten er muligvis det allerværste der er hændt USA i det sidste århundrede, fordi den altid var afstraffende og regressiv. Den afstraffer opsparing. Den hæmmer den økonomiske vækst gennem investering.

Den tager lønarbejderens penge før han eller hun modtager sin lønudbetaling.

Der er intet så magtfuldt som en ide, hvis tid er ved at være inde, og man kan læse alt om det i Ken Hoagland's The Fair Tax Solution: Financial Justice for all Americans (Løsningen på Retfærdig Skat: Finansiel Retfærdighed for alle Amerikanere) (20 dllars hos Sentinel, Penguin Group, USA). Med noter og et index, er denne bog på blot 151 sider lille nok til at kunne være i lommen eller tegnebogen hos alle. Man vil lære mere om beskatning i Amerika gennem denne lille bog, end fra adskillige tykke bind om skattelovgivning.

Lad mig sætte Retfærdig Skat i perspektiv. Tidligt i marts rapporterede Washington Post om at "Præsident Obama's budgetforslag ville lægge mere end 9,7 billioner dollars på nationens gæld i løbet af det næste årti, sagde analytikere fra Kongressen, fredag." Som de fleste ved, så kan man aldrig stole på noget estimat over omkostninger som regeringen fremsætter medmindre man ganger det med en faktor to eller tre.

U.S. står overfor et finansielt Harmagedon.

Den planlagte underskud på 1,5 billion dollars "ville tvinge Skatteministeriet til at fortsætte med at låne til en urimelig rente, at lade nationalgælden ryge i vejret til 90% af økonomien inden 2020." Der er nogen der ønsker at Amerika skal kollapse, og nogen arbejder med alt i deres magt for at sikre at det sker.

Der skal indføres ægte grænser for, hvor meget regeringen kan låne. Begrænsninger på, hvor meget den kan bruge er nødvendige. Påstanden om at skatterne kun "tager fra de rige" er falsk fordi indkomstskatte lovene nu ødelægger middelklassen mens de fleste af de "fattige" embedsmænd slet ikke betaler skat.

Hoagland er kommunikationschef for American for Fair Taxation, sponsororganisationen for Fair Tax lovgivning. Hvad han ikke ved om skatter er ikke værd at vide, og fremlægger det med åndeløs enkelthed og på en direkte måde.
.
"Idag beskatter vi lige netop det som vor økonomi har brug for for at få vokse - indkomsten og det som giver indkomst. Vi tager penge fra opsparingerne, fra afkastet ved investeringer, og fra det vi får som betaling for vort arbejde."

Fair Tax, der ville kunne erstatte forbundsregeringens skatteudskrivning, er baseret på hvad vi individuelt forbruger. Den skal betales ved et salg, og den tager ikke penge fra din lønudbetaling, eller straffer dig for at have en opsparingskonto, eller for fortjenester ved kapital som et resultat af en klog investering. Fair Tax siger, at dine penge er dine penge.

De nuværende skattesystem straffer faktisk virksomheder for at have deres hovedkvarter her. U.S. er som nummer to (efter Japan) med selskabsskat i verden. Resultatet gør det at drive forretning mindre konkurrencedygtigt i Amerika end i andre lande. Det tvinger virksomheder til samlet set at bruge milliarder på at tilpasse sig.

"Ifølge Tax Foundation bruger små virksomheder forbavsende 724dollars i tilpasningsomkostninger for hver 100 dollars de betaler i indkomstskat." De fleste mennesker er nødt til at ansætte folk til at klare deres skattesager for sig på grund af de indviklede komplicerede regler.

Indført i 1912 er det i "næsten et hundrede år med undtagelser vedtaget i Kongressen, domstolsafgørelser, og skattebetaler/IRS (ligningssager) uoverensstemmelser, blevet til mere end 2.1 million ord" og i budgetåret 2006 var der 16845 sider om disse sager.

Da en tidligere version af indkomstskatten blev foreslået, blev den ændret i 1872 og en senere 1894 version blev forkastet af Højesteret som værende i strid mod Forfatningen i 1895, fordi indkomstskatten krænkede Forfatningens forbud mod direkte beskatning (artikel 1, sektion 9). Der måtte en Forfatningsmæssig Amendment, den 16, til at tillade den, den blev godkendt 12. februar 1913.
Efter den tid havde Kongressen en gevaldig indtægtskilde som kunne få forbundsregeringen til at svulme op.

"Omkostningerne ved tilpasning, timerne og pengene der er brugt på at udfylde skatteformularer, et samlet anslået til 300 milliarder dollars i 2008," skriver Hoagland. "Det er dobbelt så meget som de samlede skattebetalte stimulus udbetalinger der er sendt ud i 2008."
Indkomstskattens resultat har været "destruktiv, da politikere fra alle partier har ført os ud af en sti med ikke bæredygtigt forbrug."

"Trods det du får at vide vil Fair Tax give det samme beløb i skatter, men den vil udbrede byrden mere ligeligt og gennemskueligt. Det vil i bogstaveligsted forstand eliminere ethver behov for at Internal Revenue Service, (Skatteligninger) fordi det er en skat på 23% af hvad forbrugerne faktisk "bruger" i stedet for et gennemsnit på 39% af alle de penge de tjener."

Ikke flere gigantiske uigennemskuelige skatteregler.

Ikke mere nogen snagen i private transaktioner og borgernes fortjenester.

Ikke flere fratræk fra din lønudbetaling før du får dine penge.

Ikke noget med at straffe fordi du sparer op eller investerer.Ikke noget incitament for virksomheder til kunstigt at holde lønningerne lave eller til at flytte ud af landet for at undgå en barsk beskatning.

De penge du tjener er dine penge. De tilhører ikke forbunds- eller statsregeringen. Med en Fair Tax, jo mere du tjener, des mere kan du beholde, afhængig af, hvor meget du forbruger. Det er derfor det bliver kaldt Fair Tax, og det er derfor tiden er kommet til at indføre den.

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Alan Caruba writes a daily post at http://factsnotfantasy.blogspot.com. A business and science writer, he is the founder of The National Anxiety Center.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails